Szkoła Podstawowa w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094, 

e-mail: sp.trzciana@swilcza.com.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podział lekcji
Dzwonki
Złota Księga
Wykaz podręczników
Dla Rodziców
Dla Uczniów
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Dokumenty
Galeria
Dyplomy i wyróżnienia
Wystawy szkolne
Szkoła Promująca Zdrowie
Biblioteka szkolna
Ewaluacja
Pracownicy
RDTL
Ślad swój zostawili

 

miejscowość

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
Parafia w Trzcianie
 

inne

Organ prowadzący
Zamówienia publiczne
Linki
 

informacja

Gmina Świlcza przystąpiła do konkursu
"Zdrowa Gmina"

Aktualności

KONKURS RECYTATORSKI ONLINE KONTEMPLUJĄC PIĘKNO KRAJOBRAZU

W dniu 22.10.2020r. został rozstrzygnięty konkurs recytatorski online Czarodziej Słowa pod hasłem „Kontemplując piękno krajobrazu” organizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie.  Konkurs  miał charakter  otwarty i był  dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II, z okazji 100. rocznicy urodzin. W pierwszej kategorii wiekowej (7-10 lat) uczestniczyło 32 dzieci, w kategorii młodzieżowej (11-15 lat) zgłosiło się 12 recytatorów. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy IIIa: Aleksandra Hadyś, Amelia Mika i Piotr Stokłosa. Komisja zwracała uwagę na płynność, bezbłędność, wyrazistość, dykcję, interpretację tekstu  oraz wyraz artystyczny. Bardzo dobrze  oceniono kunszt recytatorski naszych  wykonawców, co znalazło odzwierciedlenie w wysokich  lokatach. Piotr Stokłosa zdobył nagrodę główną, a Aleksandra Hadyś otrzymała wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KOMUNIKAT
Decyzją Wójta Gminy Świlcza od poniedziałku tj. 26 października 2020 r. istnieje możliwość wypożyczenia laptopów dla uczniów klas 4 – 8 naszej szkoły. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt tej w tej sprawie tel. /17/ 85-14-094 w godzinach od 7.30-15.00.


Dyrekcja Szkoły
 
Szanowni Rodzice!
W związku przejściem od 26 października 2020 r. klas 4-8 Szkoły Podstawowej na nauczanie zdalne prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami Dyrektora:
1)    plan lekcji nie ulega zmianie;
2)    klasy 0 oraz 1-3 uczą się w systemie stacjonarnym;
3)    klasy 4-8 przechodzą na pracę w trybie zdalnym;
4)    w trybie nauczania zdalnego obowiązują zasady zapisane w Regulaminie funkcjono-wania Szkoły Podstawowej w Trzcianie w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych, który jest dostępny w zakładce DOKUMENTY na stronie internetowej szkoły;
5)    frekwencja uczniów na zajęciach będzie dokumentowana w e-dziennikach (szczegóły jej monitorowania zawarte są w zapisach regulaminu);
6)    podstawową formą kontaktu z nauczycielami jest e-dziennik, a uczniów komunikator TEAMS /dopuszcza się korzystanie z innych komunikatorów ustalonych z nauczycielem/;
7)    wszystkie zajęcia w klasach 4-8 będą realizowane wg dotychczasowego planu lekcji z wykorzystaniem OFFICE 365 platformy TEAMS;
8)    lekcje w nauczaniu zdalnym w klasach 4-8 SP trwać będą 30 minut, a każda kolejna lekcja zaczynać się będzie zgodnie z planem lekcji obowiązującym dotychczas w systemie stacjonarnym;
Lekcja nr 0 – 7.25-7.55
/5 minut przerwy/
Lekcja nr 1 – 8.00-8.30
/20 minut przerwy/
Lekcja nr 2 – 8.50-9.20
/20 minut przerwy/
Lekcja nr 3 – 9.40-10.10
/25 minut przerwy/
Lekcja nr 4 – 10.35-11.05
/30 minut przerwy/
Lekcja nr 5 – 11.35- 12.05
/30 minut przerwy/
Lekcja nr 6 – 12.35- 13.05
/20 minut przerwy/
Lekcja nr 7 – 13.25- 13.55
/20 minut przerwy/
Lekcja nr 8 – 14.15 – 14.45
9)    nauczyciele realizują każdą lekcje w trybie online w formie wideokonferencji, dotyczy to wszystkich form zajęć realizowanych w szkole, w tym kształtujących kreatywność, w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz rewalidacji. Wszystkie powyższe zajęcia odbywają się na platformie TEAMS.
Szkoła pracuje w trybie stacjonarnym bez zmian. Zapewniamy uczniom klas 0, 1-3 wyżywienie oraz opiekę świetlicową w godzinach 6.45-7.45  oraz 11.30-16.00.
W związku z możliwością wystąpienia absencji wśród nauczycieli bardzo prosimy o systematyczną kontrolę zmian w planach lekcji i śledzenia ewentualnych zmian lub informacji.


Dyrekcja szkoły

Pierwsze uruchomienie platformy TEAMS
Pierwsze uruchomienie i obsługa paltformy microsoft 365 (instrukcja dla ucznia)- plik pdf TUTAJ
Akcja „Noś maseczkę” – niecodzienna wizyta staży gminnej w naszej szkole
Od 10 października br. znaleźliśmy się w tzw. żółtej strefie. W związku z tym w całym kraju trzeba nosić maseczki, a to oznacza nowe zasady i nowe obostrzenia.
Dnia 12 października br. zaprosiliśmy do szkoły staż gminną. Celem nietypowych odwiedzin było sprawdzenie stosowania się do przepisu noszenia maseczek w przestrzeni publicznej uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy
w większości podporządkowali się obowiązującym zasadom, a tylko nielicznym zapominalskim udzielono pouczenia.
Chcielibyśmy podziękować rodzicom i uczniom za zrozumienie nowej sytuacji
i dostosowanie się do opracowanych procedur szkolnych związanych z Covid-19. Przypominamy, że nadal obowiązuje w szkole w przestrzeniach wspólnych obowiązek zakrywania nosa i ust i będzie on bezwzględnie egzekwowany. Naszym wspólnym celem jest prawidłowe funkcjonowanie szkoły w trybie stacjonarnym w nowym reżimie sanitarnym i na nowych zasadach. Wszyscy musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Dyrekcja szkoły

Galeria zdjęć TUTAJ

Drodzy Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie przypomina, że 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (Art. 74 Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz.U.2019.0.2215).
Szkoła organizuje w tym dniu zajęcia opiekuńcze dla uczniów od godz. 6.45-16.00.
X edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

Już od kilku lat w naszej szkole włączamy się w edukacyjną akcję obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem tych działań jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Była to też okazja do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach w przyjemny, niecodzienny sposób.
Po zarejestrowaniu szkoły i pobraniu materiałów dostępnych na stronie organizatorów mogliśmy przystąpić do działań. W tym roku 2 października uczniowie  zmagali się z tabliczką mnożenia. Ze względu na sytuację epidemiczną nie organizowaliśmy szkolnych działań na szerszym forum, ograniczyliśmy się do zabaw podczas lekcji w klasach IV-VI i na zajęciach kółka matematycznego w klasach II-III. Starsi uczniowie losowali zadania sprawdzające ich znajomość tabliczki mnożenia, natomiast młodsi rozwiązywali proste łamigłówki matematyczne.
Są wśród nas Mistrzowie Tabliczki Mnożenia ale również i tacy, którym jeszcze zdarzają się pomyłki. Najważniejsza jest jednak dobra zabawa. Tak trzymać!


WM_1R.jpg

Opłata za obiady - październik
Opłata za obiady w pażdzierniku 2020 r. wynosi 110 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 października.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
Próbna ewakuacja szkoły
Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 17 września br. została przeprowadzona próbna ewakuacja.
Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Pan konserwator odłączył dopływ prądu, natomiast społeczny inspektor pracy wraz
sprawdził, czy wszystkie osoby ewakuowały się z placówki.
Na boisku nauczyciele poinformowali Dyrektora o stanie liczebnym klasy. Obecni byli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie. Ewakuacja odbyła się pod czujnym okiem pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej firmy PożTech.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.
Galeria zdjęć TUTAJ
Plan spotkań z wychowawcami - 22 września 2020r.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem wywiadówki, która odbędzie się 22 września 2020 r. - TUTAJ
GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "THE  WORLD  OF  ENGLISH"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI - VIII SP z terenu gminy Świlcza do wzięcia udziału w IV edycji Gminnego Konkursu z języka angielskiego

REGULAMIN KONKURSU
 
TUTAJ

foto2020.jpg

Zaczynamy!
Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu matematycznego „Z matematyką przez świat”. Nasza placówka znalazła się wśród szkół, które zostały zakwalifikowane do programu "mPotęga". Projekt dofinansowuje Fundacja mBanku.
Celem głównym naszego przedsięwzięcia jest ukazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym. Projekt ma charakter innowacyjny - opiera się na nowoczesnych metodach nauczania, nauczaniu poprzez działanie, doświadczanie, wykorzystanie technik multimedialnych. Przewidujemy realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów klas IV – VI, uzupełniających wiedzę zdobywaną podczas lekcji. Pracujemy w dwóch grupach – w poniedziałki i w środy. Proponowane zajęcia przyczynią się do rozwijania zainteresowań matematycznych uczniów, ukażą wiele praktycznych aspektów wykorzystania umiejętności matematycznych w życiu codziennym.

Dorota Majka,
Agnieszka Szumilas

Szanowni Rodzice!

Zarządzeniem Dyrektora szkoły nr 26/2020 z dnia 8 września 2020r. zostały wprowadzone zmianyw procedurach bezpieczeństwa związanych z COVID-19. Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły i dotyczą zalecenia noszenia przez wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych szkoły osłony nosa i ust w przestrzeniach otwartych szkoły /korytarze, szatnie itp./

Szczegóły zmian:
 • W Ogólne zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły zmienia brzmienie pkt 7 i dodaje się pkt 8
 • W Obowiązki nauczycieli/wychowawców dodaje się zapis pkt 3
 • W Obowiązki pracowników administracyjno-obsługowych szkoły dodaje się dodatkowy zapis pkt 2

Procedury ze zmianami dostępne na stronie internetowej szkoły.
Z poważaniem Dyrekcja szkoły
procedury TUTAJ

 
POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VIII SP z terenu powiatu rzeszowskiego do wzięcia udziału w VII edycji POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO.

REGULAMIN KONKURSU 
TUTAJ
Załączniki
TUTAJ

foto2020.jpg

Informacja Dyrektora szkoły!

Od 15 września 2020r. wznawiamy możliwość wynajmu sal i pomieszczeń szkoły. Prosimy zainteresowane osoby o kontakt ze szkołą w celu uzgodnienia nowych warunków wynajmu i stawek odpłatności związanych  z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego.
Opłata za obiady - wrzesień
Opłata za obiady we wrześniu 2020 r. wynosi 105 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 września.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
Zgłaszanie nieobecności dziecka do godziny 8.00 w danym dniu.
Zapisy na obiady jak również udzielanie informacji odbywają się telefonicznie nr 508928710 lub na adres mailowy szkoły.
Informacja dla rodziców

Informuję, że legitymacje szkolne będą prolongowane na bieżący rok szkolny, grupowo, klasami  w tym celu uczniowie składają  je u wychowawcy klasy (wychowawca klasy ustali termin do kiedy).
Podobnie z wyrobieniem nowej legitymacji zdjęcia dzieci należy złożyć wychowawcy klasy. Zgłoszenie dzieci na świetlicę szkolną i biblioteczną, kartę zapisu należy pobrać ze strony Internetowej szkoły i złożyć u wychowawcy klasy.
Zgłoszenie dzieci na obiady w stołówce szkolnej telefonicznie u intendenta 508928710 lub mailowo zs.trzciana@intertele.pl.
Proszę o stosowanie się do powyższych zasad. Kontakt rodzica z pracownikami szkoły, sekretariatem ogranicza się do kontaktu telefonicznego  17 8514094, 508928710 mail zs.trzciana@intertele.pl, sp.trzciana@swilcza.com.pl
Sekretarz Szkoły Teresa Głodek

„Nie takie ważne, aby człowiek dużo wiedział,
ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
ale żeby go cos naprawdę zajmowało”
Janusz Korczak


Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Przed nami kolejny rok  pracy, nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Kolejny rok poznawania otaczającego nas świata, rozwijania zainteresowań, podejmowania nowych wyzwań i poszukiwania dalszej drogi rozwoju. Życzę wam wiary we własne siły, byście marzyli o sukcesie, a z porażek, z którymi przyjdzie się Wam zmierzyć, wyciągali wnioski na przyszłość. Niech szkoła stanie się dla Was miejscem przyjaznym i bezpiecznym.
Szczególnie serdecznie chciałbym powitać w naszej szkole dzieci z oddziału przedszkolnego oraz pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną. Życzę Wam, wielu sukcesów i uśmiechu na twarzy.
Będzie to jednak rok szczególny, bo rozpoczynamy go w czasach pandemii z wieloma procedurami dotyczącymi zachowania reżimu sanitarnego, który zapewni nam poczucie bezpieczeństwa, pomoże zniwelować zagrożenie związane z COVID-19.
Nie sposób nie wspomnieć o dużej roli Rodziców we współczesnej edukacji. Wasza pomoc i zrozumienie w realizacji zadań szkoły w tym trudnym dla nas czasie będzie niezbędna. Żywimy nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie będziemy tworzyli atmosferę przyjaznej szkoły opartej na wzajemnym szacunku i dialogu, w imię wspólnego dobra, którym są nasze dzieci i ich edukacja.
Nauczycielom i pracownikom szkoły życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały Wam dużo zadowolenia i satysfakcji, aby nasza misja wypełniała się i czyniła nas ludźmi bogatszymi i wartościowymi. Niech każdy dzień przynosi Wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu
do pracy.

Korzystając  z okazji chciałbym poinformować, że dzięki przychylności Wójta Gminy Świlcza Pana Adama Dziedzica i wsparciu finansowym władz gminy oraz środków własnych, budynek szkolny po wakacjach jest piękniejszy
i bardziej przyjazny.  Zostały zrealizowane następujące inwestycje:
1.    Kompleksowy remont pokoju nauczycielskiego wraz z wyposażeniem.
2.    Powstały dwie profesjonalnie wyposażone pracownie: chemiczno-fizyczna i geograficzno-przyrodnicza.

Dyrektor Szkoły Artur Szary

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
Świetlica pracuje w godzinach:
6.45 – 7.45  - zajęcia świetlicowe szkolne
11.30 – 16.00 – zajęcia pozaszkolne prowadzane przez instruktorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy
Karty zapisu prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 4.09.2020 r. /piątek/.
Wnioski do porania dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dla Rodziców
Świetlica wg ww. harmonogramu pracuje od 2 września 2020r.
PODRĘCZNIKI
1.09.2020 r. /wtorek/ uczniowie naszej szkoły na spotkaniach z wychowawcami otrzymają zestawy podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Prosimy o przyniesienie własnych długopisów oraz reklamówek w celu zapakowania książek.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Trzcianie
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie informuje, że od dnia 1 września 2020 r. w szkole rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym.
Rozpoczęcie roku szkolnego oraz spotkania uczniów z wychowawcami odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami, które są dostępne na stronie internetowej szkoły.
Godz. 8.00 – Uroczysta Msza Św. z udziałem pocztu sztandarowego szkoły, w której uczestniczą uczniowie pod opieką rodziców.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem:
PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA - TUTAJ
E-dziennik

Dla przypomnienia podajemy adres internetowy do zalogowania się  do platformy dziennika elektronicznego naszej szkoły - TUTAJ.

Mogą Państwo również kliknąć logo e-dziennika (panel boczny głównej strony szkoły www.zst.itl.pl).

Podajemy również instrukcję pierwszego logowania się dla rodziców - plik MS Word TUTAJ

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Z dniem 1 września 2020 roku zgodnie z Rozporządzeniem MEN wracamy do systemu nauki stacjonarnej, czyli tradycyjnie w szkole. W związku z nadal obowiązującym czasem pandemii związanym z COVID-19 jesteśmy zobligowani do przygotowania szkoły do warunków reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi MEN oraz  GIS. Jesteśmy już na końcowym etapie opracowania procedur bezpieczeństwa mających na celu zniwelowanie ryzyka zakażeń koronawirusem poprzez wprowadzenie reżimu sanitarnego w szkole.  Procedury bezpieczeństwa zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej dnia 28 sierpnia 2020 r. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zapisami w ww. dokumencie. Prosimy o monitorowanie wiadomości przez e-dziennik w sprawie organizacji  rozpoczęcia roku szkolnego w zmienionej formule.
Gorąco zachęcamy do oglądnięcia spotu reklamowego TVP opisującego podstawowe zasady bezpieczeństwa dzieci w placówkach oświatowych w związku z powrotem do szkół od 1 września 2020 r.

Link:
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkoly--spot-informacyjny-tvp

Dyrekcja szkoły

Drodzy Rodzice i pierwszoklasiści!

kl-1-21.jpgMiło nam będzie powitać WAS od września w szkole. W związku z organizacją zajęć szkolnych od 1 września 2020r. w szkole, uprzejmie prosimy o zakup dla dzieci klasy I SP następujących przyborów szkolnych. W załączeniu lista.

Wychowawca klasy I.

Wykaz przedmiotów potrzebnych dziecku do klasy pierwszej SP
TUTAJ
Informacja dla rodziców dzieci, które będą uczęszczały w roku szkolnym 2020/2021 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Trzcianie

•    Informujemy, że oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w  Trzcianie pracuje w godz. 8:00 –13:30.

•    Dzieci mogą korzystać z dwóch posiłków – śniadania i obiadu (5,00  zł/dzień) oraz zajęć dodatkowych z rytmiki i zajęć  świetlicowych.

•    W roku szkolnym 2020/2021 obowiązywać będą karty ćwiczeń wyd. Mac  dla 5-i 6-latków. Pakiety zostały zamówione  w wydawnictwie  w cenie  ok. 120,00 zł i będą dostępne dn. 1 września 2020 r.

Wykaz przedmiotów potrzebnych dziecku do oddziału przedszkolnego
TUTAJ

Informacja

pzc20.jpg

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Za nami trudny rok, pełen nowych wyzwań i nieoczekiwanych sytuacji związanych z pandemią koronawirusa, rok, który zapewne przejdzie do historii i na długo zapadnie nam w pamięci. Wszyscy byliśmy zaskoczeni i przerażeni, staraliśmy się jak najlepiej sprostać nowym wyzwaniom. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby w tym trudnym czasie pandemii otoczyć uczniów opieką i wsparciem. Przyszło nam zmierzyć się zapewne z największym „kryzysem w szkolnictwie”, jakim była panująca na świecie pandemia COVID-19. Z dnia na dzień, zmieniła się cała nasza edukacja i rzeczywistość. Nic nie było „normalne”. W szkole zaczęły się poszukiwania nowych form i metod pracy oraz zasad współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, ale dzięki przychylności władz gminy i własnej determinacji uruchomiliśmy platformę edukacyjną OFFICE 365, która pomogła nam w kontynuowaniu kształcenia na odległość. W tym miejscu pragniemy podziękować Wam, drodzy Rodzice za Waszą cierpliwość i zrozumienie, Wam Drodzy uczniowie za trud, wysiłek i zaangażowanie w niecodziennym zdobywaniu wiedzy. Szczególne słowa podziękowania kieruję do naszych Nauczycieli, którzy w pełni poświecili się realizacji procesu zdalnego nauczania. Cieszymy się, że mimo tych trudnych okoliczności udało nam się wspólnymi siłami zrealizować kształcenie na odległość i możemy śmiało ogłosić  nasz wspólny sukces dydaktyczny.
Zabrakło jednak w tym roku szkolnym uroczystego pożegnania, nauczyciele wręczyli 26 czerwca br. świadectwa swoim uczniom na terenie szkoły zgodnie z procedurami bezpieczeństwa wg opracowanego harmonogramu. Uczniowie mieli okazję spotkać się ze wszystkimi kolegami z klasy i z wychowawcą po raz pierwszy, od tak dawna. Nie brakowało wzruszeń i radości zarazem…
Korzystając z okazji pragniemy podziękować Radzie Rodziców, która sfinansowała nagrody książkowe, dyplomy dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz nagrody rzeczowe w konkursach szkolnych. Ciepłe słowa podziękowania kierujemy także do pracowników administracji i obsługi, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo w pracy w odpowiednim reżimie sanitarnym.
Wszyscy udajemy się na zasłużony wypoczynek! Życzymy, aby tegoroczne wakacje były dla Was bezpieczne i stały się czasem zabawy i nabierania siły do dalszej pracy oraz nauki!
      Dyrekcja szkoły
Galeria zdjęć TUTAJ
Ale to już było i nie wróci więcej
I choć tyle się zdarzyło
To do przodu wciąż wyrywa głupie serce
Ale to już było, znikło gdzieś za nami...

Na zawsze zostaniecie w naszej pamięci...
- pożegnanie klas ósmych
25 czerwca 2020 roku odbyło się uroczyste pożegnanie klas ósmych, inne niż zazwyczaj,bo  pod reżimem sanitarnym, wynikającym ze stanu pandemii. To był wyjątkowy czas dla  absolwentów i ich rodziców, ale również wyjątkowy w historii naszej szkoły, całego świata- czas zdalnych lekcji i choroby koronawirusa. O godzinie 10:00 uczniowie, rodzice  i nauczyciele połączyli się za pośrednictwem platformy Teams, aby wysłuchać prezentacji przygotowanej przez samych absolwentów oraz ich młodszych kolegów z klasy siódmej pod opieką Bogdana Barlika i wychowawców- Doroty Majki i Jakuba Grodeckiego. Ósmoklasiści i ich rodzice podziękowali swoim nauczycielom, koleżankom i kolegom, wszystkim, którzy sprawili, że tych osiem lat w murach naszej szkoły było niezwykłe.
Następnie o godzinie 12:00 została odprawiona Msza św. w intencji ósmoklasistów naszej szkoły. Ksiądz proboszcz Janusz Winiarski, nawiązując do ewangelii, zaznaczył, że dom, przyszłość młodych ludzi należy budować na skale, na mocnych fundamentach, na wartościach, których nauczyli się już do tej pory- w szkole, w rodzinie, w Kościele.
O godzinie 13:00 w sali gimnastycznej odbyła się ostatnia- oficjalna część pożegnalnego spotkania. Uroczystość miała podniosły charakter, której towarzyszył Sztandar szkoły, odśpiewanie hymnu państwowego. Nie zabrakło zaproszonych gości na czele z Dyrekcją Szkoły i Księdzem Januszem Winiarskim, dumnych rodziców i  nauczycieli. Pan dyrektor Artur Szary pogratulował uczniom wszystkich osiągnięć i życzył im szczęścia na dalszej drodze nauki. Nadszedł ważny moment  uroczystości –  wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy ukończenia Szkoły Podstawowej w Trzcianie. Następnie nastąpiło wręczenie najlepszym uczniom nagród i dyplomów.  Specjalne wyróżnienie wójta gminy Świlcza, za najwyższą średnią wśród uczniów klasy ósmej, otrzymał Adrian Depa. Dyplomy, nagrody i upominki- bidony wręczono również najlepszym sportowcom. Niejednemu uczniowi i nauczycielowi zakręciła się łezka na wspomnienie wspólnie przeżytych lat. Szkoła Podstawowa dla ósmoklasistów to już historia, ale pamiętajmy, że najważniejsze są dni, których jeszcze nie znamy.
Gratulujemy wszystkim naszym absolwentom i ich rodzicom . Dziękujemy za trud i wysiłek: uczniom  za pracę nad sobą, a rodzicom za wychowanie własnych dzieci. Dziękujemy za to, że nasi uczniowie są koleżeńscy, empatyczni, mają szacunek do siebie i innych, za to, że  kierują nimi emocje i  potrafią nawiązać relacje z innymi, a to w życiu jest najważniejsze i najcenniejsze.  Równocześnie życzymy wspaniałych wyników z egzaminu i dostania się do wymarzonej szkoły.

Bezpieczne wakacje 2020

Bezpieczne wakacje 2020. Zasady, których nalezy przestrzegać (pdf)

Kleszcze, jak sie przed nimi chronić (doc)

Chroń się przed upałem (png)

Patent na bezpieczne wakacje (pdf)

Unikaj zatruć pokarmowych (doc)

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów (pdf)

Zasady postępowania w przypadku zadławień (pdf)
Informacaja
Informjemy Państwa, że od jutra od 26 czerwca będzie mozliwość odebrania paczek żywnościowych dla dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 korzystały z żywienia w naszej stołówce szkolnej.

Celem odebrania ww. paczki nalezy zgłosic się po jej odbiór do pań z kuchni. /Wejście do kuchni od strony placu zabaw, po zasygnalizowaniu wojej obecności dzwonkiem przy drzwiach./

Serdecznie zapraszamy
Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Dyrektor szkoły informuje, że dnia 26 czerwca 2020 r. na terenie szkoły odbędzie się rozdanie świadectw i spotkanie z wychowawcami przygotowane z zachowaniem procedur wdrożonymi w szkole w związku z COVID-19.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów odbędzie się ono w ściśle określonych godzinach i ustalonych miejscach dla każdej klasy wg zamieszczonego niżej harmonogramu. Prosimy o zaopatrzenie dzieci i siebie w maseczki ochronne /zakrycie nosa i ust/ oraz przestrzegać zasady dystansu społecznego. /Jeżeli dopisze pogoda wręczenie świadectw odbędzie się na świeżym powietrzu/.
Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się pojazdami na terenie szkoły w godzinach od 9.00 – 11.00.
Uczniowie, którzy w tym dniu nie będą mogli odebrać świadectwa, mogą to uczynić w kolejnych dniach po zakończeniu roku szkolnego w sekretariacie szkoły od 8.00 do 13.00.
 
Dyrekcja szkoły

Pożegnajmy wszyscy uczniów klasy ósmej!!

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie klasy ósmej wraz z wychowawcą pragną Was wszystkich zaprosić na spotkanie ONLINE na TEAMS, które odbędzie się 25 czerwca 2020 r. tj. w czwartek o godz. 10.00. na kanale biblioteka/ świetlica/pedagog. Klasa VII i VIII przygotowały krótki występ artystyczny.

Zapraszamy!
Konkurs - 10 sportowców

10_sport.jpg

Wielki test wiedzy ósmoklasistów za nami!!


W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 17 uczniów.

16 czerwca – język polski, 17 czerwca matematyka, 18 czerwca, 100% naszych ósmoklasistów wybrało język angielski. Wszyscy stawili się na egzamin w maseczkach.

Egzamin odbywał się w wyjątkowych okolicznościach, które z pewnością dostarczyły  dodatkowego stresu zarówno uczniom, jak i kadrze pedagogicznej. Szkoła, zgodnie z zaleceniami, podjęła dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Należały do nich: obowiązkowe mierzenie temperatury, zakrycie nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz odpowiednia odległość miedzy stolikami zdających. Uczniowie podporządkowali się wszystkim zaleceniom, choć brakowało im, jak sami przyznali, rozmów z kolegami po tak długiej przerwie.

Otuchy uczniom przed egzaminem w tej niecodziennej oprawie dodał Dyrektor- Artur Szary życząc zdającym powodzenia i jak najwyższych wyników. Teraz czeka ich tylko wybór szkoły i zasłużony odpoczynek oraz oczekiwanie na wyniki, które pojawią się pod koniec lipca.

Galeria zdjęć TUTAJ

Szkolny konkurs świetlicowy pod hasłem
„W domu jest wesoło, czyli sposób na nudę” rozstrzygnięty!

Celem konkursu było zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i przeznaczenie go nie tylko na naukę zdalną, ale i na swoje hobby, rozwijanie umiejętności plastycznych, z zakresu technologii informacyjnej, jak również odkrywanie własnych możliwości twórczych i inwencji w przeciwdziałaniu nudzie.

Jury po wnikliwej ocenie prac, postanowiło przyznać natępujące nagrody w poszczególnych kategoriach:
I. Film
1 miejsce Czech Gabriela kl. VI;
II. Zdjęcia
1 miejsce Skoczylas Mateusz kl. IV;
2 miejsce Dawid Szczepanowski kl. IV;
3 miejsce Polak Grzegorz kl. V;
III. Praca Plastyczna:
1 Marszałek Dawid kl. 0
2 Zagulska Izabela kl. II
3 Barlik Franciszek kl.0


GRATULUJEMY wszystkim nagrodzonym!
INFORMACJA
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie informuje, że w dniach 16-18.06.2020 r. plac zabaw znajdujący się na terenie szkoły będzie nieczynny w godzinach od 8.00 do 12.00. Powodem jest zapewnienie odpowiednich warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
INFORMACJA
Dyrektor szkoły informuje, że z dniem 8 czerwca br.  można korzystać z  placu zabaw znajdującego się na terenie szkoły. Plac czynny jest w  godzinach pracy szkoły -  od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00.

 /Ustalone godziny otwarcia podyktowane są koniecznością obowiązkowej dezynfekcji znajdujących się tam urządzeń celem zapewnienia użytkownikom bezpiecznych warunków zabawy/
Instrukcja zwrotu książek/podręczników
do biblioteki szkolnej

instrukcja  TUTAJ
DZIEŃ DZIECKA DNIEM SPORTU
1 czerwca 2020r. w naszej szkole odbył się coroczny Dzień Sportu, prowadzony
jednak w nieco innej formie. Nauczyciele wychowania fizycznego i nauczania początkowego wraz z nauczycielami wspomagającymi zorganizowali go on-line z wykorzystaniem platformy Teams, pod hasłem „Aktywność sportowa jest zdrowsza niż komputerowa”. Celem zabawy było promowanie zdrowego stylu życia oraz wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
Imprezę otworzył pan Dyrektor, który złożył życzenia wszystkim dzieciom z okazji ich święta, po czym rozpoczęła się część sportowa. Klasy młodsze ze swoimi wychowawcami bawiły się w zgadywanki, quizy i konkursy sportowe. Starsze natomiast rywalizowały
w dwóch kategoriach wiekowych IV-VI i VII-VIII, w 6 konkurencjach, takich jak: skok
w dal z miejsca, brzuszki, żonglerka piłką, rzut woreczkiem z kaszą do pudełka po butach, skoki przez skakankę oraz bieg wahadłowy na czas. Nagrodą dla dzieci były punkty przyznawane za poszczególne miejsca w turnieju na „10 najlepszych sportowców szkoły”. Ponad dwugodzinne zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń, dużej dawki sportowej adrenaliny i pozwoliły w miłej atmosferze spędzić ten szczególny dzień roku szkolnego.
Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział!
Galeria zdjęć
TUTAJ
Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 16-18 czerwca br. w szkole odbędzie sie egzamin ósmoklasisty, w związku z tym dni te są wolne od zajeć dydaktyczno - wychowawczych.
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są 12.06. i 24.06. br
KOMUNIKAT - dyżur wakacyjny
Szanowni Rodzice,
z
apisy na dyżur wakacyjny do oddziału przedszkolnego w SP w Trzcianie trwają do dnia 15.06.2020r.
Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji   TUTAJ
Konkurs „Świętowanie w rodzinie dawniej i dziś” – rozstrzygnięty!

W naszej szkole odbył się konkurs religijny, którego celem było pogłębienie chrześcijańskiego wymiaru świętowania i refleksji nad charakterem Świąt Wielkanocy.
Uczniowie wykonując prace plastyczne i literackie zastanawiali się nad szczególną wartością rodziny jako „domowego Kościoła”, co w czasie pandemii miało szczególny wymiar. Odosobnienie, izolacja, szczególne środki ostrożności i reżim sanitarny nie przeszkodziły w radości paschalnej oraz duchowej łączności ze wspólnotą parafialną. W swoich pracach pokazali, jak ogromną wartość stanowi rodzina wielopokoleniowa, w tym trudnym czasie bardziej zjednoczona, niż podzielona. A hasło: #zostań w domu okazało się szkołą wrażliwości, empatii i miłości do Boga, siebie i bliźniego.
Uczestnicy odwoływali się do takich wartości jak: dobro, miłość, pomoc, wspólnota i radość w najbliższym środowisku, mimo lęku i niepewności jutra. Konkurs był też okazją do wspólnego, rodzinnego zastanowienia się: Co w tym czasie jest najważniejsze?
Wreszcie prace wyrażały tęsknotę za drugim człowiekiem, którego (niestety – w dobie rozwiniętej techniki i jej dobra) świat wirtualny nie jest w stanie zastąpić. Konkurs „dawniej i dziś” pokazał, jak szybko mija czas „dawniej” – to wspomnienie sprzed roku, „dziś” – inna rzeczywistość.
Dostrzec dziecięcymi oczyma świat największych wartości, nadziei na lepsze jutro, świadczy o tym, że cierpienie, samotność w życiu przeplatają się z radością. Jak pisał poeta, Jan Lechoń:
„Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus (…).
I rzeknie: <<Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem>>”.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 0 – VI. Jury w składzie: mgr Agnieszka Małozięć, mgr Agata Pełczyńska, mgr Anna Zych oraz ks. dr Janusz Winiarski, przyznało następujące nagrody:
W kategorii kl. „0” nagrodę główna zdobyła Natalia Depa
W kategorii klas I – III
I miejsce - Bartosz Świstara ex aequo Wiktor Wilewski
II miejsce - Maja Słodzińska
III miejsce - Izabela Zagulska

W kategorii klas IV – VI
I miejsce - Mateusz Skoczylas
II miejsce - Amelia Świstara
III miejsce - Emilia Hadyś

Uczniowie wyróżnieni:
Adrian Draus,
Michał Kozak,
Wojciech Bokota,
Michał Pijanowski,
Emilia Lis,
Milena Janczycka,
Marta Pomianek,
Karol Pomianek,
Antoni Jurczyszyn,
Filip Malinowski,
Szymon Chrapek,
Wiktoria Smagała,
Magdalena Rokosz,
Julian Salach,
Hubert Marczak,
Gabriel Depa,
Piotr Stokłosa,
Nina Sławęcka – Cisek,
Martyna Szczepanowska.
Fundatorem nagród głównych i wyróżnień jest Ksiądz Proboszcz tutejszej parafii pw. Św. Wawrzyńca i Maki Bożej Niepokalanej.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, zwycięzcom gratulujemy!

Nagrodzone prace  - TUTAJDECYZJA MEN

Zgodnie z decyzją MEN z dnia 1 czerwca kształcenie na odległość przedłużone zostaje do 26 czerwca. Oznacza to, że w tym roku szkolnym, uczniowie nie wrócą już do swoich klas. Szkoły i placówki oświatowe pozostają więc zamknięte do 26 czerwca br.

DD20.jpg

HARMONOGRAM  REKRUTACJI

E8-2.jpg

Ósmoklasiści!

W dniach 16,17,18 czerwca 2020r. przystąpicie do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin  jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W obecnej sytuacji epidemicznej związanej z Covid19 będzie on przeprowadzony wg nowych procedur w określonym reżimie sanitarnym.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje:

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

O czym należy pamiętać podczas egzaminu?Terminy klasyfikacji rocznej
13.05. – powiadomienie uczniów i rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz informacja o proponowanych ocenach nagannych z zachowania
28.05.- podanie propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów, w tym z zachowania
28.05.- konsultacje wszystkich nauczycieli dla rodziców, /forma videokonferencji/
15.06.- Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Egzaminy  ósmoklasisty

E8.jpg

Szkolny konkurs

ZNK.jpg

Zapraszamy Wszystkich uczniów naszej szkoły do zwięcia udziału w szkolnym konkursie "W domu jest wesoło, czyli sposób na nudę".
 • Regulamin konkursu  plik pdf  TUTAJ
 • Zgoda  plik pdf  TUTAJ
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

plik pdf  
TUTAJ
Zdalne nauczanie
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r., związanej z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, przerwa w stacjonarnym funkcjonowaniu szkoły przedłużona zostaje do 24 maja 2020 r.
Nauczanie zdalne zostaje przedłużone, co najmniej do 24 maja br. w obecnej formie.

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH – 23 IV
plik pdf  TUTAJ
Dyżur Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie 

wtorek godz. 8.30- 9.00
piątek godz. 9.30- 10.00

Dzień Ziemi

plik pdf  TUTAJ
LEKTURY W TEATRZE

Dziś zapraszamy do Miejskiego Teatru Miniatur w Gdańsku na spektakl "Bajki robotów". Miłego oglądania!

https://iteatr.tvp.pl/38225415/bajki-robotow
WYWIADÓWKA
Szanowni Rodzice!

Proszę zapoznać się z harmonogramem spotkań wywiadowczych. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną kontakt z wychowawcą odbędzie się w formie telekonferencji na platformie OFFICE 365 na profilu ogólnym klasy.

plik pdf  TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!
Kultura i literatura raz jeszcze…
Zapraszamy Was do... Opery Helsińskiej na spektakl muzyczny o dziewczynce z piegami i dwoma warkoczami. Przed Państwem w roli głównej Pippi Långstrump, a po naszemu - Pippi Pończoszanka.
Zapraszamy do oglądania (kliknij poniżej).
https://www.arte.tv/pl/videos/093005-000-A/pippi-laangstrump-w-operze-helsinskiej/
15 IV  - Światowy Dzień Sztuki

W ramach Światowego Dnia Sztuki zapraszamy do oglądania spektaklu. Wstęp wolny!!!

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/bajko-gdzie-jestes/

Tytułowe poszukiwanie bajki jest głównym tematem spektaklu, w którym dziecięca pomysłowość i bezmiar wyobraźni pomaga dorosłym w odnalezieniu radości życia, szczypty magii i czarów w codzienności.
Postacie takie, jak rycerze, księżniczki i smoki znane są szerokiej publiczności
z wielu opowiadań i legend. Zobaczymy je również w spektaklu Bajko, gdzie jesteś? lecz w nieco innej roli.

Życzenia Wielkanocne

wielkanoc_20.jpg

 Czy warto czytać ?
Plik pdf  TUTAJ
Zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej w Trzcianie
Zasady kształcenia na odległość - plik pdf  TUTAJ
Konsultacje - plik pdf TUTAJ
Wiosenna przerwa świąteczna
Na podstawie Rozporządzenia MEN Dyrektor szkoły informuje, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Międzynarodowy Dzień Książek
Międzynarodowy Dzień Książek - plik pdf  TUTAJ
Zdalne nauczanie dzięki usłudze Office 365 dla Edukacji
 
Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Ruszamy z kształceniem na odległość z pakietem OFFICE 365!

Mijają już dwa tygodnie, odkąd mając na uwadze zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, zajecia w szkole zostały zawieszone z powodu koronawirusa. To czas, w którym my wszyscy, nauczyciele, uczniowie, jak i Państwo - rodzice staraliśmy się w jak najlepszy sposób zorganizować naukę zdalną. Dla wielu z nas był to czas poszukiwań nowych metod
i form najlepszych w tej niecodziennej sytuacji.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom Uczniów i Państwa, by usprawnić i ujednolicić  nowoczesny zdalny przekaz treści kształcenia poprzez pracę z pakietem firmy Microsoft pod nazwą Office 365. Mamy nadzieję, że interaktywność proponowanych przez nas rozwiązań sprawi, że nauka w tej wyjątkowej sytuacji będzie dla uczniów atrakcyjniejsza
i bardziej efektywna.
Rozpoczęliśmy już wstepne przygotowania. Wychowawcy klas 0-VIII przekażą państwu i uczniom dane do logowania do pakietu, który zawiera programy dostępne online. Praca na platformie Office 365 jest DARMOWA dla uczniów i nauczycieli. Podstawowym programem do realizacji zajęć, w ramach Office 365, będzie aplikacja Microsoft Teams.
W ramach tej aplikacji będzie możliwe organizowanie lekcji m.in. w formie wideokonferencji i połączeń głosowych. Program działa na wszystkich popularnych systemach operacyjnych, w tym Android i iOS. Można z niego korzystać na laptopach, komputerach stacjonarnych, tabletach i telefonach.
W związku z tym zwracam się z prośbą do Państwa o sprawne logowanie się do usługi oraz zainstalowanie potrzebnych aplikacji dzieciom, umożliwiając im tym samym uczestniczenie w lekcjach online. Każdy uczeń otrzyma indywidualny dostęp do konta od swojego wychowawcy. Będą to nazwy użytkownika i tymczasowe hasła do logowania.
W razie problemów udzielą oni także, w porozumieniu z administratorami, potrzebnych wskazówek technicznych.  Pracę na platformie będziemy wstepnie testować w dniach 2-3.04. /czwartek- piątek/
Od poniedziałku /6.04 br./ ruszamy z pracą na OFFICE 365.
Nauczyciele w swojej pracy będą wykorzystywać także inne narzędzia, które się sprawdziły w zdalnym nauczaniu i są efektywne.

Dyrektor Szkoły

Pierwsze uruchomienie i obsługa paltformy microsoft 365 (instrukcja dla ucznia)- plik pdf TUTAJ

Szanowni Państwo!
W związku z występowaniem przypadków koronawirusa (COVID-19) w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie kontaktów osobistych lub wizyt w Szkole jedynie do załatwienia spraw koniecznych i pilnych po uprzednim umówieniu się telefonicznie 17 8514094.
Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że od 25 marca br. rozpoczęliśmy zdalne nauczanie. Lekcje odbywają się wg planu lekcji, jaki obowiązywał przed zawieszeniem zajęć. Jedyną zmianą jest czas ich trwania. Każda lekcja trwa 25 minut i 5 minut przerwy pomiędzy zajęciami. Godziny lekcji zostaną podane na stronie internetowej.
Rozumiemy Wasze rozterki związane z tą niecodzienną i trudną sytuacją. Jako nauczyciele staramy się dobrać odpowiednie formy zdalnego nauczania i opracować właściwe metody pracy. Testujemy je i wybierzemy te dopasowane do potrzeb i możliwości uczniów.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Naszym podstawowym komunikatorem z Państwem i Uczniami jest kontakt poprzez e-dziennik. Nauczyciele będą dla Państwa dostępni także w ramach popołudniowych KONSULTACJI w wyznaczonych terminach, formie i czasie. Materiał do zdalnej pracy z uczniami udostępniać będziemy w zakładce ZADANIA DOMOWE w e-dzienniku oraz poprzez maile uczniów.
Prosimy o systematyczne monitorowanie ich treści i zachęcamy do stałego kontaktu z wychowawcą klasy. Przepraszamy także za utrudnienia techniczne związane z przeciążeniem sieci internetowej, na które nie mamy wpływu.

Z poważaniem
Dyrekcja i Nauczyciele SP Trzciana

Godziny trwania lekcji:
1. 8.00 do 8.25
2. 8.30 do 8.55
3. 9.00 do 9.25
4. 9.30 do 9.55
5. 10.00 do 10.25
6. 10.30 do 10.55
7. 11.00 do 11.25
8. 11.30 do 11.55
Dyżur telefoniczny dyrektora Szkoły Podstawowej
wtorek godz. 15.30-16.00
piątek godz. 9.30-10.00
Zostań w domu, nie nudź się
Zachęcamy Wszystkich rodziców do zapoznania się z artykułem TUTAJ
Informacja

pz.jpg

INFORMACJA- wyniki rekrutacji

rek_2etap.jpg


INFORMACJA
Informujemy, że w szkole w dniach od 16.03 do 25.03. nie odbywają się zajęcia dla uczniów.

W ważnych sprawach urzędowych placówka pozostaje otwarta w godzinach:

poniedziałek    od 7.30.-15.30

wtorek - piątek od 7.30-13.30

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. (17) 85 14 094

sekretariat wew.1

dyrektor szkoły wew.2

wicedyrektor szkoły wew.3

Wyniki rekrutacji

rek_20_21.jpg

Oddział Przedszkony:
 • POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola: wniosek do pobrania TUTAJ

Klasa 1 Szkoły Podstawowej
 • POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do klasy 1 SP: wniosek do pobrania TUTAJ
Szanowni  Rodzice!
 
W związku z zaistniałą sytuacją, tj. decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r., dotyczącą czasowego zawieszenia zajęć szkolnych i mając na uwadze stale rosnące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem prosimy Państwa o rozsądek i odpowiedzialność w kwestii zachowań, które sprzyjają zakażeniom i zagrażają zdrowiu innych osób. Przypominamy raz jeszcze, że należy unikać przebywania z dziećmi w miejscach dużych skupisk ludzi m.in. w galeriach handlowych, w komunikacji publicznej, czy w urzędach.
Zawieszenie zajęć jest jednym z działań przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń, ale nie oznacza czasu wolnego od nauki. W zaistniałej sytuacji nauczyciele naszej szkoły są zobowiązani do opracowania odpowiednich form pracy zdalnej z uczniami i będą kontaktować się z państwem w tej sprawie za pomocą dziennika internetowego.
W związku z tym prosimy o systematyczne logowanie się do dzienników elektronicznych w celu pozyskania informacji na bieżąco.
 
Liczymy na Państwa zrozumienie i pomoc w organizacji nauki z uczniami na odległość.
 
Dyrektor Szkoły
Artur Szary
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia w naszej szkole od 12 do 25 marca br. zostają czasowo zawieszone.

Rodzicu!
• w przedszkolu i szkole podstawowej w dniach 12 i 13 marca br. (czwartek, piątek) tylko w szczególnych przypadkach będą prowadzone działania opiekuńcze. W tych dniach opieka w szkole odbywa się od godz. 6.45 do 16.00;
• od 16 marca (poniedziałek) do szkoły nie przychodzą dzieci przedszkolne i uczniowie SP;
• przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole, Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• prosimy o odpowiedzialne zachowania i unikanie w tym czasie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. komunikatu na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
X Edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
W dniu 5 marca 2020 roku uczniowie klas VII i VIII naszej szkoły wzięli udział w X Edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-  Weterynaryjnych w Trzcianie. Uczestnictwo naszych uczniów w konkursie jest już tradycją. Udział w konkursie dał uczniom szansę na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności językowych. Jest to cenne doświadczenie zwłaszcza przed egzaminem ósmoklasisty.
#Szkoła Pamięta
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych miały miejsce 2 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej w Trzcianie. W szkolnej uroczystości brali udział zaproszeni goście, a wśród nich reprezentanci władz samorządowych w osobach zastępcy wójta Gminy Świlcza – pana Sławomira Styki, radnego powiatowego – pana Sławomira Miłka, sołtysa Trzciany – pana Kazimierza Łagowskiego. Uroczystość uświetnił również swoją obecnością proboszcz parafii Trzciana – ksiądz dziekan Janusz Winiarski. Gościem honorowym był major Józef Lis pseudonim Tajfun – Żołnierz Wyklęty. Na sali gimnastycznej zebrała się  cała społeczność szkolna na czele z panem dyrektorem Arturem Szarym i panią wicedyrektor Agnieszką Małozięć.
Główną część obchodów stanowiła inscenizacja zaprezentowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcianie przygotowanych przez nauczycielki: panią Marię Stachurę-Sołtys, panią Martę Smajdor i panią Monikę Wołowiec. Montaż słowno – muzyczny był zapewnieniem, że w naszej szkolnej społeczności pamięć o tragicznych wydarzeniach z przeszłości i o bohaterach narodowych zawsze pozostanie żywa. Szczególnie wymowna okazała się oprawa muzyczna w wykonaniu uczniów klasy I i II. W ustach najmłodszych patriotów słowa wyśpiewanych pieśni brzmiały wyjątkowo podniośle.
Po zakończonej części artystycznej poczet sztandarowy na czele z panem dyrektorem  wraz zaproszonymi gośćmi udał się pod tablicę upamiętniającą pułkownika Mieczysława Kawalca – mieszkańca naszej wsi. Delegacja w asyście strzelców i kadetów z plutonu Trzciana uczciła Żołnierzy Wyklętych apelem poległych, po którym złożono symboliczną wiązankę kwiatów oraz zapalono znicz w hołdzie lokalnemu i narodowemu bohaterowi.
Całość obchodów zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Trzcianie wpisała się w akcję #Szkoła Pamięta pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w której udział wzięło 6000 polskich szkół, 900000 uczniów i 70000 nauczycieli.

Monika Wołowiec
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
 
Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły!
W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa w ramach profilaktyki prosimy o:
 • bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny, zachęcamy do częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła /instrukcje prawidłowego mycia rąk  umieszczone są w toaletach szkolnych/, o zakrywanie ust podczas kichania lub kaszlu,
 • pozostanie w domu, w przypadku zaobserwowania u siebie objawów przeziębienia tj. gorączka, kaszel, duszności,
 • obserwację stanu zdrowia, w szczególności wystąpienia objawów grypopochodnych, gdy nastąpił kontakt z osobą z terenów występowania koronawirusa, a w wypadku podejrzenia o zachorowanie proszę o bezzwłocznie powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, jeśli nie nastąpił kontakt z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,
 • sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach:
 • Ministerstwa Zdrowia - infolinia Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Rodzicom dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).
Opłata za obiady - marzec
Opłata za obiady w marcu 2020 r. wynosi 110 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 marca.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
REKOLEKCJE
Rekolekcje ze względu na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole są odwołane.

rekolekcje.jpg

Zabawa karnawałowa
Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekają okazji, aby się zabawić! Świetną ku temu okazją jest niewątpliwie zabawa karnawałowa, która  w naszej szkole odbyła się w czwartek 20 lutego.  Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez wszystkich uczniów. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. Imprezę  prowadził DJ Ramzes, który przez kilka godzin serwował wszystkim najnowsze hity z list przebojów, ale też utwory nieco starsze, ale wciąż popularne. Uczniowie najlepiej bawili się wspólnie przy popularnej „Belgijce”…
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Wyjazd do kina

20 lutego uczniowie kl IIa i IIb uczestniczyli w wycieczce do kina Helios w Rzeszowie, gdzie obejrzeli film pt.: „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. To nowa amerykańska produkcja z Robertem Downeyem Jr. w roli głównej. Film przenosi nas w czasy wiktoriańskiej Anglii, opowiada o słynnym naukowcu i lekarzu Johnie Dolittle’u. Gdy młoda królowa Wiktoria zapada na tajemniczą chorobę, doktor wyrusza w podróż, w poszukiwaniu lekarstwa, które mogłoby uratować jej życie. Towarzyszy mu młody uczeń i cała ferajna zwierząt: strachliwy goryl, kaczka o ptasim móżdżku, cyniczny struś, hipochondryczny niedźwiedź polarny oraz najmądrzejsza z tego towarzystwa papuga. Doktor przeżywa z nimi wiele niezwykłych przygód, które bardzo podobały się naszym uczniom. Dzieci z wypiekami na twarzy śledziły losy zabawnej drużyny. Film wzbudził wiele emocji, o czym świadczyły entuzjastyczne dyskusje i doskonały humor, który towarzyszył uczniom w drodze do domu.

R.Misiuda
MasterChef Junior
19 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach odbył się I Gminny Konkurs Kulinarny MasterChef Junior pod hasłem: ,,Zdrowe jedzenie to zdrowe myślenie”. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-VI oraz kl. VII i VIII. Celem konkursu była promocja zdrowego stylu odżywiania. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie i zaprezentowanie wykonanej sałatki. Ocenie Jury podlegał smak, oryginalność, odpowiedni dobór składników oraz estetyka podania.
Szkołę Podstawową w Trzcianie  reprezentowały 2 drużyny. W pierwszej kategorii naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI b w składzie: Maksymilian Bieś, Maksymilian Mrowiński i Michał Pomianek. Uczniowie klasy VII w składzie: Hubert Bieniek, Karol Baran i Maciej Lech byli reprezentantami w drugiej kategorii wiekowej.  Uczniowie z klasy VII zdobyli II miejsce w swojej kategorii.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Spotkanie z ornitologiem
14 lutego 2020 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z ornitologiem p. Józefem Cioskiem. W spotkaniu uczestniczyły kl. IIIa,b i kl.IV. Wiodącym tematem spotkania były ptaki i zwierzęta, które możemy  spotkać zimą w naszej okolicy. Pan ornitolog przybliżył uczniom zagadnienia dotyczące ptaków odlatujących na zimę /bocian biały, jaskółka dymówka, skowronek, czajka, kukułka wilga, żuraw/, przylatujących do nas na zimę /gil, czeczotka, czyżyk jemiołuszka, gawrony ,kawki/ oraz prowadzących osiadły tryb życia /sroka, sikorka bogatka, wróbel, łabędź, gołębie miejskie/. Na prezentacji uczniowie mogli zobaczyć ptaki i  zwierzęta przebywające zimą na polach /myszołów, kuropatwa, bażant, trznadel, szczygieł, sarna, lis/ oraz te, które możemy spotkać w przydomowych ogródkach /sikorka bogatka, sikorka modra, sikorka uboga, kos, grubodziób, wiewiórka/ i  w lesie /puszczyk uralski, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, sikorka sosnówka, sikorka czubatka, sikorka czarnogłówka, mysikrólik, kowalik, jelenie/. Pan ornitolog opowiedział, w jaki sposób zwierzęta przystosowały się do przetrwania zimy oraz jak można pomagać ptakom i zwierzętom przetrwać trudny okres zimowy. Podkreślił, że jest zasada nie karmimy, a tylko dokarmiamy w trudnych warunkach. Uczniowie za przekazanie ciekawych informacji podziękowali p. Józefowi Cioskowi. Na zakończenie p. dyr. Artur Szary podziękował wszystkim, którzy przygotowali spotkanie. Prezentację przygotowała p. Małgorzata Kurzeja, zdjęcia ptaków i zwierząt p. Leszek  Sądek , zdjęcia podczas spotkania robił p. Zbigniew Lis.
Małgorzata Kurzeja

Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Akcja „Dzień bez telefonu”
Niestety problem używania telefonów w szkole jest duży - uczniowie ciągle ich używają.  Zamiast rozmawiać i bawić się ze sobą na przerwach, siedzą wpatrzeni w ekrany urządzeń. Często telefony dzwonią na lekcjach, a to im kto lepszy ma telefon, często tym większy ma podziw wśród kolegów.
W związku z tym problemem, 12 lutego 2020r.  w naszej szkole odbyła się akcja "Dzień bez telefonu”. Jej celem było uświadomienie uczniów, jakie zagrożenia są związane z uzależnieniem od telefonów i życiem w wirtualnym świecie. Tego dnia zachęcaliśmy uczniów do rezygnacji z używania telefonu.
Dzień wcześniej w holu szkoły pojawiły się plakaty, wykonane przez uczniów poszczególnych klas na zajęciach wychowawczych, informujące o tym wydarzeniu. Uczniowie przekonali się, że można, w inny niż dotychczas sposób, spędzić czas na przerwach – rozmawiając, grając w gry, które przygotowano dla nich na korytarzach.

Przygotowały:
Dorota Majka i Malwina Stupak
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

rek_20.jpg

Zarządzenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/ 2021:
zarządzenie do pobrania TUTAJ

Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Trzcianie i zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, zainteresowanych kontynuacją edukacji przedszkolnej ich dzieci w SP w Trzcianie, prosimy o złożenie deklaracji kontynuacji w kolejnym roku szkolnym do sekretariatu szkoły do 23 lutego 2020 r.

Rodziców zainteresowanych edukacją przedszkolną oraz edukacją w klasie I SP  prosimy o dostarczenie wniosków (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do sekretariatu szkoły w dniach 24.02 – 06.03.2020 r.

Oddział Przedszkony:
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzcianie: wniosek do pobrania TUTAJ
 • Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnejw Oddziale Przedszkolnym: wniosek do pobrania TUTAJ
 • POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola: wniosek do pobrania TUTAJ

Klasa 1 Szkoły Podstawowej:
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Trzcianie: wniosek do pobrania TUTAJ
 • POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do klasy 1 SP: wniosek do pobrania TUTAJ
Zajęcia świetlicowe:
 • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ: wniosek do pobrania TUTAJ
 • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZASZKOLNE ORGANIZOWANE PO LEKCJACH PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNA W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE: wniosek do pobrania TUTAJ

„Narty Dzieciom”
Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Trzcianie udało się zorganizować 11 lutego wyjazd w ramach programu Narty Dzieciom. Chętni uczniowie z klasy V, VI A i VI B, VII oraz VIII mieli  możliwość zażyć „białego szaleństwa” podczas pobytu w Stacji Narciarskiej Kiczera Ski w Puławach Górnych. Świetne warunki na stoku dały dzieciom wiele radości podczas zjazdów na nartach. Nowicjusze stawiali pierwsze kroki w narciarstwie pod okiem doświadczonych  instruktorów, inni doskonalili swoje umiejętności na stokach. Szkoda, że dzień w Puławach minął tak szybko! Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Pragniemy podziękować Organizatorom Akcji „Narty Dzieciom” i instruktorom, za jak zawsze miłe i gościnne przyjęcie oraz troskę o uczniów. Wyjazd zorganizowała Pani Monika Pietryka przy współudziale Pana Jacka Kisiela oraz Bogdana Barlika. To był niezapomniany dzień, pełen wrażeń!
Monika Pietryka

Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Dzień Babci i Dziadka w naszej „zerówce”
                                                                             
                                                                                                       „Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia,
Dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia…”

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z  oddziału przedszkolnego gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z  okazji Ich święta 5 lutego 2020 r.  
Na wstępie dyr. szkoły Pan Artur Szary przywitał wszystkich Gości ciepłymi słowami, a następnie złożył Seniorom życzenia. Licznie przybyli Babcie i Dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanym programie  artystycznym. Dzieci zaprezentowały „Baśniowe Jasełka”, wiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na tę uroczystość pod czujnym okiem wychowawczyni.
W przepięknej scenografii  Gminnego Centrum  Kultury oraz wyjątkowej atmosferze, przedszkolaki wspaniale wystąpiły przed bliskimi, a następnie wręczyły swoim ukochanym Babciom i Dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki– kartonowe kwiaty ze zdjęciem wnuczka lub wnuczki i serduszka z masy solnej.                                          
Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe
i rozpromienione twarze Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.

Dziękujemy !!!
L. Rzepka
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Jasełka kl.I A
W dniu 29 stycznia 2020 roku uczniowie klasy I A SP przedstawili dla klas 0 - III jasełka, przygotowane pod kierunkiem p. E. Furmaniak. W pięknych strojach, z wielkim przejęciem  i zaangażowaniem, mali artyści odegrali swoje role. Obok Maryi i Józefa nie zabrakło aniołków, śpieszących do szopki pastuszków, dzieci i królów. Aktorzy przypomnieli wszystkim rozgrywające się w betlejemskiej stajence, tułaczkę Maryi i Józefa, pokłon pasterzy, dzieci, monarchów (królów).Całość przedstawienia była przeplatana wspólnie śpiewanymi kolędami. Na końcu jasełek były noworoczne życzenia, złożone wszystkim zebranym gościom. Scenografia stosowna do treści jasełek (gwieździste niebo, żłóbek, polana), stroje, gra małych aktorów, zaśpiewane wspólnie z zebranymi kolędy, przypomniały wszystkim niepowtarzalny nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
Natomiast w dniu 31 stycznia 2020 roku, chętni rodzice uczniów klasy I A oglądnęli to przedstawienie.
Dziękuję wszystkim Rodzicom za przygotowanie  pięknych dla dzieci strojów oraz pomoc w przygotowaniu przedstawienia.
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
E. Furmaniak

Relacja fotograficzna - TUTAJ

DS_2020.jpg

Opłata za obiady - luty
Opłata za obiady w lutym 2020 r. wynosi 100 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 lutego.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
Bal karnawałowy w klasach 0-III

28 stycznia uczniowie klas 0-III uczestniczyli w zabawie karnawałowej, zorganizowanej w naszej szkole. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w piękną salę balową, pełną niezwykłych postaci z bajek i kreskówek: wróżek, czarodziejów, księżniczek, kowbojów, duchów, biedronek i motyli. Bal otworzył dyrektor szkoły p. Artur Szary, a poprowadził wodzirej Mateusz ze Szkoły Muzycznej YAMAHA. Dzieci bawiły się w rytmie skocznej muzyki, chętnie śpiewały, uczestniczyły w konkursach, tańczyły. Były korowody, kółeczka, pociągi, tańce w parach, wszystko w fantastycznej, karnawałowej atmosferze. Dużym zainteresowaniem cieszył się wybór króla i królowej balu oraz konkurs tańca towarzyskiego. Dla wyczerpanych zabawą młodych tancerzy rodzice przygotowali słodki poczęstunek - pyszne ciasteczka i orzeźwiające soki. Zabawy, takie jak bal karnawałowy, integrują grupę, pozwalają lepiej się poznać, zrelaksować i wprowadzają w doskonały nastrój, który towarzyszy uczestnikom jeszcze długo po powrocie do domu.

R. Misiuda
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Ferie zimowe
Tegoroczne ferie uczniowie naszej szkoły wraz z rówieśnikami szkół podstawowych Gminy Świlcza spędzali na zimowisku zorganizowanym w dniach 13.01 − 17.01.2020r. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniowie bezpiecznie, ciekawie i aktywnie spędzali pierwszy tydzień wolnego. Każdego dnia na uczestników zimowiska czekały nowe atrakcje.
Pierwszego dnia zorganizowany został wyjazd do Pstrągowej. Animatorzy powitali  dzieci śniadaniem i ciepłą herbatą. Następnie uczniowie naszej szkoły przed wcześniejszym szkoleniem wyrabiali swoje proziaki, uczestniczyli w kuligu oraz zwiedzali mini zoo. Dzień w Pstrągowej zakończył się obiadem i zabawą taneczną.

Drugi dzień ferii uczniowie przywitali ekscytującą dwugodzinną grą w kręgle w Rzeszowie. Rywalizacji towarzyszyły pozytywne emocje: radość, wesołość, zachwyt, zadowolenie, przyjemność. Kolejną atrakcją był seans filmowy w kinie Helios pt. Tajni i fajni. Ostatnią częścią tego dnia był obiad w szkole podstawowej w Świlczy.
Trzeciego dnia dzieci odwiedziły Muzeum Regionalne w Dębicy, gdzie dużo dowiedziały się o lokalnych patriotach, oglądały eksponaty, przypominały i poznawały historię Państwa Polskiego z zakresu II Wojny Światowej. Po odwiedzinach muzeum, uczniowie udali się do klubu rozrywki Fun&Sport, który również znajduje się w Dębicy. Pełni energii rozkoszowali się grą w paintball, w kręgle, chętnie zjeżdżali ze zjeżdżalni, wspinali się po wieży, korzystali z licznych trampolin.

Malwina Stupak
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Przezkaż 1%  naszej szkole

1_procent.jpg

Wdzięczność jest tym najważniejszym składnikiem życia, pełnego zadowolenia i sukcesów.
/Jack Canfield/


Dziękujemy za wielki 1% podatku za rok 2018 na rzecz naszej szkoły!
Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcą Państwo wesprzeć nasze edukacyjne działania także w tym roku. Ucieszy nas każdy odpis, który zostanie przekazany na rzecz szkoły. Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku fundacji „Młodzi Młodym”, w której nasza szkoła ma założone subkonto. Z zebranych w ramach Akcji 1% środków skorzystają nasze dzieci, dlatego prosimy o przekazywanie informacji Rodzinom, bliskim i przyjaciołom.
Wystarczy tak niewiele, aby spełnić nasze marzenia!


1procent_1.jpg

1procent_2.jpg

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000270261
oraz poniższy cel szczegółowy: SP TRZCIANA 6504

ferie_2020.jpg

Ferie są po to abyś odpoczywał, bawił się, realizował swoje zainteresowania, na które w okresie nauki brakuje Ci czasu. Jeśli jedziesz na zimowisko – to wspaniale. Poznasz wiele ciekawych miejsc, nowe koleżanki i kolegów. Opiekunowie zapewnią Ci wiele atrakcji i bezpieczeństwo. Słuchaj ich i nie oddalaj się z miejsca zabawy bez ich wiedzy. Wrócisz do domu z głowa pełną niezapomnianych wrażeń. Nie wyjeżdżasz na zimowisko? - To też dobrze. Twoje otoczenie i Twój dom też są ciekawe. Będziesz miał co robić. Czasami jednak zostaniesz w domu sam. Dla własnego bezpieczeństwa zamknij drzwi od wewnątrz. W czasie nieobecności rodziców lub opiekunów nie wpuszczaj nikogo do mieszkania, bez względu na to, za kogo się podaje (np.: policjanta, listonosza czy znajomego rodziców). Nie otwieraj drzwi, żeby sprawdzić, czy osoba pukająca już odeszła.
Jeśli będziesz bawić się poza domem – pamiętaj!!!
-    NIE podawaj nikomu swojego adresu zamieszkania,
-    NIE opowiadaj o wyposażeniu domu i zasobach majątkowych rodziny,
-    NIE ufaj osobom obcym,
-    NIE bierz od nich proponowanych słodyczy,
-    NIE korzystaj z ich zaproszenia na spacer lub do domu,
-    NIE wsiadaj do samochodu osób nieznajomych,
-    BAW się tylko w miejscach przeznaczonych do zabawy,
-    NIE rzucaj śnieżkami w pieszych, samochody lub okna,
-    NIE ślizgaj się na zamarzniętym stawie lub rzece,
-    NIE zjeżdżaj na sankach na ulice i torowiska,
-    NIE doczepiaj sanek do samochodu,
-    NIE oddalaj się z miejsca zabawy bez wiedzy rodziców lub opiekunów.
Poza tym baw się dobrze i odpoczywaj - życzymy Ci udanych i bezpiecznych ferii.
http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/aktualnosci/50036,Bezpieczenstwo-podczas-ferii-zimowych.html

KOLEJNE SPOTKANIE Z „YAMAHĄ”

7 stycznia 2020 r. odbyła się kolejna audycja muzyczna dla dzieci z klas 0 –III. Tym razem uczniowie spotkali się z „rodziną fletów” –instrumentów dętych drewnianych. Muzycy: p. Artur Furman i p. Łukasz Kuklewicz zaprezentowali flet poprzeczny, flet poprzeczny z zagiętą główką (dla małych dzieci), flet piccolo (dla dorosłych), flet prosty sopranowy zw. „córeczka”, flet altowy „mamunia”, flet tenorowy „braciszek”, flet basowy „tatuś”, flażolet. Uczniowie dowiedzieli się, że  pierwowzorem wszystkich fletów -„babcią” - jest piszczałka, na której  grali pasterze, a wykonywali ją własnoręcznie wycinając nożykiem.
Uczestnicy mogli aktywnie uczestniczyć w tej lekcji muzyki – nie tylko usłyszeć brzmienie tych instrumentów, ale także na nich zagrać. Dziękujemy prowadzącym i czekamy na  następną audycję.
Lucyna Rzepka
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Opłata za obiady - styczeń
Opłata za obiady w styczniu 2020 r. wynosi 55,00zł  - dla klas od I - VIII. Dla rodziców kl. O opłata będzie zależna czy dziecko będzie zapisane na dyżur, bez możliwości odpisania obiadu.
Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 stycznia. Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004

BN_20.jpg

Warsztaty
18 grudnia w naszej szkole odbyły się warsztaty „Profilaktyka uzależnień od telefonów komórkowych, Internetu, portali społecznościowych i substancji psychoaktywnych” zorganizowane przez Centrum Profilaktyki z Krakowa. Podczas tych warsztatów wymienialiśmy przyczyny poszczególnych uzależnień, konsekwencje nadużywania Internetu, smartfon-a, itp.Podawaliśmy przykłady pomocy osobie uzależnionej. Obejrzeliśmy trzy ciekawe filmy, ukazujące w przerysowany, ale dosadny sposób, niektóre z wyżej podanych zachowań.
Zajęcia były ciekawe oraz pożyteczne. Nałogi coraz częściej są problemem młodych ludzi. Każdemu z nas przyda się wiedza, jak przeciwdziałać uzależnieniom, gdzie szukać pomocy.

Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Spotkanie szkolnej młodzieży z Żołnierzem AK mjr. Józefem Lisem

W dniu 17 grudnia br., już w przedświątecznej atmosferze, uczniowie trzciańskiej szkoły wzięli udział w żywej lekcji historii i patriotyzmu. Gościem spotkania z młodzieżą był uczestnik II wojny światowej, żołnierz Armii Krajowej i Wojska Polskiego, pan mjr Józef Lis ps. „Tajfun", dowódca dyspozycyjnego poddziału placówki AK Bratkowice-Głogów.
Pan Józef podzielił się ze słuchaczami swoimi wspomnieniami z okresu walk o wolność i niepodległość Polski. Szczególnie ważne i ciekawe były relacje dotyczące zabezpieczania zrzutu alianckiej broni latem 1944 r., czy udziału w akcji na Rzeszowski Zamek, tj. próby odbicia więźniów NKWD i UB, do którego doszło jesienią 1944 r.
Dodatkową atrakcją tego niecodziennego wydarzenia był pokaz zabytkowej broni, którą zorganizował zaprzyjaźniony z naszą szkołą p. Michał Flis z Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów
.
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
V Międzyszkolny Konkurs Kolęd Obcojęzycznych
17.12.2019 r. odbył się V Międzyszkolny Konkurs Kolęd Obcojęzycznych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i średnich z Rzeszowa oraz okolic, którzy lubią i potrafią śpiewać, a swoje umiejętności wokalne chętnie łączą z językowymi.
W konkursie wzięło udział 25 uczniów z Rzeszowa i okolic. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice: Martyna Ruda, Marcelina Rączy oraz Julia Kornak.
Wykonały kolędy i piosenki świąteczne w języku angielskim. Młode artystki zachwyciły jury i publiczność profesjonalnym wykonaniem, co zostało docenione wysokimi notami. Martyna Rudy zdobyła pierwsze miejsce, a Marcelina Rączy otrzymała wyróżnienie. Serdecznie im gratulujemy i życzymy kolejnych muzycznych sukcesów.

B.Barlik

BB_19jpg

Akcja Rodacy Bohaterom
Szkoła Podstawowa w Trzcianie we współpracy z Podkarpackim Stowarzyszeniem Miłośników Militariów, p. Michałem Flisem i Mariuszem Małachowskim, włączyła się w bożonarodzeniową akcji przygotowania świątecznych paczek dla Polaków z Litwy.
W ostatnim tygodniu Adwentu dzieci i ich rodzice przynoszą do szkoły produkty żywnościowe o dłuższej trwałości, aby z nich przygotować dary dla Rodaków z rejonu solecznickiego dawnych Kresów Rzeczypospolitej, polskich miejscowości i szkół w Butrymańcach i Jaszunach.
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Warsztaty z Edukido
13 grudnia uczniowie  z klasy z IB, IIa, IIb wzięli udział w  warsztach z klockami LEGO. Tym razem zadaniem dzieci było zbudowanie fabryki Świętego Mikołaja. Po ustaleniu wszystkich zasad pracy , dzieci natychmiast zaczęły tworzyć niesamowite budowle. Pod koniec zajęć każda para dołączyła swoją część i powstała naprawdę imponująca fabryka.  Widać, że dziecięca wyobraźnia nie zna granic, a 45 minut to stanowczo za mało, żeby pokazać wszystkie swoje możliwości. Dzieci były w czasie zajęć bardzo zaangażowane i aktywne.
M. Smajdor

Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
AKCJA CHARYTATYWNA KLASY V

AH_20.jpgŚwięta  to okres szczególny. Budzi się w nas empatia dla tych, którzy potrzebują  naszego wsparcia, chwili uwagi, wysłuchania. Święta to czas kiedy nikt nie powinien czuć się samotnie. Dlatego też potrzeba przedświątecznego obdarowywania jest tak naturalna. Stało się już tradycją, że klasa V przygotowuje drobne upominki, stroiki świąteczne i karteczki z życzeniami dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ulicy Łabędziej. Gest ten jest zawsze mile widziany przez osoby, które często w okresie Świąt Bożego Narodzenia czują się osamotnione i jest to dla nich bardzo trudny okres. Czasem tak niewiele trzeba, żeby pojawił się uśmiech i iskierka radości.

Ostatnie spotkanie wigilijne klasy ósmej
Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, na który czekamy z niecierpliwością przez cały rok. Przygotowania, spotkania z rodziną, dzielenie się opłatkiem, życzenia, kolędy  i  ten najbardziej magiczny dzień w roku Wigilia. To szczególny czas
dla uczniów najstarszej klasy w szkole, którzy już niedługo opuszczą szkolne mury by zdobywać wiedzę w szkołach średnich.
Tuż przed Świętami uczniowie spotkali się jak co roku ze swoją wychowawczynią na zorganizowanej przez nich Wigilii klasowej. Życząc sobie zdrowych i spokojnych Świąt, dzielili się opłatkiem, spożywali potrawy wigilijne i śpiewali kolędy.
D. Majka
WIGILIA KL. I A
W okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, jak co roku w szkołach  organizuje się  wigilie.
Takie spotkanie wigilijne odbyło się również w klasie I A Szkoły Podstawowej w Trzcianie. Wigilia ta miała miejsce 17 grudnia 2019 roku, w klasopracowni klasy I A SP w Trzcianie pod kierunkiem nauczycielki -p. Elżbiety Furmaniak. Udział w niej wzięli: rodzice, uczniowie oraz wychowawczyni  (p. E. Furmaniak).
Przed wigilią wszyscy uczniowie pomagali w ustawieniu i nakrywaniu stołu śnieżnobiałymi obrusami. Rodzice udekorowali stoły pięknymi, świecącymi stroikami, nakryli do stołu.  Dla wprowadzenia miłej,  świątecznej atmosfery wspólnie zaśpiewano kolędę pt.,, Dzisiaj w Betlejem''...
Rytuał wieczerzy wigilijnej był zgodny z tradycją. Było słowo wstępne, modlitwa, wprowadzenie do Ewangelii, czytanie Ewangelii wg św. Łukasza, wzajemne składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Następnie przystąpiono do spożycia symbolicznej wieczerzy przygotowanej przez rodziców - pierogów, napoju oraz słodkości przy wtórze słuchanych kolęd. Po pysznym posiłku wspólnie śpiewano kolędy. Panował niesamowity, magiczny , świąteczny klimat, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów.
naucz.:  Elżbieta Furmaniak
Wigilie w SP Trzciana
W okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, jak co roku w szkołach organizuje się wigilie.
Rytuał wieczerzy wigilijnej zgodny jest z wielowiekową polską tradycją. Było słowo wstępne, modlitwa, wprowadzenie do Ewangelii, czytanie Ewangelii wg św. Łukasza, wzajemne składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Następnie przystąpiono do spożycia symbolicznej wieczerzy przygotowanej przez rodziców - pierogów, napoju oraz słodkości przy wtórze słuchanych kolęd. Po pysznym posiłku wspólnie śpiewano kolędy. Panował niesamowity, magiczny , świąteczny klimat, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów.
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

NAGRODY W III EDYCJI GMINNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„THE WORLD OF ENGLISH”
ROZDANE

Uczestnicy III edycji Konkursu  „THE WORLD OF ENGLISH” nie tylko sprostali wymaganiom konkursowym, ale również w sposób bardzo ciekawy przedstawili swoje spojrzenie na świat anglojęzycz
ny, czyli świat 750 milionów ludzi, którzy posługują się językiem angielskim na co dzień.
czytaj więcej TUTAJ
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

Informacja
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie informuje, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.) oraz Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), art. 64 ust. 1;
W DNIACH 23, 27, 30  GRUDNIA 2019 R. - SZKOŁA BĘDZIE PROWADZIĆ ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA DZIECI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W GODZINACH OD 6.45 DO 16.00.
Dyżur szkoły w dniach 24.12. i 31.12. będzie w godzinach 7.00 - 14.00
BEZPIECZNY UCZEŃ

W ramach działań profilaktycznych, mających na celu bezpieczeństwo dzieci, 9 grudnia, uczniowie klas O-III uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji. Naszą szkołę odwiedzili: mł.asp. Jerzy Ossoliński i mł. asp. Karolina Dykas  z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Policjanci przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, chodnikach i na przejściach dla pieszych. Podkreślali, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Mówili także, jak reagować w sytuacjach zagrożenia (pożar, wypadek), przypomnieli numery alarmowe. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi oraz przedstawili sposoby właściwego zachowania się w sytuacji trudnej, zagrażającej zdrowiu   i życiu.  Uczniowie klas II i III dowiedzieli się także, jak umiejętnie i bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych i telefonów komórkowych. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, a uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem i aktywnością.

Dziękujemy funkcjonariuszom z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Rzeszowie za ciekawe i pouczające spotkanie.

R.Misiuda
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

IV Turniej Mikołajkowy
W dni 6 grudnia odbył się IV Turniej Mikołajkowy w Rzeszowie. W turnieju wzięło udział około 300 zawodników z zaprzyjaźnionych klubów – Biłgoraj, Dębica, Kraków i oczywiście z Akademii Karate Tradycyjnego.
Nasi zawodnicy zdobyli w sumie 35 medali. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzcianie zdobyły:

3 miejsce Kacper Piątek
3 miejsce Fańczak Liliana
3 miejsce Komza Hubert
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Wyjazd na EKOGALĘ 2019

6 grudnia 2019 r. uczniowie klasy VIII wraz z wychowawczynią uczestniczyli w XIII edycji EKOGALI - międzynarodowych targach produktów i żywności wysokiej jakości w G2A Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Uczestnicy seminarium obejrzeli inscenizację w wykonaniu uczniów z  rzeszowskich szkół pod tytułem ,,W zaczarowanym kręgu Mikołaja”.Uczniowie uczestniczyli również w ciekawej prelekcji na temat zdrowego odżywiania pod hasłem „Czy Mikołaj odżywiał się prawidłowo?”, którą zorganizowała Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego przy pomocy zaproszonego eksperta.
Następnie ósmoklasiści udali się do hali wystawienniczej, gdzie można było oglądać, degustować i zakupić zdrową ekologiczną żywność, ale także podziwiać różne wyroby rękodzieła artystycznego. Młodzież uczestnicząc w pokazach, degustacjach i warsztatach mogła w ciekawy sposób zapoznać się z bogatą ofertą produktów ekologicznych, poszerzyć swoją wiedzę nt. żywności ekologicznej. Uczniowie przekonali się, że jest ona zarówno zdrowa jak i smaczna.
Wyjazd zakończył się poczęstunkiem, a wszyscy uczestnicy otrzymali "zdrowe" upominki. Wyjazd był bardzo udany. Przyczynił się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat zdrowego trybu życia i ochrony środowiska.
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Ogłoszenie

ogloszenie_kundelek.jpg

Wizyta Mikołaja
6 grudnia w  szkole  panował  świąteczny  nastrój  w  oczekiwaniu  na  odwiedziny  Mikołaja.  Brak   śniegu  nie  przeszkodził  Świętemu  i  od rana na  korytarzach   szkolnych  słychać było  dzwonek i charakterystyczny  głos: „Ho,  ho”.
To  Mikołaj  wraz  ze  swoim pomocnikiem odwiedzał  dzieci  w  klasach  i  wręczał   im  słodkie  upominki.  Dzieci aby  godnie  przyjąć   gościa  założyły  najbardziej  popularny  atrybut  świętego – czerwone  czapki.  W  podziękowaniu  za  odwiedziny  i   prezenty   uczniowie   młodszych  klas  śpiewali  gościom  kolędy i recytowali wierszyki.
Uczniowie  dziękują   Radzie  Rodziców  przy  Szkole Podstawowej w Trzcianie za   słodycze,   a  Mikołajowi  i  jego pomocnikowi za  chwile  radości.
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

Niecodzienna wizyta zespołu  Zbrucz
Dnia 6.12.2019 roku w nasze szkole gościliśmy niecodzienny zespół muzyczny „Zbrucz” z Ukrainy. Nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się z folklorem kresów wschodnich w bardzo profesjonalnym wydaniu. Oprócz pokazów tańca ludowego, podziwialiśmy taniec gruziński i cygański oraz słynny kozaczok. Nie zabrakło rodzimych popularnych piosenek jak wzruszająca Dumka na dwa serca, biesiadnych przebojów Hej sokoły, czy bardzo popularnego hitu Przez twe oczy zielone. Dochód z występu artyści przeznaczyli na pomoc dzieciom z terenów objętym konfliktem zbrojnym w Donbasie na Urainie.
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Życzenia świąteczne od szkoły partnerskiej z Tarp

zyczenia_n.jpg

W imieniu grona pedagogicznego i społeczności szkolnej z Alexander-Behm-Schule w Tarp dziękujemy Państwu za pełną zaufania, rzeczową i owocną współpracę oraz pomoc w mijającym 2019 roku.
Życzymy Państwu i Państwa Bliskim pełnych refleksji Świąt Bożego Narodzenia, spokojnego i owocnego, jak ten mijający, nowego roku.
Z przedświątecznymi i jeszcze z nieśnieżnymi pozdrowieniami!

Dyżur wakacyjny
Zarządzenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie dyżuru wakacyjnego
zarządzenie TUTAJ
P R Z Y G O D A   Z   K S I Ą Ż K Ą
20.11.2019 r. w naszej szkole odbyły się przesłuchania w ramach szkolnego konkurs czytelniczego. Mistrzami Czytania zostali:
KLASA 1A - Maja Słodzińska
KLASA 1B - Martyka Leśniowska
KLASA 2A - Piotr Stokłosa
KLASA 2B - Pola Ziemińska
KLASA 3A - Amelka Dziedzic
KLASA 3B - Kacper Jodko
KLASA IV - Oliwka Stępień
KLASA VIA - Patryk Ślęzak
KLASA VIB - Mikołaj Kotowicz
KLASA VII - Martyna Ruda/Anna Kornak
KLASA VII - Amelia Kornak/Katarzyna Jakubowska
Wielkie brawa!!!
Spośród Mistrzów wyłoniliśmy najlepszych, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę w Gminym Konkursie Pięknego Czytania "Czytamy polskie nowele i wiersze" zorganizowanym przez GBP w Świlczy z siedzibą w Trzcianie pod patronatem Wójta Gminy Świlcza, który odbył się 2.12.2019 r. w GCKSiR w Trzcianie.

Martyna Ruda kl. VII, Piotr Stokłosa kl. II A oraz Mikołaj Kotowicz kl. VI B zaprezentowali swoje umiejętności czytelnicze w ciekawych interpretacja przygotowanych tekstów. Zostali docenieni przez jury i otrzymali nagrody:
Martyna Ruda - I miejsce
Piotr Stokłosa – II miejsce
Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz wspaniałej przygody z książką!!!

Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ JA i MOJA OJCZYZNA”
Dnia 29 listopada 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego ph: „ Ja i moja Ojczyzna”. Skierowany był do uczniów klas 0- III  i miał na celu rozwijanie postaw patriotycznych o najmłodszych lat, dumy narodowej, rozwijania zdolności twórczych.
Jego organizatorami była M. Stachura- Sołtys i L. Rzepka.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło dużo prac. Wszystkie one zostały wyeksponowane i stanowiły  dekorację z okazji Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Jury wybrało i nagrodziło najlepszych w  dwóch kategoriach wiekowych.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy  oraz niespodzianki. A oto jego wyniki:

Kategoria:  kl. 0 – I

Nagrody :
                          kl.0   - Alicja Woźny
                          kl. I a - Maja Słodzińska
                          kl. I b-  Aleksandra  Kramza
 

Wyróżnienia:  kl. 0 – Monika Czech, Julia Kołodziej
                        kl. I a  –Magdalena Rokosz, Milena Miłek
                        kl. I b -  Zofia Sabik, Mikołaj Piątek
                    
         
II KATEGORIA: kl. II – III

Nagrody : 
                             kl. II a – Aleksandra Hadyś
                             kl. II b – Izabela  Zagulska 
                             kl. III a – Karolina Miśta
                             kl. III b – Daria Gieroń
  

Wyróżnienia:  kl. II a –  Michał Pijanowski, Filip Malinowski
                             kl. II b – Anna Królikowska, Marta Pomianek 
                             kl. III a – Hubert  Komza,  Marcel Pisula
                             kl. Iii b  - Lena Gawrońska, Zuzanna Ślęzak


Wszystkim dziękujemy za  udział w konkursie – zwycięzcom gratulujemy!!!

RODACY BOHATEROM

rodacy_boh.jpg

Lista artykułów do wzorcowej paczki:
olej,
cukier,
ryż,
kasza,
makarony,
konserwy mięsne lub rybne,
warzywa i owoce w puszce,
herbata,
kawa,
kakao,
czekolada,
słodycze.
Dzień Pluszowego Misia 2019

W tym roku szkolnym nasza szkoła w ramach międzynarodowych obchodów Dnia Pluszowego Misia włączyła się w akcję fundacji "Mam Marzenie". Akcja polegała na zbiórce nowych pluszaków oraz materiałów biurowych i plastycznych, które wolontariusze fundacji przekażą przed Świętami Bożego Narodzenia dzieciom przebywającym w szpitalach na oddziałach onkologicznych na terenie województwa podkarpackiego. Zbiórka w naszej szkole trwała od końca października do 20 listopada i cieszyła się dużym zainteresowaniem,a pluszaki nie mogły pomieścić się w samochodzie, którym zostały odwiezione do magazynu fundacji mieszczącego się przy klasztorze Ojców Dominikanów w Rzeszowie. Jako organizatorzy akcji dziękujemy Rodzicom i Uczniom zaangażowanym w zbiórkę, którzy zdecydowali się przekazać swój dar serca. Mamy nadzieję, że dzięki bliskości pluszowego misia uśmiech pojawi się chociaż przez chwilę na twarzach cierpiących dzieci. Wierzymy, że dobro wraca i wspiera zarówno Obdarowanych jak też Darczyńców.

Nauczyciele Klas 0-III Szkoły podstawowej w Trzcianie

DPM_20.jpg

SUKCESY NAJMŁODSZYCH

WG.jpg22 listopada 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastyczno-Matematycznego „JESIEŃ W GEOMETRII”. Jego organizatorem było Przedszkole w Trzcianie, a  patronat objął Wójt Gminy Świlcza. Celem konkursu było przedstawienie tej pory roku w sposób twórczy, oryginalny i barwny, w kompozycji geometrycznej.
Dwie dziewczynki, ucz. oddziału przedszkolnego  naszej szkoły (kl.0), zdobyły w nim nagrody:
                  -  II miejsce – Zofia Grobelny
                  -  III miejsce  - Alicja Woźny

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
Andrzejki w „Fantazji”

  Spotkania andrzejkowe dla uczniów klas O-III na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w naszej szkole. Dzieci doskonale bawią się podczas się wróżb traktowanych „z przymrużeniem oka” czy konkursów, będących źródłem wesołej rywalizacji. W tym roku szkolnym andrzejki zorganizowałyśmy w Centrum Zabaw i Rozrywki dla Dzieci Fantazja w Rzeszowie. Wycieczka miała miejsce 27 i 28 listopada. Zabawy i wróżby andrzejkowe, na które najmłodsi czekali z niecierpliwością, przeprowadził czarodziej Jacek, ze swoją pomocnicą - wróżką Magdą. Były serduszka    z imionami,  karteczki  z zawodami, kostki z punktami symbolizującymi szczęście, łańcuch pomyślności,magiczne liczby, konkursy i zabawy przy muzyce. Następnie dzieci bawiły się w basenie z piłeczkami, w labiryncie rur, przejść i zjeżdżalni. Tworzyły budowle konstrukcyjno – przestrzenne, wykorzystując lekkie piankowe elementy. Korzystały z sali luster, dmuchanych zjeżdżalni, trampoliny, armatek pneumatycznych, dziecięcych pojazdów, a także symulatorów do gier. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników wycieczki cieszyła się strefa malucha, a szczególnie bogato wyposażona kuchnia oraz stanowisko małych majsterkowiczów. Po wyczerpujących zabawach wszyscy mogli uzupełnić ubytek energii w „słodkim bufecie”. Dzieci wspaniale spędziły czas, humor im dopisywał , a zabawie nie było końca. Andrzejkowa wycieczka umożliwiła integrację grupy wiekowej, sprzyjała doskonaleniu sprawności ruchowej, przeniosła dzieci w niezwykły świat wróżb i fantazji.

Renata Misiuda
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza

RM_20.jpg

ZIMOWISKO

ferie_20.jpg


Karta zgłoszenia nr 1 TUTAJ
harmonogram TUTAJ
zgoda fly park TUTAJ

Opłata za obiady - grudzień
Opłata za obiady w grudniu 2019 r. wynosi 70 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 grudnia.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
WYWIADÓWKA
Przypominamy,że 28 listopada  2019 r. godz. 17.30 (tj. czwartek) odbędzie się wywiadówka dla wszystkich klas.
GMINNE OBCHODY NARODOWEGO DNIA NIEPODLEGŁOSCI
Powstała z martwych na Twe władne słowo
Polska , wolności narodów chorąży.
Pierzchły straże, a ponad jej głową
znowu swobodnie orzeł biały krąży.

Pośród polskich dni, których tysiące tworzyły kształt ojczystych dziejów, tamten jesienny, listopadowy dzień sprzed 101. laty miał swoisty, niepowtarzalny koloryt.
11 listopada 2019 r. – w świątecznym dniu Ojczyzny, Narodu i Państwa – podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości wracaliśmy wspomnieniami do tamtych dni. Patrzyliśmy  dalej – na epokę narodowej niewoli, na czas wielkiego doświadczenia Narodu. Organizatorem uroczystości 101. rocznicy  Odzyskania Niepodległości byli: Wójt Gminy Świlcza - Adam Dziedzic, Piotr Wanat – przewodniczący rady Gminy Świlcza, Szkoła Podstawowa w Trzcianie, Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.
W dniu 11 listopada 1918 r. po ponad 123 latach niewoli państwowej Polacy odzyskali niepodległość. Pracowało na to kilka pokoleń  naszych rodaków, którzy podejmowali wiele działań zmierzających do usunięcia zaborców z ziemi Rzeczpospolitej. Obok wielkich zrywów zbrojnych prowadzono mozolną pracę organiczną. Głównym celem tej pracy
u podstaw było wychowanie społeczeństwa w duchu patriotyzmu.
WIĘCEJ  - TUTAJ
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

zaproszenie.jpg

Audycja muzyczna – instrumenty klawiszowe

W naszej szkole  5 listopada 2019 r. odbyła się pierwsza audycja muzyczna dla kl.I – III, prowadzona przez Karola Stelmachę i Marcina Muchę ze Szkoły Muzycznej Yamaha w Rzeszowie. Na spotkaniu muzycy przedstawili instrumenty klawiszowe: pianino cyfrowe, keyboard,  syntezatory, klawiaturę sterującą, keytar oraz tablet służący  jako instrument. Uczniowie dowiedzieli się, że pianino cyfrowe wyróżnia się dokładnym i bardzo realistycznym odwzorowaniem dźwięku klasycznego pianina. Natomiast keyboard pozwala wykonawcy na grę z automatycznym akompaniamentem. Często używany  jest w teatrze. W swojej pracy muzycy  wykorzystują też syntezatory, które  imitują dźwięki instrumentów muzycznych lub wytwarzają specjalne, nowe efekty dźwiękowe. W trakcie audycji nasi uczniowie mogli też zagrać na w/w instrumentach. Zajęcia były  ciekawe, pełne wrażeń, z niecierpliwością oczekują na kolejne.
Małgorzata Kurzeja
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Wyjście  na cmentarz

c_19.jpg

Listopad to czas zadumy i refleksji nad niebem, świętością, życiem wiecznym. Czas, kiedy to w szczególny sposób wspominamy tych, co odeszli. Tego dnia odwiedzamy cmentarze, by zapalić znicze na mogiłach bliskich. W ramach akcji „Szkoła pamięta..” uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami odwiedzili cmentarz, aby uporządkować groby lokalnych bohaterów, ozdobić je kwiatami i zapalić znicze na mogiłach. To nasza szkolna tradycja będąca doskonałą lekcją patriotyzmu. Co roku odwiedzamy mogiły poległych podczas II wojny światowej żołnierzy: lotnika por. Stanisława Ciocha i plut. Władysława Ciocha oraz Jana Juchy – Sybiraka, żołnierza armii gen. Andersa, a także Nieznanego Żołnierza - Legionisty I Brygady Legionów Polskich 1914-1918. Otaczamy także opieką grób byłego kierownika szkoły w Trzcianie Edmunda Banickiego.
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ


Wyjazd do kina

30 października 2019r. uczniowie klas 0 – III naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się do kina Helios na film pt: Angry Birds 2. To druga część komedii o przygodach kolorowych, wesołych i wściekłych przyjaciół z ptasiej wyspy.  Animacja zachwyciła wszystkich kunsztem technicznym, różnorodnymi krajobrazami oraz pięknymi piosenkami przewijającymi się przez cały seans. Bajka pokazała dzieciom, jak wiele przeciwności losu możemy pokonać, kiedy pomagamy sobie wzajemnie i współpracujemy.
Uczniowie wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.
M. Stachura -Sołtys
DZIEŃ   PIERWSZAKA

pasowanie.jpg


Dzień  Pierwszaka to niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez Szkoły Podstawowej w Trzcianie. W tym roku miał on miejsce 29 października. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyli podczas prób pod kierunkiem pań wychowawczyń ( p. Elżbiety Furmaniak i p. Marii Stachury - Sołtys ). Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu, powitaniu wszystkich zebranych kandydaci na Pierwszaków przedstawili część artystyczną w formie krótkiego testu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać każdy kandydat na Pierwszaka. Dzieci opowiedziały o sobie w formie piosenki, popisały się wiedzą o Ojczyźnie, symbolach i barwach narodowych, wiedzą przyrodniczą, znajomością zasad przechodzenia przez jezdnię i zachowania się w szkole . Ponadto udowodniły, że potrafią dobrze liczyć, pięknie śpiewać, recytować, nie zrażają się do nauki, gdy niektóre wiadomości sprawiają im trudność, ...... .  Po zakończonej części artystycznej p. Dyrektor Artur Szary wydał werdykt ,,dopuszczenia” do ślubowania  i pasowania kandydatów na uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcianie. W niezwykle podniosłej atmosferze, na Sztandar Szkoły 30 pierwszoklasistów złożyło uroczyste ślubowanie. Po złożeniu ślubowania p. Dyrektor Artur Szary dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, a z rąk p. Wicedyrektor Agnieszki Małozięć uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne ołówki sponsorowane przez Rodziców. Potem było mnóstwo życzeń, m.in. od Pana Dyrektora i Pani Dyrektor, reprezentanta Rodziców, ...... . Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć w okolicznościowych biretach, dzieci wspólnie z pozostałymi uczestnikami imprezy udały się na słodki poczęstunek, przygotowany przez Rodziców. Po części oficjalnej i słodkim poczęstunku zabawy dla dzieci poprowadził animator p. Janek Ślączka.
Ten dzień z pewnością na długo pozostanie  pierwszakom w pamięci. Mamy nadzieję, że dotrzymają słów przyrzeczenia i będą pilnymi uczniami, sprawiając tym radość swoim rodzicom i wychowawcom.
naucz.: E. Furmaniak
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Ojcze Święty, pamiętamy! Sukces naszych uczennic w gminnym konkursie: „Wstańcie, chodźmy”

kP.jpg23 października 2019 r., w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, odbył się konkurs dla uczniów z terenu gminy Świlcza. Tegoroczna, XIV edycja konkursu papieskiego „Z Wadowic do Świętości”, przebiegała pod hasłem tożsamym z mottem tegorocznego Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy”.
W konkursie wiedzy o życiu i działalności św. Jana Pawła II, Organizatorzy zwrócili szczególną uwagę na Pierwszą pielgrzymkę Papieża do Polski. Przygotowując się do konkursu, uczniowie zgłębiali teksty źródłowe związane z tematyką tego historycznego wydarzenia. Naszą szkołę reprezentował zespół uczennic z klasy V w składzie: Emilia Hadyś i Katarzyna Bury. W godzinnym zmaganiu konkursowym dziewczęta zajęły II miejsce.
Konkurs był również okazją do integracji dzieci i młodzieży z terenu gminy. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników odbył się poczęstunek.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dzień Krajobrazu w naszej szkole

krajobraz.jpg


Tegoroczne działania w ramach obchodów Dnia Krajobrazu były prowadzone pod hasłem; „Woda w krajobrazie”. Uczniowie z klasy Ib,  IIIa  i VIII odbyli „spacer krajobrazowy” do parku. Celem było przekazanie informacji  na temat  krajobrazu oraz uświadomienie uczniom jakie  znaczenie ma woda w kształtowaniu krajobrazów współczesnych, jak również rola wody w krajobrazach przyrodniczych  i kulturowych. W klasach I-III na zajęciach z edukacji przyrodniczej przedstawiano sposoby oszczędzania wody i uzasadniano konieczność racjonalnego gospodarowania jej zasobami. Na lekcji przyrody w kl. IV omówiono obieg wody w przyrodzie oraz występowanie wody w trzech stanach skupienia. W kl. IV – VIII na godzinach wychowawczych poruszano tematykę wody w przyrodzie.
W dniu 18 października  2019 r. uczniowie z kl. IIIa i przedstawiciele klasy  Ia, Ib, IIa, IIb, i IIIb pod opieką p. Małgorzaty Kurzei  i Jana Ślączki  w obecności dyr. szkoły Artura Szarego zasadzili przed szkołą dwa drzewka magnolii.
Podsumowaniem tegorocznych działań było stwierdzenie,  że bez wody na naszej planecie nie mogłoby istnieć życie – woda to postawa wszelkiego życia.
Małgorzata Kurzeja
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

GMINNE IGRZYSKA PRZEDSZKOLAKA

SS.jpg

17 października 2019 r. uczniowie z oddziału przedszkolnego SP  w Trzcianie. uczestniczyli w „Gminnych Igrzyskach Przedszkolaka” org. przez SP w Rudnej Wielkiej.
W zawodach startowały drużyny z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej gminy. Naszą placówkę reprezentował zespół w składzie: Monika Czech, Karolina Kornak, Zofia Grobelny, Kacper Lis, Wiktor Różański, Ignacy Salach (dzieci pięcio- i sześcioletnie).
Impreza rozpoczęła się od oficjalnego powitania na Orliku przez P. Dyrektor Małgorzatę  Mazepę i wicewójta P. Sławomira Stykę, oraz  złożenia ślubowania przez zawodników. Następnie zapoznano dzieci z konkurencjami sportowymi i ich zasadami, a  koordynator sportowy  przeprowadził  rozgrzewkę.
Nasze zerówczaki  świetnie poradziły sobie z wszystkimi konkurencjami: biegiem zespołowym z przeplataniem szarfy na czas, rzutami woreczkiem do celu (obręczy),slalomem z woreczkiem na głowie na czas, przejściem na czworakach między pachołkami, przenoszeniem piłki na łyżce czy biegiem przez obręcze. Były zadowolone, radosne i dumne z siebie i swoich osiągnięć. Naprawdę prezentowały się znakomicie.
Na zakończenie był poczęstunek, wspólne zdjęcia i chyba najważniejsze: medale i dyplomy dla każdego uczestnika, wręczane przez P. wójta  A. Dziedzica. 
Zawody te były okazją do zintegrowania dzieci, współdziałania i rywalizacji, wykazania się  swoimi umiejętnościami i wiarą we własne możliwości, ale przede wszystkim bezpieczną, wspaniałą zabawą i przygodą promującą aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Gratulujemy Dzieciom i Rodzicom !!!!!!!

Lucyna Rzepka

Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Opłata za obiady w listopadzie

Opłata za obiady w listopadzie 2019 r. wynosi 90 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 listopada.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.  
GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „THE  WORLD  OF  ENGLISH ”
SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZCIANIE ORAZ GMINNE  CENTRUM  KULTURY,  SPORTU  I  REKREACJI W  ŚWILCZY  Z  SIEDZIBĄ W TRZCIANIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „THE  WORLD  OF  ENGLISH ” POD  PATRONATEM  WÓJTA  GMINY  ŚWILCZA mgr inż. ADAMA DZIEDZICA.

Regulamin TUTAJ
Załączniki TUTAJ

Dzień Edukacji Narodowej

b_AS.jpg


15 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Świlczy odbyły się gminne obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli szacowni goście:  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, reprezentanci władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Świlcza Panem Adamem Dziedzicem, przedstawiciele Rady Powiatu Rzeszowskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza, przedstawiciele związków zawodowych ZNP i Solidarność; dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu gminy, oraz nauczyciele – emeryci. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali, jak ważną rolę w procesie edukacji odgrywa nauczyciel. Do czynnych zawodowo nauczycieli oraz do licznie przybyłych emerytowanych pedagogów kierowali oni słowa podziękowania za zaangażowanie i serce, za entuzjazm, dzielność i cierpliwość w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu. My pedagodzy, mamy poczucie, że to nie tylko wykonywany zawód, ale także bardzo ważna i odpowiedzialna społecznie misja. 
Całą społeczność szkolną pragniemy poinformować, że podczas uroczystej gali Pan wójt przekazał naszej szkole BON EDUKACYJNY w wysokości 10.000 zł, a nasze Panie nauczycielki Iwona Mikosz i Lucyna Rzepka otrzymały Nagrodę Wójta Gminy Świlcza za swoje wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.
Gratulujemy i dziękujemy!

Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dnia 4 października 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja ŚDTM była wielkim szkolnym wydarzeniem. To matematyczne święto weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Główne motto akcji „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają” przyciąga społeczności na całym świecie.
Najpierw w ciągu tygodnia miały miejsce przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia. Potem już w piątek nastąpiło sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. Uczniowie zostali egzaminatorami i sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia kolegów oraz dorosłych w czasie przerw przy stanowiskach egzaminacyjnych. W akcji tej wzięły udział klasy III- VIII.
Edukacja matematyczna jest efektywniejsza, gdy jest połączona z zabawą. Chcemy propagować zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a także poznawania matematyki. Musimy pamiętać,
że przedmiot ten towarzyszy nam przez całe życie. Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić, dlatego warto znać tabliczkę mnożenia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. 
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Wycieczka klas III

2 października 2019 r. uczniowie klasy III a i III b wraz z nauczycielami uczestniczyli  w zorganizowanej  wycieczce do Medyni Głogowskiej. Zwiedzili XIX wieczną wiejską zagrodę, zobaczyli również tradycyjny duży piec do wypalania ceramiki. Doświadczony artysta, pan Andrzej Plizga, opowiadał ciekawe historie o rozwoju rzemiosła garncarskiego na okolicznych terenach. Pod okiem garncarza, z wykorzystaniem koła garncarskiego dzieci lepiły wazoniki, miseczki i inne przedmioty. Lepienie z gliny sprawiło uczniom dużo radości, a wykonane naczynia gliniane zabrali ze sobą na pamiątkę. Wycieczka była bardzo udana, wszyscy wrócili z niej zadowoleni.
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

SUKCES POLSKO-NIEMIECKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY
TRZCIANA - TARP

Wymiana młodzieży pomiędzy Trzcianą a niemieckim Tarp to doskonały dowód na to, że młodzi Polacy, szanując patriotyczne wartości i pamiętając historyczne wydarzenia, rozumieją, że przyszłość należy budować na międzynarodowej przyjaźni. Sukces przedsięwzięcia, którego podjęła się Szkoła Podstawowa w Trzcianie, to efekt wspólnej pracy wielu osób.  Najpełniej odda go relacja w formie dziennika z każdego dnia pobytu w naszej miejscowości niemieckiej młodzieży wraz z opiekunami.
21.09.2019
Wymiana młodzieży pomiędzy Szkołą Podstawową w Trzcianie a Alexander-Behm-Schule z miejscowości Tarp rozpoczęła się o godz. 20:29 przywitaniem gości z Niemiec na dworcu PKP w Rzeszowie.
22.09.2019
W niedzielę w ramach „Dnia Rodzinnego” wszyscy uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami przystąpili do wspólnego odkrywania piękna południowo-wschodniej części Polski, zwiedzając zabytki Łańcuta i Krakowa.
23.09.2019
W naszej szkole miała miejsce uroczysta inauguracja polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, która realizowana była pod hasłem „Wspólnie odkrywamy Podkarpacie - niemieckie ślady w regionie”. Wieczorem pan Jan Ślączka wystąpił w roli animatora, organizując dla nas oraz naszych gości gry i zabawy integracyjne. Odbył się również mecz piłki koszykowej Trzciana kontra Tarp sędziowany przez pana Jakuba Grodeckiego.
24.09.2019
W tym dniu uczestnicy wymiany, do których dołączyli również uczniowie klasy VIb,  udali się na wycieczkę w Bieszczady. Niezwykłą atrakcją  i dużym zaskoczeniem dla naszych gości okazał się dwugodzinny przejazd drezynami na trasie Uherce Mineralne - Stefkowa - Uherce Mineralne. Kolejnym punktem wyprawy była Solina, gdzie uczestnicy wyprawy mieli okazję zwiedzić wnętrze zapory wodnej, produkującej energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Nasza bieszczadzka przygoda zakończyła się spacerem brzegiem Jeziora Solińskiego w Polańczyku.
25.09.2019
Środa przyniosła nie mniej wrażeń i atrakcji, co poprzednie dni. Rodzice uczniów goszczących u siebie uczestników wymiany zorganizowali dla nich ognisko oraz przejażdżkę konną. Popołudnie spędziliśmy, podziwiając atrakcje stolicy Podkarpacia - Rzeszowa. Dzięki uprzejmości pana dyrektora Piotra Wanata mieliśmy okazję poznać historię I LO. Zwiedziliśmy Podziemną Trasę Turystyczną, obejrzeliśmy pokaz Fontanny Multimedialnej, a na koniec podziwialiśmy panoramę miasta z najwyższego punktu widokowego Rzeszowa na osiedlu Słocina.
26.09.2019
Ten dzień spędziliśmy w Przemyślu. Zwiedziliśmy Twierdzę Przemyśl, potężny zespół obiektów obronnych oraz jedną z 200 wielkich fortyfikacji stałych istniejących w Europie w 1914 roku. Szczególną uwagę i podziw naszych gości zwrócił budynek dworca kolejowego, który powstał za czasów monarchii austro-węgierskiej, a swoim wystrojem przypomina zabytkowy pałac bogatego rodu szlacheckiego. Mimo zmęczenia humory nam dopisywały i bez problemu zdobyliśmy Kopiec Tatarski (352 m n.p.m.), który od wielu wieków służył jako ważny punkt obserwacyjny w systemie obronnym ziemi przemyskiej. Podniosłym etapem wycieczki była wizyta na cmentarzu żołnierzy niemieckich, gdzie połączyła nas historia. Uczniowie oraz opiekunowie z Polski  i Niemiec złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na grobach poległych w II wojnie światowej. Podczas tej jednodniowej eskapady nie zabrakło również wesołych akcentów, jakimi były zjazdy na torze saneczkowym. Po powrocie z Przemyśla udaliśmy się do Świlczy, gdzie podziwialiśmy kompleksowe wyposażenie hali widowiskowo-sportowej.
27.09.2019
Piątkowe przedpołudnie spędziliśmy w szkole, uczestnicząc i obserwując zajęcia z języka polskiego, edukacji plastycznej i muzycznej na różnych etapach edukacyjnych. Pani Dorota Majka podjęła wyzwanie i przetestowała wiedzę gości oraz uczniów klasy VIb w zakresie matematyki w języku angielskim i polskim. Nie zabrakło też odrobiny humoru, gdy opiekun grupy z Niemiec na lekcji historii, ku zdumieniu uczniów przepytał ich ze znajomości tego przedmiotu. Następnie na zaproszenie zaprzyjaźnionych placówek oświatowych w Trzcianie udaliśmy się z wizytą do tutejszego przedszkola i żłobka. Miłym zaskoczeniem był fakt, że maluchy wraz z dyrektorem placówki - panią Zofią Smagałą obdarowały nas drobnymi upominkami. Gościliśmy również w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych, gdzie zapoznaliśmy się ze strukturą organizacyjną oraz ofertą edukacyjną szkoły. W odkrywaniu Podkarpacia nie mogło oczywiście zabraknąć tradycji kulinarnych naszego regionu. Pod fachową opieką specjalistów w tej dziedzinie, pana Zbigniewa Lisa i pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie upiekliśmy proziaki. Pełne wrażeń piątkowe popołudnie i wieczór przeznaczyliśmy na ewaluację całego projektu, w ramach której uczniowie, rodzice, opiekunowie, pani Agnieszka Małozięć i pan Jakub Grodecki doskonale się bawili podczas wykonywania kolorowych plakatów zawierających dokumentację  fotograficzną naszych wrażeń z pobytu w Polsce niemieckich gości. Po wytężonej, ale jednocześnie przyjemnej pracy udaliśmy się do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, gdzie byliśmy uczestnikami wspaniałego koncertu w wykonaniu zespołu BASTET SOUL wraz z solistą panem Krzysztofem Potockim – Dyrektorem Zespołu Szkół w Dąbrowie. Ogromnym zaskoczeniem dla nas i naszych gości był występ gitarowy Wójta Gminy Świlcza – pana Adama Dziedzica, który wraz z zespołem otrzymał gromkie brawa od publiczności. Po powrocie do szkoły przyszedł czas na pożegnalną kolację. Już wtedy zrozumieliśmy, że wspaniała zabawa powoli się kończy. Uświadomiliśmy sobie, że wymiana to coś więcej niż tylko poznanie naszych kultur. To przede wszystkim nawiązanie przyjaźni. Był to dla nas wspaniały czas, niezapomniane chwile pełne radości i wypoczynku oraz wzruszeń, zarówno dla uczniów z Polski i Niemiec, jak i ich opiekunów oraz rodziców.
28.09.2019
Pożegnalne łzy i smutek osiągnęły swój punkt kulminacyjny w sobotni poranek, kiedy to o godzinie 8:07 pożegnaliśmy nowych przyjaciół na dworcu PKP w Rzeszowie.
To jednak nie koniec naszej przygody. Już cieszymy się, że wkrótce spotkamy się ponownie
z uczestnikami wymiany. Podczas rewizyty odwiedzimy ich w szkole w Tarp. Urozmaicony program wymiany, zaangażowanie koordynatora, nauczycieli i organu prowadzącego na czele z Wójtem Gminy Świlcza przyczyniło się do doświadczenia przez uczestników wymiany prawdziwej polskiej gościnności.

Iwona Mikosz
Agnieszka Małozięć

Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

WM_SP.jpg

Lekcja matematyki z elementami języka angielskiego
27 września 2019r. w naszej szkole odbyła się nietypowa lekcja matematyki z klasą VIb, prowadzona przez p. Dorotę Majkę.  Obecni byli na niej uczniowie i ich opiekunowie z Niemiec, którzy przyjechali do nas w ramach wymiany. Nasi uczniowie wraz ze swoimi nowymi kolegami mieli okazję posługiwać się językiem angielskim na lekcji matematyki, co okazało się dla nich ciekawym doświadczeniem. Integracja grupy nastąpiła zwłaszcza w czasie rozwiązywania krzyżówki. Uczniowie przypomnieli sobie wspólnie kolejność wykonywania działań, obliczenia na liczbach naturalnych oraz wzbogacili zasób słownictwa angielskiego związanego tym razem z matematyką. Hasło krzyżówki sformułowane w języku polskim zostało oczywiście przetłumaczone również na język angielski i język niemiecki.
Przekonaliśmy się, że zadania z matematyki mogą rozwiązywać wspólnie uczniowie z różnych państw.
Dorota Majka
WYCIECZKA  KLASY  I A i  I B  DO SIEDLISKA  JANCZAR W  PSTRĄGOWEJ
Dnia 26 września 2019 roku uczniowie z klas:  I a  i  I b SP wraz z wychowawczyniami, p. E. Furmaniak  i  p. M. Stachurą - Sołtys, wybrali się na wycieczkę do Siedliska Janczar  w  Pstrągowej. 
Pobyt rozpoczął się przejażdżką bryczkami po malowniczej okolicy i obserwowaniem jesiennego krajobrazu. Była to dla  dzieci prawdziwa frajda, bo niewiele z nich miało okazję jechać bryczką. Następnie dzieci wzięły udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych "Od ziarenka do bochenka" połączonych z pokazem procesu tradycyjnego wypieku chleba w stylowej altanie. Dzieci poznały też rodzaje zbóż i narzędzia używane kiedyś w rolnictwie, służące pozyskiwaniu zboża oraz mąki. Następnie dzieci własnoręcznie zagniatały ciasto na chlebek, formowały odpowiednie jego kształty, smarowały jajkiem za pomocą pędzla, zdobiły wybranymi naturalnymi dodatkami tj. ziarno sezamu, maku, kminku i przygotowywały karteczki ze swoim imieniem oraz nazwiskiem celem  podpisania swego wypieku.
Gdy chlebki piekły się, dzieci zwiedziły także stajnie oraz przebywające tam konie. Kolejną atrakcją wyjazdu była indywidualna przejażdżka konna na maneżu pod okiem instruktora.  Każde dziecko ubrane w czapkę - dżokejkę w siodle mogło się poczuć jak prawdziwy jeźdźca. Wszyscy z niecierpliwością czekali na swoją kolej i byli zachwyceni przejażdżką na koniach. Po emocjach konnych przyszedł czas na ciepły posiłek. Wszyscy uczestnicy zjedli pyszne pierogi, popijając je gorącą herbatą.
Po posiłku każdy uczestnik otrzymał do domu upieczony, wykonany przez siebie chlebek, aby poczęstować nim bliskich.
Na koniec odbyły się zabawy na świeżym powietrzu. Skorzystaliśmy z atrakcyjnych, bezpiecznych urządzeń na placu zabaw dla dzieci, dających możliwość sprawdzenia swojej sprawności, wytrzymałości, a niekiedy i odwagi.
Była to udana wycieczka, pełna niesamowitych wrażeń. Sprzyjająca aura, niezapomniane widoki oraz ciekawe atrakcje sprawiły, że na długo pozostanie  w pamięci każdego uczestnika. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni, co można było stwierdzić po ich uśmiechniętych twarzach i dobrych humorach.

Elżbieta Furmaniak

Wycieczka do Siedliska Janczar w Pstrągowej

25 września odbyła się wycieczka klas II SP do Siedliska Janczar w Pstrągowej, gdzie czekało na dzieci dużo atrakcji. Na początku miały okazję przejechać się bryczką i podziwiać uroki okolicy. Podczas warsztatów edukacyjnych poznały cały proces „Od ziarna do bochenka”.  Niewątpliwą frajdą było wyrabianie własnego chleba, który dzieci później zabrały ze sobą do domu. Gdy przygotowane chlebki trafiły do pieca, każdy indywidualnie mógł przejechać się konno. Po takich wrażeniach był czas na odpoczynek czyli ciepłą herbatkę i pieczenie kiełbasek na ognisku. Na koniec dzieci mogły poszaleć na dużym placu zabaw i kupić pamiątki. Wszyscy wrócili z wycieczki uśmiechnięci i zadowoleni, a upieczone przez dzieci chlebki podobno bardzo smakowały ich Rodzicom.
M.Smajdor

Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Sprzątanie Świata
W dniach 23 - 25 września nasza szkoła brała udział w akcji Sprzątania Świata. Temat tegorocznej edycji to  „Nie śmiecimy – sprzątamy zmieniamy”. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Uczniowie wykonali  gazetkę ścienną, dotyczącą  umiejętnego segregowania śmieci, posprzątali teren wokół szkoły. Zachęcano aby podejmować działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, oraz do utrzymywania porządku wokół najbliższego otoczenia, jak i całej Ziemi. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w sprzątaniu naszej pięknej planety!
WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA
23.09.2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja polsko- niemieckiej wymiany młodzieży pomiędzy Szkołą Podstawową w Trzcianie a Alexander-Behm-Schule z miejscowości Tarp w Niemczech. Goście i uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami zostali serdecznie powitani przez władze gminy, dyrekcję szkoły oraz koordynatora wymiany Iwonę Mikosz. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Adam Dziedzic - Wójt gminy Świlcza, Eliza Oleszak - Dyrektor CUW, Dorota Madej – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, Artur Szary – znawca historii i tradycji naszego regionu oraz Zbigniew Lis – Dyrektor Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie. Spotkanie rozpoczął dyrektor Stanisław Filarowski, który skierował do zebranych gorące słowa powitania. Kolejno głos zabrał wójt gminy Świlcza - Adam Dziedzic, który wyraził swoje ogromne zadowolenie z faktu, iż po raz pierwszy w placówce oświatowej witamy gości z Niemiec. Podkreślił ważną rolę edukacyjną takich przedsięwzięć, które w znaczny sposób podnoszą jakość kształcenia w zakresie języka obcego oraz dają możliwość poznawania innych kultur. Wicedyrektor Agnieszka Małozięć korzystając z okazji podziękowała Panu Wójtowi Gminy Świlcza za wspieranie naszych całorocznych działań w zakresie organizacji wymiany międzynarodowej oraz udzielenia na ten cel pełnego dofinansowania. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do rodziców naszych uczniów i Pani Iwony Mikosz, którzy podjęli trud goszczenia u siebie naszych przyjaciół z Niemiec. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wszystkich uczestników wymiany wraz z opiekunami i wręczenie im pamiątkowych folderów oraz smyczy. Wszyscy następnie obejrzeli prezentację multimedialną prezentującą naszą gminę, szkołę oraz zapoznali się z programem wymiany. Goście z Niemiec miło nas zaskoczyli i przygotowali prezentację będącą wizytówką swojej szkoły Alexander-Behm-Schule z Tarp. Po części oficjalnej i wspólnym pamiątkowym zdjęciu udaliśmy się na uroczysty obiad.

Iwona Mikosz
Agnieszka Małozięć


Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

matday.jpg

Więcej szczegółów TUTAJ
ROK SZKOLNY 2019/2020
Informacja dotycząca wywiadówki

Pierwsza  w tym roku wywiadówka odbędzie się 5 września 2019 r. o godzinie 18.00. Zapraszamy wszystkich rodziców.
Informacja dotycząca dzwonków
Informujemy, że uległy zmianie przerwy śródlekcyjne. Z związku z czym prosimy wszystkich o zapoznanie się z aktualnymi przerwami (zakładka dzwonki).
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 r. według następującego harmonogramu:
8.00  - msza święta w kościele parafialnym w Trzcianie
ok. 9.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli, po części oficialnej spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Półkolonia 2019
Wakacyjny wypoczynek zorganizowany w formie półkolonii dla uczniów SP w Trzcianie przypadał w tym roku od 26 czerwca do 5 lipca. Jego uczestnikami było 51 dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Organizatorami, już po raz czwarty, był LKS „Trzcianka” Trzciana i Szkoła Podstawowa w Trzcianie. Kadrę stanowili wychowawcy: Marzena Stawarz, Maria Stachura – Sołtys, Lucyna Rzepka, Krystian Nowak, higienistka Ewa Pękala. Kierownictwo objął dyrektor Stanisław Filarowski.
Głównym założeniem realizowanego projektu pod hasłem „Wakacyjna wędrówka” stała się organizacja czasu wolnego, zapewnienie bezpieczeństwa, dostarczenie dzieciom wrażeń  i przeżyć poprzez aktywny wypoczynek. Cały 2-tygodniowy turnus obfitował w różnorodne atrakcje.  Głównie były to spotkania, wyjazdy i wycieczki (a było ich aż 7), wyprawy autokarem lub pociągiem. To one dominowały pośród wszystkich zajęć. W programie półkolonii uwzględniono zagadnienia związane z edukacją patriotyczną, kulturą i lokalnymi tradycjami, znaczącymi i niezwykłymi postaciami.Z ogromnym zaangażowaniem dzieci uczestniczyły w spotkaniu  z Grupą Rekonstrukcyjną POH- Pasjonaci Ożywionej Historii z Rzeszowa. Przeprowadzili  oni żywą lekcję historii, zapoznali z wyposażeniem wojska, żołnierzy, jego umundurowaniem, bronią.  Zapoznali też z prawdziwą wojskową musztrą. 
W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie półkoloniści zwiedzili wystawę archeologiczną oraz wystawę „Mundur polski”. Tego samego dnia, uczestnicząc w  warsztatach garncarskich „Nie święci garnki lepią”, wykonali płaskorzeźby z wizerunkiem wojów i rycerzy. Zwiedzając skansen Karpacka Troja- archeologiczne grodzisko, dowiedziały się jak żyli przed wiekami nasi przodkowie - Słowianie, a z wieży widokowej podziwiali piękno okolicy. Na warsztatach plastycznych wykonali płócienne torby „Ornamentem zdobione” wykazując się pomysłowością i twórczą aktywnością.
Codziennie uczestnicy półkolonii spotykali się z ciekawymi, interesującymi  ludźmi, poznawali ich pracę. Takim było spotkanie ze strażakami z OSP w Trzcianie, z funkcjonariuszami Policji z Głogowa Młp., ratownikami na basenie i nad zalewem w Bratkowicach, kolejarzami, dzięki którym dowiedzieli się jak odpowiedzialna jest ich praca, jak ważne i konieczne jest zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Dzieci wykazywały się kreatywnością, aby zrobić „coś z niczego”. Pod opieką bibliotekarki Doroty Jędral powstały torebki kwiatowe z papieru, sznurka i patyków.
Półkoloniści dwukrotnie byli na basenie „Wodnik” w Głogowie Młp, nad zalewem w Bratkowicach, w kinie „Zorza” na filmie „Sekretne życie zwierzaków 2”.
W Centrum Zabaw „Kolorowy Świat”, wśród trampolin i dmuchawców, przenieśli  się w beztroski świat, zapominając o rzeczywistości. Były też zabawy  i ruch  na świeżym powietrzu – rozgrywki sportowe, zabawy ruchowe na placu zabaw i boisku szkolnym  z naszym szkolnym wuefistą  Jakubem  Grodeckim.
Nasza „Wakacyjna wędrówka” zaprowadziła nas na Folwark w Cyziówce, gdzie dzieci zwiedziły słynną wystawę starych motocykli, jeździły bryczką po lesie, były zabawy  piłką na placu, a na koniec grillowane kiełbaski. Udany wypoczynek, wspaniała zabawa, rozwijanie swoich pasji, zainteresowań, poznawanie nowych miejsc, wzbogacenie wiedzy, nabywanie  nowych umiejętności (we współpracy z grupą) nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie finansowe Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Wójta Gminy Świlcza Adama Dziedzica. Dzięki pozyskanym funduszom każdy  dzień był pełen  niespodzianek, radości i przygód. „Wakacyjna wędrówka” zakończyła się wręczeniem dyplomów, słodkości i nagród dla każdego uczestnika.


Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

Wymiana polsko-niemiecka
Podczas konferencji inaugurującej rok szkolny 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie przekazał radzie pedagogicznej informację, że gmina Świlcza popierać będzie starania szkół w kwestii nawiązania kontaktów i zorganizowania międzynarodowej wymiany uczniowskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz gminy, nauczycielka języków angielskiego i niemieckiego, pani mgr Iwona Mikosz, podjęła próbę nawiązania kontaktu ze szkołą zza naszej zachodniej granicy. Po wielu tygodniach starań, gotowość do podjęcia współpracy celem stworzenia i przeprowadzenia wspólnego projektu zgłosiła Alexander-Behm-Schule z miejscowości Tarp, leżącej na północy Niemiec, kilkanaście kilometrów od granicy z Danią, między Morzem Północnym i Bałtyckim.

Więcej szczegółów
TUTAJ

BEZPIECZNYCH WAKACJI
W związku ze zbliżającymi się okresem wakacyjnym, Szkoła Podstawowa w Trzcienie zachęca do zapoznania się z informacjami na temat bezpiecznego spędzania wakacji.

Wakacje to dla młodzieży czas zabawy i nowych wrażeń.
Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły lub na uczelnię mieć tylko dobre wspomnienia. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli stosujesz podobne reguły – to bardzo dobrze, zobacz jednak, czy nie można ich zmodyfikować. Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza i to znacznie, możliwość stania się ofiarą.

Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas. Zostaw wszystkie możliwe numery telefonów – swoje i przyjaciół. Umów się na określone hasło, które wypowiedziane przez Ciebie będzie oznaczało, że czujesz się zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie przesada – to podstawowe zasady bezpieczeństwa!

Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami – nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować. Podczas płacenia staraj się nie pokazywać zawartości portfela. Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych sum. Natomiast sposobem na natrętnych „wyłudzaczy” jest posiadanie w kieszeni drobnych „na odczepne”. Korzystaj z takiego rozwiązania, gdy sytuacja staje się napięta. Dobrze jest się wtedy oddalić obserwując, czy napastnik nie podąża za Tobą.

Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca z dala od podejrzanych osób i – jeśli to możliwe – blisko konduktora, bądź służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w przedziałach i trzymaj się blisko ludzi. Często to wystarczy, aby odstraszyć potencjalnego napastnika. Staraj się nie podróżować nocą. Pamiętaj – napastnik lub złodziej zawsze korzysta z okazji. Nigdy też nie podróżuj autostopem sam – zawsze w gronie przyjaciół. Nie wsiadaj do auta jeżeli kierowca od razu nie wzbudzi Twojego zaufania lub będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości. Wracając z imprezy nocą nigdy nie korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych.

Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy – czasami lepiej udać, że się nie słyszy i iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania się w dyskusję. Nie obrażaj napastnika. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci, nie odwracaj się i idź dalej. Można również przeprosić – dla własnego dobra.

Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel, telefon. Nie noś portfela i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej kieszeni. Dokładnie zapinaj plecaki i torby. Torebkę trzymaj, obejmując ją całą od spodu, pamiętając przy tym, aby zawsze była zamknięta. Wartościowe rzeczy noś tylko w zamykanych kieszeniach. Jeśli bawisz się na imprezie, nigdy nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki – kradzieże torebek, portfeli, telefonów komórkowych zdarzają się w klubach niezwykle często. Złodziej prowadzi wnikliwą obserwację wybierając swoje ofiary.

Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania różnych specyfików są coraz większym problemem. Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych lub mało znanych Ci osób. Jeśli idziesz na parkiet, napoje zostaw pod opieką osoby zaufanej.

Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam – zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź z dyskoteki samotnie – staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół. Wychodząc z dyskoteki włóż wierzchnie okrycie i wygodne obuwie – bardzo „swobodny” strój często prowokuje agresję. Dobrze jest również nosić przy sobie miotacz gazu lub żel obezwładniający. Pamiętaj jednak, że jest to przedmiot służący do obrony, więc stosuj go zgodnie z przeznaczeniem!

Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż „dopalacze” pomagają w dobrej zabawie. Narkotyki zrobią Ci z mózgu kogel–mogel. Naucz się być asertywnym! Naucz się odmawiać. PAMIĘTAJ – NIE ISTNIEJE BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKÓW!

Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę jest dobry. Nierzadko ostatni szkolny dzwonek czy ostatni egzamin na studiach jest dla młodych ludzi sygnałem rozpoczynającym wielkie pijaństwo, a wraz z nim – wielkie ryzyko. Nie daj szans, aby wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych wydarzeń. Alkohol wzmaga agresję, a jednocześnie nietrzeźwy nastolatek jest łatwiejszą ofiarą przestępstwa. 

Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. Nie opowiadaj nowo poznanym ludziom o swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz być zaproszony na „bardzo ważne spotkanie”. Jeżeli osoba jest bardzo życzliwa, ale nie chce odpowiedzieć na Twoje pytanie o cel spotkania i osoby lub instytucje je organizujące: „bo tam się wszystkiego dowiesz”, bądź ostrożny. Nie idź, jeżeli wcześniej nie sprawdzisz, kim są ludzie, którzy Cię zapraszają i o co im chodzi.

ZOBACZ I ZAPAMIĘTAJ

BEZPIECZNIE W PODRÓŻY

BEZPIECZNIE W GÓRACH

BEZPIECZNIE NAD MORZEM

BEZPIECZNIE NIE TYLKO W WAKACJE


źródło http://bezpiecznewakacje.pl/
GALERIA ZDJĘĆ Z  ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
Zobacz zdjęcia  - TUTAJ

Zobacz zdjęcia  - TUTAJ
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
odbędzie się w środę 19 czerwca 2019 roku w następującym porządku:
8.00 - masza święta w kościele parafialnym w Trzcienie
Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do udziału we Mszy Św.
ok. 9.00 - uroczyste zakończenie – sala gimnastyczna szkoły
Kolory wsi w obiektywie, czyli VI edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego

11 czerwca 2019 r. w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie odbyło się uroczyste wręczenie nagród z VI edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego. Konkurs corocznie organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Trzcianie oraz Wójta Gminy Świlcza - Adama Dziedzica. Jego współorganizatorami, a zarazem fundatorami nagród, są Starostwo Powiatowe i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
Tegorocznym tematem konkursu było ukazanie piękna polskiej wsi – krajobrazy, mieszkańców i ich pracę oraz miejscową tradycję, ponieważ temat, który wybrano do tegorocznej edycji to „Wieś kolorami malowana”.
Na konkurs nadesłano 275 zdjęć, wykonanych przez 67 uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz uczniów klasy III gimnazjum z powiatu rzeszowskiego. Jednakże finał konkursu miał miejsce 11 czerwca br. w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Pan Marek Jastrzębski, Pani Joanna Nieroda – główny specjalista, reprezentująca Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, zastępca wójta Gminy Świlcza Pan Sławomir Styka oraz Pan Adam Kus - Kierownik Działu Multimedialnych Technik z WDK w Rzeszowie. Najważniejsza była jednak młodzież i ich opiekunowie, którzy z podekscytowaniem czekali na werdykt i odebranie nagród i wyróżnień.
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich gości przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie -  Stanisława Filarowskiego. Dyrektor  w swoim przemówieniu podkreślił, jak dużą rolę odgrywa współpraca z współorganizatorami i relacje jakie panują między nimi. Wpływa to przede wszystkim na duże zainteresowanie ww. konkursem. Młodzież ma możliwość wykazać się swoimi talentami i jednocześnie zdobyć cenne nagrody.
Następnie zabrał głos Marek Jastrzębski, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, który w niezwykle ciepłych słowach wypowiedział się o pomyśle i efektach pracy oraz rozmachu wystawy i emocjach estetycznych.
Z kolei Joanna Nieroda przekazała wszystkim słowa uznania i podziękowania od Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego za zoorganizowanie i przeprowadzenie konkursu. Podziękowała wszystkim uczestnikom za rzeczowe podejście do tematu. Życzyła, aby fotografia towarzyszyła im w dalszym życiu i sprawiała wiele radości. Pan Sławomir Styka pogratulował wszystkim wysokiego poziomu wykonanych zdjęć i życzył udanych wakacji.
Na końcu zabrał głos Adam Kus, przewodniczący jury oceniającego zdjęcia. W swej wypowiedzi zaznaczył, jak wielki problem miała komisja konkursowa przy wyborze nagrodzonych zdjęć. Mówił m.in. o odrzuceniu prac konkursowych tematycznie niezgodnych z regulaminem konkursu. Akcentował, zwracanie uwagi na technikę fotografowania, na chwilę refleksji przed każdym ujęciem, prawidłowym operowaniem światłem. Jednocześnie, podkreślił bardzo wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac. Podziękował za sprawne
i profesjonalne przygotowanie wernisażu oraz bardzo dobrą współpracę pomiędzy współorganizatorami. Przy wyborze zdjęć Komisja wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru tematu i koncepcji wykonania fotografii.
Wręczaniem nagród pieniężnych i rzeczowych oraz okolicznościowych dyplomów zajęli się honorowi Goście i Sponsorzy.
Zwiedzanie wystawy i szczegółowe omawianie zdjęć było przedmiotem rozmów kuluarowych przy kawie i słodkim poczęstunku. W tle towarzyszył wszystkim zebranym multimedialny film przygotowany ze zdjęć wykonanych przez uczestników konkursu.
Kończąc wernisaż, dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie i Organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Jeszcze raz pogratulowali wszystkim uczestnikom konkursu bardzo wysokiego poziomu wykonanych zdjęć.
Zobacz zdjęcia - TUTAJ

Sukcesy przedszkolaków
Szczegóły TUTAJ
Dzień Rodzica w "Zerówkach"
Są takie dni w  kalendarzu, do których wszystkie dzieci przygotowują się bardzo solidnie i na które czekają z wypiekami na twarzy. „Dzień Rodziców” to wspaniały czas zarówno dla mam, tatusiów jak i dzieci. Pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, a przede wszystkim jest to czas, który mogą spędzić tylko ze sobą bez pośpiechu i z dala od codziennych zmartwień.
Z tej okazji, 4 czerwca dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Trzcianie zaprosiły swoich najbliższych na uroczysty program artystyczny  do GCK. Wszystkich zebranych serdecznie powitał dyrektor SP w Trzcianie pan Stanisław Filarowski, który podkreślił, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełnią rodzice.  W programie przygotowanym specjalnie dla rodziców pod czujnym okiem pań: Lucyny Rzepki i Marii Stachury Sołtys znalazła się część artystyczna pt:” Bajkowe spotkanie na leśnej polanie” oraz  okolicznościowe wiersze i piosenki podkreślające wielką miłość do rodziców. Po występach dzieci obdarowały rodziców własnoręcznie wykonanymi prezentami - dla mamy piękny wazonik na kwiaty a dla taty kolorowy krawat. Dopełnieniem imprezy był poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli zorganizować niniejszą imprezę .

Gala podsumowania Konkursów Przedmiotowych
W dniu 5 czerwca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczysta Gala podsumowania Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2018-2019. W Gali wzięły udział Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Wręczono 106 Statuetek Prymu laureatom konkursów przedmiotowych, którzy uzyskali 3 pierwsze miejsca w poszczególnych konkursach. Jednym z nagrodzonych był uczeń naszej szkoły Szymon Tupaj, który uzyskał I miejsce w konkursie z języka angielskiego. Podziękowania otrzymała też Pani Monika Pietryka, która była opiekunem merytorycznym Szymona. Gratulacje Szymon.

d_MP.jpg


"Mój profil"
W maju i czerwcu 2019 r. uczniowie klasy  VIII wzięli udział w  wycieczkach zawodoznawczych w ramach  realizacji projektu – „Mój Profil” – wsparcie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów  - porozumienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Małgorzaty Rauch.
Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia przy aktywnym udziale  pracodawców. Projekt zakłada współpracę szkół, tj. dyrektorów i nauczycieli – doradców zawodowych z pracodawcami, którzy  zarejestrowali się  się w Bazie Firm dla Szkół, Dzięki takiemu działaniu uczniowie,  mieli możliwość poznania specyfiki zawodów poszukiwanych na rynku pracy, co pomoże im w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 
Zostały zorganizowane dwie wycieczki , pierwsza do zakładu Goodrich Aerospace Poland Sp. Z o.o. w Tajęcinie, druga do PGE Energia Ciepła S.A. w Rzeszowie. Zarówno warsztaty, jak i zwiedzanie nowoczesnych  zakładów,  były dla uczniów przyjemnością oraz   nowym  doświadczeniem. 
Doradca zawodowy, pedagog szkolny: Barbara Hadyś
Wychowawca kl. VIII: Jakub Grodecki

Zobacz zdjęcia - TUTAJ
Konkurs fotograficzny – edycja 2019 r. rozstrzygnięty !
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wieś kolorami malowana” został rozstrzygnięty. Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 275 zdjęć wykonanych przez 67 uczniów  z powiatu rzeszowskiego. Zdjęcia cechował bardzo wysoki poziom artystyczny.
Po długich i burzliwych obradach jury w składzie:
Adam Kus (przewodniczący) – Kierownik Działu Multimedialnych Technik – WDK Rzeszów,
Joanna Nieroda – Główny specjalista – Starostwo Powiatowe Rzeszów,
Jan Ślączka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Trzcianie
postanowiło przyznać następujące miejsca:
I miejsce – Michał Bednarek uczeń SP nr 28 w Rzeszowie
II miejsce – Aurelia Lis uczennica SP w Trzcianie
III miejsce - Aleksandra Jabłońska uczennica ZS w Zaczerniu
oraz sześć wyróżnień
Klaudia Borek uczennica SP w Trzcianie
Karolina Dworak uczennica NSP w Bratkowicach
Szymon Kawalec uczeń SP w Trzcianie
Julia Kidacka uczennica SP w Trzcianie
Martyna Ostrowska uczennica SP w Rudnej Wielkiej
Marlena Wilk uczennica SP w Niechobrzu.

Nagrody zostały ufundowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.

Galeria nagrodzonych zdjęć  TUTAJ
protokół TUTAJ
XVI Gminny Konkursu Sztuki Recytatorskie
Wczoraj do Ciebie nie należy.
Jutro niepewne... Tylko dziś jest Twoje!
     Jan Paweł II

23 V 2019 r. odbył się XVI Gminny Konkursu Sztuki Recytatorskiej. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było Carpe Diem… Konkurs został zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Świlczy przez Szkołę Podstawową w Trzcianie oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Świlcza z siedzibą w Trzcianie.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich dzieci, uwrażliwienie na piękno poezji, rozwijanie zdolności artystycznych oraz wyszukiwanie młodych talentów.
Komisja konkursowa w składzie: Zofia Dziedzic, Barbara Wróbel, Maria Stokłosa, Dorota Madej wnikliwie wysłuchała recytacji i melorecytacji 19 uczestników – uczniów klas VI –VIII SP i III G  z pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Świlcza i wyłoniła zwycięzców:

Kategoria - poezja śpiewana /VI SP – III G/
I MIEJSCE – Martyna Ostrowska i Błażej Batóg
II MIEJSCE – Maciej Tyburczy
III MIEJSCE – Brygida Wojton

Kategoria - poezja recytowana /klasy VI – VII SP/
I MIEJSCE – Karolina Kloc
II MIEJSCE – Julia Kocur
III MIEJSCE – Julia Czyż
III MIEJSCE – Anastazja Przywara

Kategoria - poezja recytowana /klasy VIII SP – III G/
I MIEJSCE – Kinga Jarosz
II MIEJSCE – Laura Grendysa
III MIEJSCE – Ola Janiszewska

Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem prezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Wszyscy uczestnicy konkursu zasługują na słowa podziwu i uznana oraz wielkie brawa. Otrzymali oni dyplomy oraz pamiątkowe upominki. 
Zwycięzcom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok. Wszystkim miłośnikom poezji dziękujemy za zaangażowanie, pomoc i życzliwość.

Zobacz zdjęcia - TUTAJ
Wycieczka do Wieliczki

10 maja  uczniowie  klas II, a 27 maja uczniowie klas I uczestniczyli w  wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce. Pełna przygód wędrówka przez zabytkowe podziemia połączona była z odkrywaniem sekretów krainy Solilandii. Uczniowie poznali między innymi legendę o świętej Kindze oraz podziwiali dedykowaną jej kaplicę, w której zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie. Czas upłynął bardzo wesoło i pomimo pokonania ok. 800 schodów dzieci nie odczuwały zmęczenia i z uśmiechem, pięknymi wspomnieniami  oraz  zakupionymi pamiątkami wróciły do domu.

W_2.jpg

W_1.jpg


ZUCH SEMESRALNY

Uczniowie klas 2 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Zuch Semestralny”. Testy konkursowe zawierały pytania o różnej skali trudności, uwzględniające elementy edukacji polonistycznej, przyrodniczo-społecznej i matematycznej. Wśród 2783 uczestników wyłoniono uczniów z najwyższymi wynikami :
Daria Gieroń  – została laureatem - uzyskała 10 miejsce
Kacper Jodko  - 19 miejsce
Lena i Laura Gawrońska -  21 miejsce
Hubert  Komza  -   29 miejsce
Amelia Dziedzic – 36 miejsce
Szymon Nyzio – 38 miejsce
Karolina Miśta -  63 miejsce.
Uczestnicy otrzymali  dyplomy uznania.  Gratulujemy.
Wycieczkowe wspomnienia klasy IV
Czas wycieczek, to czas radości, poznania nowych miejsc, ludzi, nowych doznań i nowych doświadczeń.  Taka też atmosfera towarzyszyła wycieczce klasy IV w dniu 29 kwietnia 2019 roku. W planie znalazło się zwiedzanie wystawy interaktywnej w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tu uczniowie mieli okazję dotknąć wszystkich eksponatów i sprawdzić jak one działają. Ponadto, wystawa mieści się w stosunkowo nowym budynku, o pięknej architekturze, tak więc zwiedzanie pomieszczeń uniwersyteckich okazało się dodatkową atrakcją dla wszystkich. Kolejny punkt wycieczki przeniósł uczniów w świat podróży z początku lat trzydziestych zeszłego wieku. Były to zajęcia edukacyjne przeprowadzone w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Tematyka dotyczyła książki Łukasza Wierzbickiego ”Machiną przez Chiny” opowiadającą historię Haliny i Stacha Bujakowskich, którzy wybrali się w pełną wrażeń podróż do Chin. To „spotkanie z przygodą” również spodobało się uczniom. Dowodem na udany dzień są zdjęcia i kolejne plany wycieczkowe.
Renata Czubocha
Zobacz zdjęcia - TUTAJ
Sukcesy Mikołaja i Dawida w Gminnym Konkursie z Języka Angielskiego
"PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT"
Z ogromną radością informujemy o sukcesach naszych uczniów Mikołaja Kotowicza i Dawida Bartnika w Gminnym Konkursie z Języka Angielskiego organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bratkowicach. Mikołaj, uczeń klasy Vb zajął drugie miejsce w kategorii uczniów  klas IV-VI. Dawid, uczeń klasy VIII zajął również II miejsce w kategorii uczniów  klas VII-VIII. Gratulujemy Mikołajowi i Dawidowi oraz ich opiekunom – Pani Iwonie Mikosz i Pani Monice Pietryce.

PS_2.jpg

PS_2.jpg

REKRUTACJA DO PROJEKTU
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza”
Wójt Gminy Świlcza zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Świlcza w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

Więcej informacji TUTAJ
Regulamin rekrutacji TUTAJ
Deklaracja przystąpienia TUTAJ
INFORMACJA
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie informuje, że w dniach  ferii świątecznych Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów:

18 kwietnia (czwartek)  od 7:00 do 16:00
19 kwietnia (piątek)    od 7:00 do 14:00
23 kwietnia (wtorek)    od 7:00 do 16:00


PS_2.jpg

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

foto_19.jpg


Pragniemy przypomnieć, że w Szkole Podstawowej w Trzcianie organizowany jest Powiatowy Konkurs Fotograficzny. Jego tematem jest ukazanie piękna polskiej wsi – mieszkańców i ich pracę oraz miejscową tradycję. Skierowany jest do uczniów klas IV – VIII SP oraz kl. III gimnazjum z terenu powiatu rzeszowskiego. Konkurs znajduje się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły. Termin składania prac został przedłużony do 13 V 2019 r. Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału. Przewidziane są bardzo cenne nagrody. 

Link do regulaminu:

http://www.zst.itl.pl/pol/aktualnosci/konkurs_fotograficzny_kolorami_malowna.pdf

Komunikat Dyrektora!

Od 1 kwietnia 2019 r. zmienia się stawka żywieniowa z 4,20zł na 5 zł.

KONKURS RECYTATORSKI
Szkoła Podstawowa w Trzcianie oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie zapraszają do udziału w XVI edycji Gminnego Konkursu Sztuki Recytatorskiej pod patronatem Wójta Gminy Świlcza

Więcej informacji TUTAJ
karta zgłoszenia TUTAJ
RAMOWY HARMONOGRAM REKOLEKCJI:
ŚRODA - 27.03.2019 r.
8.15 - 9.25 spotkanie w kościele (nauka dla klas 0-IV SP)
9.30 - 11.00 spotkanie w kościele (nauka dla klas V - VIII SP i III G)
CZWARTEK - 28.03.2019 r.
8.15 - 9.25 spotkanie w kościele (nauka dla klas 0-IV SP, możliwość spowiedzi dla klasy IV SP)
9.30 - 11.00 spotkanie w kościele  (nauka i adoracja  wraz ze spowiedzią dla klas V - VIII SP i III G)
PIĄTEK- 29.03.2019 r.
8.15 - 9.00 spotkanie w kościele (nauka dla klas 0-IV SP)
9.00 - Eucharystia na zakończenie dla klas 0 - VIII SP i III G
po Mszy do 10.30 zostają klasy V - VIII SP i III G na Drogę Krzyżową
Fantazyjna fryzura z warkoczem 
W dniu 26.03.2019 r. sześć uczennic  z klas III gimnazjum (3 uczestniczki i 3 modelki), wzięły udział w Konkursie Umiejętności Fryzjerskich „Fantazyjna fryzura z warkoczem”. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Świlcza.  Wszystkie uczestniczki dobrze się spisały, dwie  zostały nagrodzone, zdobyły II i III miejsce.
                                                          Gratulujemy wszystkim uczestniczkom

Pierwszy Dzień Wiosny na wesoło
Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez naszej szkoły, w związku z tym 21 marca był dniem pełnym wrażeń. Głównym celem zajęć była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły, wdrażanie do zdrowej rywalizacji. 
Konkurencje i program  został wcześniej dokładnie opracowany przez Samorząd Uczniowski. Klasy konkurowały ze sobą w następujących dyscyplinach: przebranie tematyczne (postacie z bajek, baśni, mitologii, filmów, gier komputerowych, uczniowie na wesoło, zwierzatka, zawody i śpiochy). Nie zabrakło konkursów  sprawdzających wiedzę z różnych dziedzin- odbyły się zatem  konkurencje poprawnej polszczyzny, quiz o szkole oraz program:  jaka to melodia? Uczniowie o zdolnościach artystycznych mogli się zmierzyć w rysowaniu karykatur  nauczycieli, zaś miłośnicy ćwiczeń konkurowali ze sobą w licznych zawodach sportowych. Rywalizacja była ogromna, gdyż klasy walczyły o zdobycie Dnia bez pytania.
Zwyciężyła klasa VIB, drugie miejsce zajęły klasy- VII i III gimnazjum, zaś trzecie- klasy: IV, VA, VB, VIA. Gratulujemy!

Zobacz zdjęcia - TUTAJ
Na Olimpie
Zobacz zdjęcia - TUTAJ
Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
Na świecie Dzień Liczby Pi obchodzony jest 14 marca. Dla tych, którzy nadal nie wiedzą ∏ –Pi to stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Zwykle zapamiętuje się Pi jako 3,14. Ale liczba Pi ma nieskończenie wiele miejsc po przecinku, a kolejność cyfr wydaje się całkiem przypadkowa. Liczba Pi jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych i nie da się jej przedstawić ani pod postacią skończonej liczby, ani jako wynik dzielenia dwóch liczb. Data 14 marca nie została wybrana przypadkowo, a wprost przeciwnie z powodu skojarzeń z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby Pi. Data „14 marca” zapisywana jest w USA, jako „3.14”.
W tym roku szkolnym został zorganizowany międzyklasowy konkurs „Moje Pi”, który skierowany był do uczniów klas IV – VIII SP i III G. Każda z klas miała za zadanie przygotować plakat i wiersz dotyczący liczby Pi. 14 marca odbył się quiz, poprzedzony krótkim filmem o liczbie Pi. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
- I miejsce - kl. VI B SP:  3 różne wybrane przez klasę lekcje bez pytania,
- II miejsce – kl. IV SP i V B SP:  2 różne wybrane przez klasę lekcje bez pytania,
- III miejsce – kl. V A SP: 1 wybrana przez klasę lekcja bez pytania.

Zobacz zdjęcia - TUTAJ
KLASA SPORTOWA - SP ŚWILCZA
Więcej informacji TUTAJ
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
„Prawda jest niezmienna, prawdy nie da się zniszczyć” ks. Jerzy Popiełuszko- pod takim hasłem 1 marca  w Szkole Podstawowej w Trzcianie odbyła się uroczysta akademia poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. Apel przygotowali uczniowie naszej szkoły pod opieką pani: A. Małozięć i  E. Marczydło - część artystyczna, pan  B. Barlik - schola, T. Zagulska – dekoracje, A. Szumilas - prezentacja multimedialna.
Uczniowie przypomnieli losy niezłomnych bohaterów, którzy walczyli o wolną  Polskę. To oni honor i miłość do Ojczyzny cenili wyżej niż własne życie.  Ich walka była desperackim protestem i wynikała z moralnego nakazu bicia się o wolność mimo braku jakichkolwiek szans w starciu z władzami sowieckimi. W zamian za ofiarną walkę w obronie Ojczyzny wielu z Nich poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni pogroteskowych śledztwach przechodzili pokazowe procesy, które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości. Pamiętać o nich, to nasz obowiązek.
Aktorzy wcielili  się  w przedstawicieli współczesnej młodzieży, która dzięki opowieści „dziadka” jednego z żołnierzy wyklętych, poznaje historię i losy  Niezłomnych. Na scenie znaleźli się również żołnierze, którzy recytowali wzruszające wiersze. Odgrywali scenki z przesłuchań i wspomnienia pełne wzruszeń zapisane w pozostawionych grypsach. Nietypowej lekcji towarzyszyła piękna, ale jakże smutna muzyka w wykonaniu solistów i scholi . Na wspomnienie dawnych wydarzeń niejedna osoba ukradkiem ocierała łzę. Była to „żywa” lekcja patriotyzmu i jakże cenne spotkanie pokoleń.
Po zakończonych występach licznie zgromadzeni goście: dyrekcja szkoły, przedstawiciele władz: Zastępca Wójta Gminy Świlcza- Sławomir Styka, Radny Gminy Świlcza - Paweł Piela  Radny Powiatu – Sławomir Miłek, Sołtys wsi Trzciana – Kazimierz Łagowski oraz ks. proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanej w Trzcianie - Janusz Winiarski, nauczyciele oraz delegacja uczniów, udali się wraz z pocztem sztandarowym pod płytę pamiątkową znajdującą się pod kościołem parafialnym upamiętniającą postać Mieczysława Kawalca , gdzie złożono kwiaty i zapalono znicz.


Zobacz
zdjęcia -
TUTAJ
Wizyta Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego
25 lutego 2019 roku gościliśmy w murach naszej szkoły dostojnego gościa. Swą obecnością zaszczycił nas Jego Ekscelencja ksiądz - biskup Edward Białogłowski w związku z wizytacją kanoniczną Naszej Parafii.
Zobacz zdjęcia - TUTAJ
 PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego człowieka i z tą niezwykle ważną tematyką należy się już oswoić od najmłdszych lat. Właśnie dlatego w naszej szkole 06.02.2019r. odbyły się tego typu zajęcia. Przeszkolonych zostało 135 uczniów. Dzieci pod czujnym okiem ratownika medycznego poznały procedury zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Po części teoretycznej, mogli samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia te dostarczyły im bardzo istotnej wiedzy, która kiedyś może uratować czyjeś życie.
Zobacz zdjęcia - TUTAJ
https://m.youtube.com/watch?v=RFKTugRV3KQ
Sukces Szymka w Konkursie Kuratoryjnym z Języka Angielskiego!
Z ogromną satysfakcją informujemy, ze Szymon Tupaj został laureatem Konkursu Kuratoryjnego z  Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów. Szymon okazał się najlepszym uczniem w całym województwie, pokonując również uczniów uczących się w oddziałach dwujęzycznych. Gratulujemy  Szymkowi oraz jego opiekunowi – Pani Monice Pietryce. 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZCIANIE W DNIACH 11 – 15 LUTEGO 2019 R.
Szczegółowy harmonogram TUTAJ
Wnuczęta - Dziadkom
Dzień Babci i Dziadka to jedno z tych wydarzeń rodzinnych organizowanych w zerówce, które wzrusza najbardziej. Jest to piękna uroczystość, mocno przeżywana przez dzieci, rodziców, a najbardziej samych dziadków.Celebrując to święto, pokazujemy dzieciom, jak ważni są dziadkowie w naszym życiu, że doceniamy ich miłość, codzienną życzliwość, czas, spokój i cierpliwość.Ta niecodzienna uroczystość  odbyła się 30 stycznia 2019 r. w GCKSiR  w Trzcianie.Zaproszeni goście – babcie i dziadkowie – jak zawsze taki i teraz, przybyli licznie, a wzruszenie na ich twarzach widoczne było już od momentu wejścia na salę.Swoją obecnością zaszczycił nas dyr. naszej placówki Pan Stanisław Filarowski i wicedyr. Pani Grażyna Różańska.Pan dyr. Stanisław Filarowski, witając dostojnych seniorów i składając im życzenia, podkreślał   ich ogromną rolę i znaczenie we współczesnej rzeczywistości i naszym życiu. Dzieci  z klas: 0a i 0b zaprezentowały swój program artystyczny. Przedstawiły „Jasełka przy żłóbku”, podczas  których wcieliły się w postacie biblijne oraz różnorakie zwierzątka występujące z apelem i prośbą oraz przesłaniem o poszanowanie środowiska naturalnego. Jasełka były przeplatane kolędami, które  angażowały całą publiczność. Nie zabrakło pięknych wierszy recytowanych z ogromnym przejęciem i piosenek o miłości do babć i dziadków. A na zakończenie były niespodzianki-upominki wykonane własnoręcznie przy nieznacznej pomocy pań. Dla babci był kaktusik z tkaniny, a dla dziadka piernikowe serce z lukrem.Przy kawie i ciastku nasi goście miło spędzali czas w towarzystwie swoich wnuków. Byli zachwyceni, radośni, szczęśliwi i dumni. Nagrodzili  występy ogromnymi brawami. Spotkanie przygotowali uczniowie oddziałów przedszkolnych pod opieką M. Stachury- Sołtys, L. Rzepki, B. Barlika.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za wsparcie, pomoc i zaangażowanie.

L. Rzepka


Zobacz
zdjęcia -
TUTAJ
W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Bratkowicach już działa nowy gabinet stomatologiczny
Zobacz zdjęcia - TUTAJ

Więcej informacji
TUTAJ
Piknik edukacyjny

Zobacz zdjęcia - TUTAJ
Alfik matematyczny
Uczniowie klas drugich brali udział XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. W konkursie uczestniczyło 61167 uczniów z 1466 szkół.  Z województwa podkarpackiego brało udział 2928 uczniów. Nasi uczniowie wśród liczby uczestników z naszego województwa zajęli:
- Daria Gieroń – 20 miejsce,
- Hubert Komza – 25 miejsce,
- Lena Gawrońska – 28 miejsce,
- Laura Gawrońska – 45 miejsce,
- Szymon Nyzio – 56 miejsce,
- Gabriel Frańczak – 70 miejsce.
Gratulujemy wszystkim uczniom.
M. Kurzeja
Kolejne sukcesy  naszej uczennicy!
Zuzanna Bednarz została powołana przez  Polski Związek Tenisowy do Kadry Narodowej . To olbrzymi sukces  i zarazem odpowiedzialność.  Zuzia sprostała temu wyzwaniu już podczas pierwszego wyjazdu zagranicznego,  na Halowych Drużynowych Mistrzostwach Europy  Tennis  Europe Cup by Head w Budapeszcie, gdzie reprezentowała Polskę  podczas turnieju tenisowego, na którym to zdobyła III miejsce. Gratulujemy wspaniałych osiągnięć !

Zobacz zdjęcia - TUTAJ
"Jasne i ciemne strony Internetu”
O tym, że Internet może stanowić nie tylko wspaniałe narzędzie nauki i rozrywki, ale, niestety także zagrożenie, wie wielu z nas. Niektórzy jednak lekceważą ten fakt. 25 stycznia 2019 r. w naszej szkole gościli  aktorzy z krakowskiego Teatru Edukacji, którzy o niebezpieczeństwach czyhających w sieci przypomnieli nam  w spektaklu pod tytułem: „Jasne i ciemne strony Internetu”. W przedstawieniu brali udział uczniowie klas 0 – III .W czasie  przedstawienia artyści w ciekawy sposób zaprezentowali takie zagrożenia, jak chociażby kontakt z niebezpiecznymi osobami, hejtowanie czy ukryte reklamy. Uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w inscenizacjach i często je współtworzyli, z pewnością zapamiętają tę lekcję na długo.
Maria Stachura - Sołtys
Zobacz galerię - TUTAJ 
Bal karnawałowy
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla dzieci to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą, dostarczającą  wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. 8 stycznia 2019r. w naszej szkole odbył się Bal Karnawałowy.
Tego dnia już od rana w szkole  pojawiały się kolorowe postacie.  Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach szkolnych  można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana, ...nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.Z sal dzieci przeszły barwnym korowodem na salę gimnastyczną, która w tym dniu stała się salą balową, gdzie zostali przywitani przez pana dyr. Stanisława Filarowskiego.Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu wodzireja ze szkoły muzycznej Yamaha, który zachęcał wszystkich do tańca przygotowaną muzyką. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Po kilku chwilach wypoczynku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca w rytm samby, walczyka, Kaczuszek. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom.
Dziękujemy  rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów oraz słodkiego poczęstunku.
Maria Stachura-Sołtys
Zobacz galerię - TUTAJ 
Zarządzenie  Wójta Gminy Świlcza
Zarządzenie Wójta Gmina Świlcza w sprawie terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020
Szczegóły TUTAJ
Sukcesy przedszkolaków
Uczniowie z oddziałów przedszkolnych uczestniczyli w I półroczu w Gminnych Konkursach pod patronatem Wójta Gminy Świlcza, zdobywając czołowe miejsca.
- W XIII edycji Gminnego Konkursu Papieskiego „Z Wadowic do Świętości” /Jan Paweł II- Promieniowanie Ojcostwa/ org. przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bratkowicach oraz Gminne Centrum Kultury w Świlczy Maja Słodzińska  z kl.0a zajęła II miejsce,
a Oliwia Wilk  z kl.0a zdobyła wyróżnienie  (23.10.2018r.)
- W Gminnym Konkursie Plastycznym „Moje Barwy Ojczyste” org. przez Przedszkole w Trzcianie Milena Gil z kl. 0a zdobyła I miejsce, a Magdalena Rokosz również z kl. 0a - III miejsce (21.11.2018r.)
- Sukcesem był występ dzieci z klas 0a i 0b w III Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej „Kochamy Polskę z całych sił” org. przez Przedszkole Publiczne w Świlczy. Dziewczynki (Martyna Leśniowska, Magdalena Rokosz, Zofia Sabik, Nikola Czapka, Milena Janczycka)  zaprezentowały utwór „Jak szło wojsko raz ulicą”, a ich występ został wyróżniony przez jury (08.11.2018r.)
Gratulujemy dzieciom i składamy podziękowania Rodzicom.
Lucyna Rzepka
Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej
Dnia 16 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli języków obcych; panią Agnieszkę Małozięć, panią Iwonę Mikosz i panią Monikę Pietrykę. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie w języku angielskim lub w języku niemieckim kolędy, pastorałki lub piosenki bożonarodzeniowej. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła liczba uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu, jak również Pizzerię Gusto Classico w Trzcianie.
Wyniki konkursu:
I miejsce:
Daria Łyczko  - klasa Va
Julia Kornak - klasa Vb
II miejsce:
Weronika Brzezińka - klasa IV
III miejsce:
Karol Piątek - klasa VIb
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Iwona Mikosz
Agnieszka Małozięć
Monika Pietryka


Sukcesy Plastyczne
Mamy wielką przyjemność poinformować o ostatnich sukcesach młodych "artystów" z naszej szkoły.
W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Polskie Centrum ORIGAMI Oddział w Rzeszowie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Podkarpackiego Kuratora Oświaty nasza uczennica Julia Stępień z klasy Va zdobyła nagrodę (równoznaczną z I miejscem), którą odebrała 8 grudnia 2018r. w Rzeszowskim Domu Kultury filia „Pobitno”.
W konkursie ogłoszonym 23 listopada br. przez Stowarzyszenie PRO CARPATHIA na wykonanie plakatu popularyzującego wiedzę o wolontariacie, który został zorganizowany  w ramach Projektu „Zacznij działać! Przyłącz się!” w wyniku obrad Komisji Konkursowej w dn. 10.12.2018 r.
- wyróżnienia otrzymały:
•    Gabriela Kajmowicz z III Gimnazjum
•    Natalia Kawalec z III Gimnazjum
W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Anioły – muśnięcie skrzydeł” zorganizowanym przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury, na który wpłynęło (jak podają organizatorzy) 1065 aniołów w wyniku obrad Komisji Konkursowej w dniu 12.12.2018r. nasz uczeń Bartłomiej Klesyk z klasy VI a w kategorii : forma przestrzenna 9-13 lat - zdobył II miejsce.
W I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Święty Mikołaj w moich oczach” –zorganizowanego przez  Szkołę Podstawową nr 56 im. H. Sławika w Katowicach Jakub Leśniowski z klasy III SP zdobył wyróżnienie.
W III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Choinkowe Inspiracje” zorganizowanego przez świetlicę szkolną w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej w dn. 20.12.2018 r. komisja wyłoniła laureatów i w  kategorii starszej: klasy IV – VIII wyróżnienie otrzymał Oskar Pisula z klasy VII.
Natomiast w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim 8 stycznia 2019 r. komisja konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych na XVIII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową. Na konkurs napłynęło 181 prac. W kategorii: Dzieci klas I-IV szkół podstawowych wyróżnienie zdobyły dwie nasze uczennice Izabela Zagulska z klasy I b i Emilia Pomianek z klasy III, zaś w kategorii: Młodzież szkół ponadpodstawowych (ostatnie klasy Gimnazjów) oraz pozostała młodzież do lat 20: trzecie miejsce przyznano Natalii Kawalec z III klasy gimnazjum.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Opiekun: Teresa Zagulska
Zobacz galerię - TUTAJ

Zarządzenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych w okresie ferii letnich
ZARZĄDZENIE TUTAJ
SPOTKANIE AUTORSKIE ZE STANISŁAWĄ BEŁCH
4 stycznia uczniowie klas 0 – III SP wzięli udział w autorskim spotkaniu zorganizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z  pisarką Panią Stanisławą Bełch autorką zbiorów opowiadań dla dzieci ,,Wesołe historie” oraz ,,Snip i Kocio”. Nasz gość opowiedział uczniom o początkach pisania oraz inspiracjach literackich czerpanych prosto z życia. Autorka zaprezentowała również swoją najnowszą książkę, którą napisała z okazji 100 - lecia Niepodległości. Pani Stanisława opowiedziała jak zaczęła się jej przygoda z pisaniem, skąd czerpie pomysły do swoich książek oraz dlaczego pisze właśnie dla najmłodszych. Uczniowie zadawali  mnóstwo pytań dotyczących bohaterów książeczek, rozmawiali o nowych pomysłach na kolejne książki. Pani Stanisława chętnie odpowiadała na liczne pytania uczniów, jednocześnie zachęcała ich również do czytania i pisania własnych opowiadań. Po spotkaniu dzieci mogły zakupić książkę wraz z wraz z autografem i dedykacją. Dziękujemy za miłe spotkanie.
Zobacz galerię - TUTAJ 
WIGILIA KL.III  SP  POŁĄCZONA  Z  JASEŁKAMI I KOLĘDOWANIEM
W  REGIONALNYM DOMU TRADYCJI LUDOWYCH W TRZCIANIE

W dniu 19 grudnia 2018 roku w Regionalnym Domu tradycji Ludowych w Trzcianie odbyło się Integracyjne Spotkanie Wigilijne z udziałem klasy III SP, rodziców, ks. Damiana Jacka, kustosza - p. Z. Lisa, p. wychowawczyni (E.Furmaniak). Rodzice zadbali o wystrój sali, nakrycia, dekorację, scenografię do jasełek, potrawy wigilijnego stołu oraz upominki pod choinkę. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnymi jasełkami pt.: ,,Dawno, dawno temu'' w wykonaniu kl. III SP (pod kierunkiem  p. E. Furmaniak). W pięknych strojach, z wielkim przejęciem i zaangażowaniem mali artyści odegrali swoje role. Obok Maryi i Józefa nie zabrakło pięknie śpiewających aniołów, śpieszących do szopki pastuszków, dzieci, harcerzy, królów, diabełków, redaktora gazety, działaczki polonijnej. Aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające si w betlejemskiej stajence, tułaczkę Maryi i Józefa. pokłon pasterzy, dzieci, monarchów (królów). Całość przedstawienia była przeplatana wspólnie śpiewanymi kolędami i pastorałkami. Piękna scenografia stosowna do treści jasełek (miasto, gwieździste niebo, drzwi szopy, żłóbek) ,stroje, świetna gra małych aktorów oraz cudownie zaśpiewane wspólnie z zebranymi kolędy i pastorałki zrobiły na wszystkich  duże wrażenie. Jasełka wprowadziły wszystkich zebranych w niepowtarzalny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Rytuał wieczerzy wigilijnej przeprowadził ks. Damian Jacek. Było słowo wstępne, modlitwa, wprowadzenie do Ewangelii, wzajemne składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Następnie przystąpiono do spożycia pysznej wieczerzy przygotowanej prz rodziców - barszczu, krokietów, pierogów, ryb, kompotu oraz słodkości przy wtórze kolęd słuchanych z płyty. Po pysznym posiłku wspólnie śpiewano kolędy. Ogromnie miłą niespodzianką, zgodnie z tradycją,  były prezenty znalezione  pod choinką dla wszystkich uczestników. Panował niesamowity, magiczny, świąteczny nastrój.
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tego wigilijnego spotkania.
    Elżbieta  Furmaniak
Wigilie klasowe w RDTL
Zobacz galerię - TUTAJ
Wigilie klasowe w szkole
20 grudnia klasy Ia, Ib i IIb Sp spotkały się przy wigilijnym stole. Aby wprowadzić wszystkich w świąteczny nastrój, obejrzeliśmy jasełka przygotowane przez każdą z tych klas. Towarzyszyły temu duże emocje. Aniołki, diabełki, pastuszkowie, królowie, Maryja, Józef… wszyscy starali się jak najlepiej zagrać swoją rolę. Później dzieci, zgodnie z tradycją podzieliły się opłatkiem, złożyły sobie życzenia i zjadły pyszne dania przygotowane przez rodziców. Wspólne kolędowanie, choinka, życzenia, a przede wszystkim uśmiechy na twarzach dzieci, świadczą o tym, że takie spotkania zbliżają
i wzmacniają więzi w tych naszych małych, klasowych społecznościach. Miłe gesty, dobre słowa, życzliwość to przecież magia Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy wszystkim, żeby zostały z nami cały rok i jeszcze dłużej…. 
Zobacz galerię - TUTAJ

BN_19.jpg

Bożonarodzeniowa Akcja Świąteczna
Mottem tegorocznej Akcji Świątecznej na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie były słowa  Alberta Schweitzera:

"Otwórz szeroko oczy i rozejrzyj się
czy ktoś nie potrzebuje trochę czasu, trochę uwagi.
Może jest to człowiek samotny albo zgorzkniały,
albo chory, albo niedołężny.
Może starzec, a może dziecko.
Nie pomiń okazji, gdy możesz coś z siebie ludziom ofiarować jako człowiek."

Tak, jak w latach poprzednich  szkolna akcja charytatywna  spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych uczniów, którzy przygotowali urocze stroiki świąteczne, śliczne ozdoby choinkowe i kartki z życzeniami. Wszystkie upominki  zostały przekazane i jak zawsze zostały ciepło przyjęte i bardzo docenione.

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, którzy włączyli się w Akcję w imieniu swoim i pensjonariuszy.

Renata Czubocha
Zobacz galerię - TUTAJ
FINAŁ AKCJI „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”
W dniach od 15 listopada do 18 grudnia w naszej szkole zorganizowana została akcja charytatywna  „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Jej przebieg koordynowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Celem akcji było zebranie przyborów szkolnych dla uczniów z Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Na ręce   mgr Elżbiety Telesz , dyrektora placówki, przekazaliśmy zeszyty, bloki rysunkowe, techniczne, kredki, flamastry, plasteliny, farby, długopisy, ołówki, gumki , nożyczki, papiery kolorowe, naklejki i książki.
Serdecznie dziękujemy za udział w akcji charytatywnej, za okazane serce i bezinteresowną pomoc potrzebującym.

R.Misiuda

PS_2.jpg

DZIEŃ POSTACI LITERACKIEJ I BAJKOWEJ
17 XII 2018 roku /w poniedziałek/ odbył się w Szkole Podstawowej w Trzcianie DZIEŃ POSTACI LITERACKIEJ I BAJKOWEJ W TYM DNIU PROSILIŚMY UCZNIÓW O PRZEBRANIE SIĘ W POSTAĆ Z ULUBIONEJ KSIĄŻKI WSZYSTKIE PRZEBRANE OSOBY BYŁY ZWOLNIONE Z PYTANIA NA LEKCJACH!!
PONADTO UCZNIOWIE BRALI UDZIAŁ W ZAJĘCIACH
8.00 – 8.45 – konkurs czytelniczo-plastyczny
Klasy 0-III – Przygoda z książką
Klasy IV-VIII  – przygotowanie plakatu promującego czytelnictwo CZYTAM, BO LUBIĘ…
8.50 – 9.10 – gry i zabawy czytelnicze
Klasy 0-III – BAJKOWE ZAGADKI
Klasy IV-VII – POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH TYTUŁÓW
9.10-9.35 - Maraton czytelniczy
Klasy 0-III – DUŻY CZYTA MAŁEMU
KLASY IV-VIII  – uczniowie czytaj fragmenty przyniesionych przez siebie książek
9.45 – 10.30 – Bajkowy Turniej Dwa Ognie dla klas IV – VI SP
PRZYŁAPANI NA  CZYTANIU – konkurs fotograficzny – uczniowie, którzy zrobią ciekawe zdjęcie z książką, mogą wygrać  jednorazowy „bony na niepytanie” do wykorzystania na dowolnej lekcji
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ !!!
Zobacz galerię - TUTAJ
SUKCESY SPORTOWE NASZYCH UCZNIÓW
Zuzanna Bednarz, uczennica klasy VII, podczas ostatnich Mistrzostw Polski w Bielsku Białej, została  mistrzynią w grze podwójnej (debel) w parze z Darią Górską z Gdańska i vice mistrzynią w grze pojedynczej (singiel) kategorii do lat 14.
Gratulujemy Zuzi i życzymy kolejnych sukcesów!
Renata Czubocha
Zobacz galerię - TUTAJ
 

NAGRODY W GMINNYM KONKURSIE 'THE WORLD OF ENGLISH’ ROZDANE


„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
/W. Buffett/

W dniu 11 grudnia 2018r w GCKRIS w Świlczy z siedzibą w Trzcianie odbyła się uroczystość rozdania nagród.
I MIEJSCE
NATALIA KURDZIEL - GIMNAZJUM W RUDNEJ WIELKIEJ
II MIEJSCE
OLIWIA PAŚKO - SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWEJ
III MIEJSCE
KLAUDIA JEMIOŁA - GIMNAZJUM W RUDNEJ WIELKIEJ


WYRÓŻNIENIA
OSKAR JÓZEFEK - NIEPUBLICZNA SZKOŁA W BŁĘDOWEJ ZGŁOBIEŃSKIEJ

MARTYNA OSTROWSKA - GIMNAZJUM W RUDNEJ WIELKIEJ

WOJCIECH TRALA - SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE

MAGDALENA MAKSYMIAK - SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

KAMIL BUDA - SZKOŁA PODSTAWOWA W MROWLI

MARTA DOMAŃSKA - GIMNAZJUM W TRZCIANIE

ZUZANNA PIĄTEK - GIMNAZJUM W TRZCIANIE

MIKOŁAJ BUDA - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

JUSTYNA MAJDA - GIMNAZJUM W RUDNEJ WIELKIEJ

ZUZANNA WILK - GIMNAZJUM W RUDNEJ WIELKIEJ

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!
DZIĘKUJEMY ZA WZIĘCIE UDZIAŁU W KONKURSIE I ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI W NASTĘPNYM ROKU.

„Człowiek, w którego inni wierzą, jest prawdziwą potęgą.
Ma podwójną moc, jeśli sam w siebie wierzy.”
Ralph Waldo Emmerson


ZAPRASZAMY DO NASTĘPNEJ EDYCJI

Renata Czubocha, Teresa Zagulska

Zobacz galerię - TUTAJ
 

Wizyta Mikołaja

Mikołaj przybył do uczniów Szkoły Podstawowej, z samego rana 6 grudnia. Tego dnia odwiedził kolejno wszystkie klasy, a każde dziecko otrzymało po słodko-owocowym upominku. Niektórzy uczniowie odwzajemnili się za prezenty śpiewając piosenki, inni recytowali wiersze, a niektórzy wykorzystali okazję, by przekazać listy z prośbami o prezenty pod choinkę …
Zobacz galerię - TUTAJ
 

KONKURS HISTORYCZNY 

Dnia 30 listopada b.r. uczniowie klasy VIII SP Dawid Bartnik, Krystian Depa i Błażej Nyzio zdobyli drużynowo 2. miejsce w konkursie historycznym, z okazji jubileuszu 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowanym w Szkole Podsawowej nr 3 w Rzeszowie. Zmagania konkursowe przygotowane były w nietypowy sposób składały się bowiem z 2 części. Pierwsza z nich to rodzaj quizu, który zawierał 30 pytań związanych z formowaniem się naszego niepodległego państwa. Kolejnym etapem była prezentacja multimedialna, a uczestnicy musieli rozpoznać i nazwać w niej zawarte postacie i wydarzenia, które niewątpliwie przyczyniły się do powrotu Polski na mapę po 123 latach.
Gratulujemy i życzymy dalszych zmagań z historią!
Agnieszka Małozi
ęć

Sukces Oliwii Stępień

Uczennica klasy III SP - Oliwia Stępień została laureatką VII edycji Gminnego Konkursu Pięknego Czytania ,,Czytajmy Adama Bahdaja i Stefana Żeromskiego '' zorganizowanym w dniu 3 grudnia 2018 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świlczy pod patronatem wójta gminy Świlcza. Oliwka zajęła III miejsce w kategorii klas I - III szkoły podstawowej. Gratulujemy Oliwce Stępień i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun : Elżbieta Furmaniak

CZYTAM, BO LUBIĘ…

03 XII 2018 r. w Świlczy odbyła się VII edycja Konkursu Pięknego Czytania Czytajmy Adama Bahdaja i Stefana Żeromskiego zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Świlcza.
Nasz szkołę godnie reprezentowali laureaci szkolnego etapu konkursy czytelniczego:
Oliwia Stępień kl. III SP
Oliwia Jaremko kl. VI B SP
Laura Grędysa kl. VIII SP
oraz Amelia Dziedzic kl. II A SP
Zaprezentowali oni swoje umiejętności czytelnicze w ciekawych interpretacja przygotowanych tekstów. Zostali docenieni przez jury i otrzymali nagrody:
Oliwia Stępień – III miejsce
Laura Grendysa – III miejsce

Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz wspaniałej przygody z książką!!!

Zobacz galerię - TUTAJ  

 „ Bezpieczeństwo w turystyce”

Spotkania z ciekawymi ludźmi to jedna z form edukacji dzieci i młodzieży. Jest to możliwość poznania różnych profesji, ukazania wartości pracy w życiu człowieka i poszerzenie wiedzy na temat różnych zawodów.
Ciekawym, ale zarazem bardzo odpowiedzialnym zawodem jest pilot - przewodnik wycieczek. Jego zadaniem jest nie tylko oprowadzanie turystów po pewnych miejscach. Pilot odpowiada również za ich bezpieczne dotarcie na miejsce przeznaczenia, oraz organizuje on im przejazd i pobyt wraz ze zwiedzaniem, noclegami, wyżywieniem, a nawet ewentualną opieką lekarską. Pilot musi być otwarty na ludzi i ich potrzeby. Niezbędna jest też odpowiedzialność i znajomość realiów, geografii i kultury krajów, do których pilotuje wycieczki, musi być także przewodnikiem, dlatego powinien posiadać wiedzę o zabytkach, kulturze i historii odwiedzanych krajów. Powinien także umieć działać w sytuacjach niebezpiecznych, awaryjnych i nietypowych oraz, co ważne - być psychologiem, żeby odczytać potrzeby uczestników imprezy.
Takim właśnie pilotem przewodnikiem wycieczek jest pan Ryszard Musz, który już od przeszło 20 lat zajmuje się turystyką. Jest on członkiem polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, klubu wysokogórskiego – Survival. Tworzy on również różne programy turystyczne, organizuje różne imprezy turystyczne jak: wycieczki, pielgrzymki zarówno krajowe jak i zagraniczne, zielone szkoły, obozy, trekkingi, survivale, kursy i szkolenia.
Pan Ryszard odwiedził naszą szkołę w środę 27 listopada 2018r. i spotkał się z uczniami klas IV, V a i b oraz VI a i b. Podczas spotkania opowiedział on o swojej pracy. Przytoczył wiele ciekawych historyjek z jego długoletniego doświadczenia zawodowego. Dużą część spotkania przeznaczył na przedstawienie przygotowanej na tę okazję prezentacji „Bezpieczeństwo w turystyce”. Uczniów zainteresowały nie tylko ciekawe a zarazem zabawne zdjęcia przedstawiające niefrasobliwych turystów, ale przede wszystkim z uwagą śledzili wszystkie informacje dotyczące tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia. A także, jak to jak powinniśmy przygotować się na wycieczkę.
Było to z pewnością ciekawe i pouczające spotkanie. Nasi uczniowie z entuzjazmem zadawali kolejne pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Atmosfera była bardzo miła. Na koniec nasi wychowankowie przekazali na ręce pana Ryszarda własnoręcznie przygotowane karteczki z podziękowaniami za spotkanie, jak również życzenia wszystkiego najlepszego.
Renata Czubocha


Zobacz galerię - TUTAJ

Zabawa ANDRZEJKOWA


Zobacz galerię - TUTAJ
 

Wyjazd do kina

22 listopada uczniowie klas 0 – III naszej szkoły wybrali się do kina Helios na film pt: „Dziadek do orzechów i cztery królestwa. Film ten jest nową superprodukcja Disneya, którą z zachwytem obejrzeli też nasi uczniowie. Główną bohaterką "Dziadek do orzechów..." jest nastoletnia Clara. Dziewczyna chce odnaleźć klucz do szkatułki podarowanej jej przez ojca chrzestnego Drosselmeyera, która należała do jej niedawno zmarłej matki. Po złotej nici Clara przedostaje się do magicznej równoległej rzeczywistości, w której spotyka m.in. żołnierza Phillipa, Cukrową Wróżką i bandę myszy. Aby zjednoczyć Krainy Płatków Śniegu, Kwiatów, Słodyczy z Czwartym Królestwem i aby odzyskać poszukiwany klucz bohaterowie musieli zmierzyć się ze złowieszczą Matką Ginger. Świat „ Dziadka do orzechów” był bajkowy, kolorowy i zachwycający. Film był niekiedy bardzo zaskakujący i wielu rzeczy nie można się było spodziewać. Wywołał wśród oglądających wiele emocji i był powodem do wielu dyskusji.
 

 

Zakładka dla Niepodległej

20 listopada 2018 roku w Bibliotece Szkolnej został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. Zakładka dla Niepodległej .
Celem konkursu było włączenie się w obchody 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz promowanie talentów uczniów.
Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne wykonanie zakładki do książki z motywem patriotycznym symbolizującym niepodległość Polski.
Jury w osobach Teresy Zagulskiej, Joanny Gajewskiej – Ząbek i Lucyny Rzepki postanowiło nagrodzić następujące osoby:
Kategoria I (klasy IV-VII SP)
I miejsce Aleksandra Kawalec
II miejsce Carmen Bury
III miejsce Adrian Depa

Wyróżnienia:
Anna Kornak, Maksymilian Mrowiński
Kategoria II (klasy VIIISP i III G)
I miejsce Gabriela Kajmowicz
II miejsce Natalia Kawalec, Weronika Maciołek
III miejsce Wioletta Król, Klaudia Borek

Wyróżnienia:
Brygida Sławęcka, Krystian Depa
Gratulujemy!
Zobacz galerię -
TUTAJ

Sukces Kasi w Konkursie Kuratoryjnym z Języka Polskiego!

Uczennica klasy III gimnazjum Katarzyna Dąbrowska (opiekun uczennicy- Anna Woźny) zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego, tym samym znalazła się w gronie 74 najlepszych gimnazjalistów z języka polskiego w całym województwie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Przed Kasią jeszcze ogrom pracy, finał konkursu 18 stycznia, trzymamy kciuki!
 

SUKCES W KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 

Miło nam poinformować, że uczeń klasy III gimnazjum – Szymon Tupaj awansował do finałowego etapu konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w trzecim etapie.
Opiekun mgr Monika Pietryka
 

PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Książka jest marzeniem, które trzymasz w dłoniach!

Neli Gaiman

15 XI 2018 r. odbyła się Wystawa Książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dotacja z tego programu rządowego dla szkoły w Trzcianie wynosi 15 tyś. zł. Kwota ta umożliwiła nam zakup nowości wydawniczych i atrakcyjnych książek do biblioteki szkolnej, które spełnią choć w niewielkim stopniu oczekiwania dzieci, młodzieży i nauczycieli.
Cała społeczność szkolna mogła przeglądnąć zakupione książki. Ponadto na spotkaniu rodzice otrzymali ulotki promujące czytelnictwo i wysłuchali referatu na temat wartości czytania.
Lista książek to wynik konsultacji z całą społecznością szkolną oraz Biblioteką Publiczną w Trzcianie. To propozycje o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom dzieci oraz ich indywidualnym zainteresowaniom. To lektury chętnie czytane i polecane przez innych. Chcemy nadal rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów oraz wyrabiać i pogłębiać nawyk czytania oraz inspirować
do twórczego działania.
Nowoczesna i odpowiednio wyposażona biblioteka to podstawa sukcesów edukacyjnych uczniów.
 

Zobacz galerię - TUTAJ

MOJA OJCZYZNA I JEJ SYMBOLE
- konkurs plastyczny w klasach 0-III

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w klasach młodszych został zorganizowany konkurs plastyczny „MOJA OJCZYZNA I JEJ SYMBOLE”. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzanie szacunku dla ojczyzny i jej symboli, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Dzieci w swoich pracach wykorzystały różnorodne techniki plastyczne i przedstawiły temat w ciekawy sposób. Oprócz flagi, orła i hymnu, w pracach pojawiły się również charakterystyczne regiony Polski, jak morze czy góry. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały umieszczone na tablicy dekoracyjnej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Maria Stachura Sołtys, Marta Smajdor
Zobacz galerię -
TUTAJ

 

VI edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego  "Wieś kolorami malowana"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VIII SP oraz  III gimnazjum z terenu powiatu rzeszowskiego do wzięcia udziału w VI edycji POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO.

REGULAMIN KONKURSU TUTAJ

Łączy nas hymn, godło i flaga


Wolna, niepodległa, współczesna Polska to zasługa codziennego trudu Polaków zamieszkałych w kraju, jak i tych przebywających poza jej granicami. Gdziekolwiek jesteśmy łączą nas symbole narodowe, które podkreślają nasz patriotyzm i tożsamość narodową. Uczniowie naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu państwowego. Dnia 9.11.2018 r. zebraliśmy się licznie w sali gimnastycznej. Uczniów i nauczycieli powitała Pani dyrektor a punktualnie o godz. 11.11 odśpiewaliśmy dumnie 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie z pomocą elementów biało-czerwonych ułożyliśmy flagę.

Zobacz galerię - TUTAJ

link do filmu https://youtu.be/NR1WUR-9FTc
 

OJCZYZNA- niech będzie wielka i silna jak dąb!

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i postanowiliśmy w niecodzienny sposób upamiętnić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rankiem 9 listopada 2018r. grupa uczniów naszej szkoły w asyście pana Dyrektora Stanisława Filarowskiego i Pani Dyrektor Grażyny Różańskiej oraz nauczycieli posadziła na terenie szkoły DĄB – DRZEWKO WOLNOŚCI. W realizacji tego zadania mogliśmy liczyć nie tylko na pomoc uczniów, ale także sołtysa Kazimierza Łagowskiego oraz konserwatora Andrzeja Tarnowskiego. Mamy ogromną nadzieję, że ta inicjatywa podkreśli, jak bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim bohaterom, że żyjemy w wolnej i silnej Ojczyźnie.

 

Zobacz galerię - TUTAJ

W hołdzie dla niepodległej i wolnej Ojczyzny!

Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”
„… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”
Józef Piłsudski

8 listopada 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z Dyrekcją i nauczycielami przeszli w biało-czerwonym korowodzie do kościoła pw. św. Wawrzyńca, by tam świętować - 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uczniowie przedstawili montaż słowno - muzyczny pod hasłem „Wolność.. doceniamy to!”, który przeniósł nas w historyczną podróż do czasów potęgi, chwały, upadku i odzyskania wolności przez Rzeczpospolitą po czasy współczesne. Tło dla narracji i recytacji wierszy tworzyły elementy teatralne, nawiązujące bezpośrednio do alegorii rozbiorów Polski i odzyskania wolności, oraz wzruszające pieśni patriotyczne. Gościliśmy wicewójta Sławomira Stykę, gospodarza uroczystości ks. proboszcza Janusza Winiarskiego, radnych, sołtysa, przedstawicieli wojska polskiego oraz licznie przybyłych mieszkańców wsi. Po zakończeniu części artystycznej uczestniczyliśmy wspólnie w uroczystej Mszy świętej, a po jej zakończeniu poszczególne delegacje udały się na pobliski cmentarz, by oddać cześć bohaterom i złożyć symboliczne wiązanki kwiatów na grobie Nieznanego Żołnierza.

Zobacz galerię - TUTAJ
 

„DZIEŃ PIERWSZAKA”

….To ważny dzień dla pierwszoklasistów, bo wtedy właśnie zostają pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcianie. 31 października nasze pierwszaczki złożyły uroczyste ślubowanie, a p. Dyrektor Stanisław Filarowski używając specjalnego ołówka, mianował każde dziecko na ucznia naszej szkoły. Zanim jednak to nastąpiło dzieci pochwaliły się swoimi umiejętnościami wokalnymi i recytatorskimi. W nagrodę zostały zaproszone na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. Po części oficjalnej zabawy dla dzieci poprowadził „KUBUŚ PUCHATEK”… czyli p. Janek Ślączka. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy i drobne prezenty. Mamy nadzieję, ze dotrzymają obietnicy i będą pilnymi uczniami, sprawiając tym radość swoim rodzicom i wychowawcom.

Zobacz galerię -
TUTAJ

 

II edycja konkursu z języka angielskiego "THE WORLD OF ENGLISH"

Szkoła Podstawowa w Trzcianie  zaprasza do udziału uczniów z terenu Giminy Świlcza,  w Gminnym Konkursie z języka angielskiego.

Szczegóły TUTAJ

I miejsce  Scholi Laudato Si'

„Śpiewanie w zespole to nie tylko okazja do miłego spędzania czasu, kształtowania estetycznego smaku i rozwoju wrażliwości, przyjazna przestrzeń przeżywania artystycznej przygody. To także lekcja wychowania, dyscypliny, wskazywania społecznych wzorców i kulturowych norm. Stąd tak wielka wartość zespołowego muzykowania”.
Uczniowie i absolwenci SP w Trzcianie śpiewający w Scholi Laudato Si' wzięli udział w XVI Konkursie Polskiej i Obcojęzycznej Piosenki Religijnej "Laudate Deum" u Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Konkurs był poświęcony nauczaniu Jana Pawła II. W całym konkursie wzięło udział 49 wykonawców/zespołów. Uczniowie instrumentalno-wokalnie wykonali utwór "Nie lękajcie się" i wywalczyli I miejsce w kategorii piosenka polska-zespół. Wygrana cieszy ale i mobilizuje do jeszcze większej pracy.

Bogdan Barlik

WYCIECZKA KLAS III - IV DO CIĘŻKOWIC ORAZ JASŁA

W dniu 18 października 2018r. uczniowie klas: III i IV Szkoły Podstawowej w Trzcianie wraz z wychowawczyniami (p. E. Furmaniak, p. R. Czubochą), dwojgiem rodziców (p. B. Hadyś, p. M. Gierlak), przewodnikiem ( p. R. Muszem) wyruszyli na wycieczkę do Ciężkowic oraz Jasła.
W Ciężkowicach zwiedzono rezerwat przyrody nieożywionej - Skamieniałe Miasto. Obejmuje on zalesiony teren 15 ha, na którym znajdują się malownicze skałki. Rezerwat jest przykładem tzw. skalnego miasta – zespołu skał zgrupowanych na niewielkiej powierzchni i tworzących przeróżne kształty. Tutaj każda forma ma swoją nazwę, a bardzo często też wiąże się z nią jakaś legenda, mająca tłumaczyć sposób ich powstania i taki właśnie wygląd. Są tu więc skały podobne do ludzi i zwierząt, przedmiotów czy miejsc. Przez ,,Skamieniałe Miasto” szlakiem turystycznym przeprowadził nas przewodnik (p. Ryszard Musz). Opowiedział nam niesamowite historie i legendy związane z tym miejscem. Nazwa rezerwatu związana jest z legendą, według której skały znajdujące się w rezerwacie to domy miasta, które uległo skamienieniu wraz z mieszkańcami. Była to kara za złe życie jego mieszkańców. Poznano nazwy różnych skał i legendy o nich, m.in. tj.: ,,Ratusz'', ,,Czarownicę'', Orła'', ,,Pianino'', ,,Grzyb'', ,,Borsuk'', ,,Piekiełko'', ,,Baranki'', ,,Piramidy'', ,,Baszta Paderewskiego'', ... . Największą skałą w rezerwacie jest „Grunwald”. Skała została nazwana tak w 1910 roku, w 500-lecie Bitwy pod Grunwaldem. Tablicę pamiątkową ufundował wówczas sam Ignacy Jan Paderewski . Wyrzeźbione przez naturę w piaskowcu i zlepieńcu ciężkowickim skałki tworzą miejscami prawdziwe labirynty z wąskimi przejściami, stopniami, wąwozami i wodospadami.
Po obiedzie wyruszono do Muzeum Lizaka w Jaśle. Dowiedziano się jakie były początki powstania lizaków oraz jak wyglądała ich produkcja na przestrzeni lat. Można było skosztować różnych rodzajów cukrów, a także powąchać aromaty, które wykorzystuje się do produkcji słodyczy. Poznano autentyczne urządzenia przemysłowe wykorzystywane w przeszłości i obecnie do produkcji lizaków oraz technologię wytwarzania lizaków. Po pokazie wytwarzania lizaków uczniowie mogli wejść za ladę produkcyjną i zrobić własnego lizaka.
Największą atrakcją pobytu w muzeum było stworzenie własnego, wymarzonego lizaka i estetyczne opakowanie go. Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszył się sklepik z lizakami, różnorodnymi pod względem wielkości, kształtu i kolorów.
Uczniowie w dobrych humorach wrócili do Trzciany. Wycieczka była ciekawa, edukacyjna i na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci.
E. Furmaniak
R. Czubocha

Zobacz galerię - TUTAJ

 

„e-MISJA – ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PODKARPACKIEGO”.

Gmina Świlcza
wraz ze
Szkołą Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej


informują, że w dniach 15 – 23 października 2018 r. odbędzie się nabór uczestników do projektu „e-MISJA – ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PODKARPACKIEGO”.
Projekt skierowany jest do osób mieszkających w województwie lubelskim i podkarpackim, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do mikroprojektu. Projekt skierowany jest również do osób z niepełnosprawnościami oraz do osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach projektu, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku, odbędą się szkolenia podnoszące poziom kompetencji cyfrowych (zespół kompetencji obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych).
Tematyka szkoleń:
1. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.
2. „Działam w sieciach społecznościowych”.
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”.
4. „Rodzic w Internecie”.
5. „Mój biznes w sieci”.
6. „Rolnik w sieci”.
7. „Kultura w sieci”.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie do kontaktu z sekretariatem szkoły (tel.: 17 855 32 45).
 

Uwaga! Odwołany Piknik  Edukacyjny

Informujemy, iż  z przyczyn od nas niezależnych zostaje odwołany  Piknik Edukacyjny będący częścią projektu "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w palcówkach oświatowych Gminy Świlcza", który miał się odbyć 16 października 2018 roku. Nowy termin podamy wkrótce. W ww. terminie lekcje odbywać się będą według aktualnego planu lekcji.

 

Wycieczka do stadniny koni w Pstrągowej


10 października uczniowie klas drugich naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Siedliska Janczar w Pstrągowej. Gospodarstwo położone jest na 11 ha, pośród malowniczych, naturalnych terenów zielonych, obok lasu, pastwisk i pól. Uczniowie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „Od ziarna do chleba” –połączonych z pokazem tradycyjnego wypieku chleba, oraz z możliwością upieczenia własnego. Następnie udali się na przejażdżkę po okolicy bryczką. Uczestnikom bardzo podobała się jazda konno, gdzie pomimo tego, iż niektórzy pierwszy raz w życiu mieli bliski kontakt z koniem, nie bali się wsiąść na niego. Kolejną atrakcją było pieczenie kiełbaski nad ogniskiem. Pobyt w Siedlisku zakończył się zabawą na atrakcyjnym placu zabaw oraz wręczeniem pamiątkowych dyplomów, z gratulacjami zdobycia nowych umiejętności. Wycieczka dostarczyła wszystkim wiele radości i miłe wspomnienia.
Dorota Łoboda
 

Zobacz galerię - TUTAJ

Wycieczka klas I do Stobiernej

Osada Słowiańska w Stobiernej to położony na szczycie wzgórza gród, otoczony drewnianą palisadą. W tym malowniczym miejscu, 27 września, uczniowie kl. Ia i Ib uczestniczyli w Żywej Lekcji Historii. W klimat życia słowiańskich osadników wprowadził uczestników Blizbor w oryginalnym stroju z epoki. Pokazał uczniom chatę rzemiosła, wojów, izbę niewiast oraz palisadę. Dzieci, spacerując wzdłuż palisady, mogły wejść do wieży wartowniczej, poczuć się jak średniowieczni obrońcy, wypatrujący ataku najeźdźców, a także podziwiać piękną okolicę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, podczas których można było zrobić podpłomyki, poznawać tajniki strzelania z łuku czy też pomalować własne, drewniane tarcze. Niewątpliwą atrakcją wycieczki był pokaz walk słowiańskich wojów, a szczególnie możliwość dotknięcia oraz przymierzenia kolczugi i hełmu. Wizyta w osadzie, zakończona zakupem pamiątek w „średniowiecznym kramiku”, przeniosła uczniów w klimat życia słowiańskich osadników. Była ciekawą lekcją historii, a także doskonałą rozrywką.

Renata Misiuda

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września odbył się VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! Ta Akcja Edukacyjna została przeprowadzona w naszej szkole po raz kolejny. Uczniowie, eksperci wyznaczeni do pracy w patrolu egzaminacyjnym sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia. Podczas długich przerw każdy chętny uczeń losował karteczkę z pięcioma pytaniami i odpowiadał ustnie. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi otrzymywał symboliczną legitymację „Eksperta tabliczki mnożenia”. W tym dniu na lekcjach matematyki odbywały się różne zabawy, gry karciane, konkursy związane z tabliczką mnożenia. Na 5 lekcji odbyły się szkolne zawody z łamigłówek z tabliczki mnożenia. Wszyscy biorący udział uczniowie wykazali się niezwykłą wiedzą i zaangażowaniem.

Zobacz galerię - TUTAJ

 

Obwieszczenie o Młodzieżowej Radzie

Szczegóły TUTAJ

Szczegóły TUTAJ

Sprzątanie świata

W dniach 20-21 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w jubileuszowej akcji sprzątania świata pod hasłem: „AKCJA –SEGREGACJA! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września i polegająca na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Założeniem tegorocznej, dwudziestej piątej, edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów, dzięki czemu można lepiej wykorzystać zasoby, oszczędzić energię i wodę, a przede wszystkim pomóc w ten sposób środowisku naturalnemu. Uczniowie uprzątnęli śmieci z najbliższej okolicy szkoły i dowiedzieli się, że selektywna zbiórka odpadów oraz recykling to podstawowe narzędzie ochrony środowiska.
Dorota Łoboda
Marzena Worosz
 

Młodzież ma głos! - Młodzieżowa Rada Gminy Świlcza

Inicjatorem oraz głównym pomysłodawcą utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy był Wójt Gminy Świlcza, który, widząc potrzebę zwiększenia zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym, zaproponował opiekunom Samorządu Uczniowskiego w Trzcianie zorganizowanie Rady działającej na terenie gminy. Pomysł ten wspiera Ustawa o systemie oświaty, która zawiera akty prawne wobec niej nadrzędne jak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencja o Prawach Dziecka. Wynika z nich wiele innych praw, m.in. prawo do informacji, swobody myśli i przekonań, swobodnego zrzeszania się i wiele innych.
Głównym celem działania Młodzieżowej Rady Gminy jest :
• Integracja społeczności uczniowskiej.
• Umożliwienie spotkań i współpracy między uczniami.
• Możliwość zaprezentowania przez samorządy szkolne osiągnięć swoich szkół.
• Nawiązanie przyjaźni i integracji różnych środowisk.
• Promocja szkoły we własnym środowisku.
• Umożliwienie spotkań ze specjalistami i ekspertami.
Dnia 20 września 2018r. przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Trzcianie wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza.
Komisja w składzie:
1. Stanisław Filarowski- przewodniczący
2. Anna Woźny- członek komisji
3. Agnieszka Małozięć- członek komisji
Po obliczeniu głosów w obecności przedstawicieli SU podaje się do wiadomości wyniki:
 uprawnionych do głosowania – 72 osoby
 oddano głosów - 67, co stanowi 93 %; w tym:
głosy ważne - 67
głosy nieważne -0
 głosy oddane na poszczególnych kandydatów, którzy będą reprezentować szkołę w Młodzieżowej Radzie Gminy Świlcza.
1. Szymon Oleszak -10 głosów
2. Adrian Depa - 9 głosów
3. Marta Domańska - 7 głosów
Uczymy, jak być świadomym wyborcą...
Młodzi mieszkańcy gminy dzięki Radzie uczą się wybierania swoich przedstawicieli. Uczniowie, którzy uczestniczą w samorządzie to młodzież mająca 15-16 lat, to dla nich już za dwa, trzy lata Wybory do Rady Młodzieży mogą być okazją do ćwiczenia umiejętności zastanawiania się nad wspólnymi, gminnymi sprawami, definiowania oczekiwań wobec przedstawicieli, analizy potrzeb społeczności lokalnej. Młodzi mieszkańcy nabywają nie tylko umiejętność głosowania, ale także rozpoznawania interesów wspólnoty oraz zgodnego z nimi świadomego dokonywania wyborów. Dzisiejsza demokracja daje obywatelom coraz więcej możliwości wpływania na decyzje władz (od lokalnych po europejskie). Młodzieżowa Rada Gminy jest doskonałym polem do tego, by młodzi ludzie ćwiczyli się w procesie podejmowania decyzji, uczestnicząc w decydowaniu o ważnych dla nich sprawach.

...i odpowiadać za przyszłość naszej małej ojczyzny
Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Dorośli radni, urzędnicy, często potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów i rozwiązań różnego rodzaju problemów z młodymi ludźmi np. zagospodarowania terenów wokół szkoły.

Będąc Młodzieżowym Radnym, masz możliwość pomóc innym, zrobić coś dla swoich rówieśników, ale także zrobić coś dla siebie! Rada Młodzieży Gminy Świlcza to wspaniała okazja do tego, żeby się rozwinąć, poznać nowych ludzi, nauczyć pracy w grupie, wziąć udział w organizacji imprez, wyciągnąć wiele dla siebie ze szkoleń, w których radni biorą udział! - mówią uczniowie samorządu szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Trzcianie.

To tylko parę korzyści, w przyszłości możemy się przekonać, że jest ich znacznie więcej!

Zobacz galerię - TUTAJ

 

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Szczegóły TUTAJ

 

GMINA ŚWILCZA REALIZUJE PROJEKT

PT. „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY ŚWILCZA”

Gmina Świlcza od 1-go czerwca 2018 roku do 31-go sierpnia 2019 roku realizuje projekt pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza” o numerze identyfikacyjnym RPKK. 09.02.00-18-0034/17, który realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków finansowych gminy Świlcza.

Notatka prasowa TUTAJ

Regulamin projektu TUTAJ

Regulamin projektu załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny TUTAJ

Regulamin projektu załącznik nr 2 karta oceny formalnej TUTAJ

Regulamin projektu załącznik nr 3 oświadczenie dane osobowe TUTAJ

 

WYWIADÓWKA

Informujemy, że pierwsza wywiadówka w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 20 września 2018r. o godzinie 18.00.

Zapraszamy wszystkich rodziców!

Instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia NNW AVIVA

Krok po kroku:
1. Wejdź na stronę internetową http://www.szkolnaagencja.pl
2. W prawym górnym rogu wybierz zakładkę: ZAREJESTRUJ DZIECKO
3. Wpisz KOD PLACOWKI: SAU224
4. Wybierz/zaznacz wariant ubezpieczenia
5. Wpisz dane dziecka
6. Opłać składkę drogą internetową (jest to składka jednorazowa, roczna)
7. Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia otrzymasz na wskazany przez Ciebie w Serwisie adres mailowy)

Wpłat należy dokonywać do dnia 15.10.2018r.

 
 

Nabór do szkoły siatkarskiej Volley Kids

Zapraszamy wszystkich  chętnych uczniów SP na zajęcia z piłki siatkowej, które odbywać się będą na szkolnej sali gimnastycznej.

Więcej szczegółów TUTAJ 

 

 

Młodzieżowa Rada  Gminy Świlcza

Drodzy uczniowie i rodzice!
Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/442/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 marca 2018r. od października br. rozpocznie swoją działalność Młodzieżowa Rada Gminy Świlcza. W związku z tym dnia 20 września br. odbędą się w naszej szkole wybory radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza. Czynne i bierne prawo wyborcze, zgodnie z § 11 statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza przysługuje uczniom kl. VII- VIII SP oraz III gimnazjum.
Zgłoszenia kandydatów do ww. Rady prosimy składać do szkolnych opiekunów Rady:
p. Agnieszki Małozięć i p. Anny Woźny do 10 września br.

Uchwała: TUTAJ

Dziennik elektroniczny

Od roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole został wprowadzony dziennik elektroniczny VULCAN UONET+. Rodzice oraz uczniowie mają możliwość korzystania z tej nowoczesnej formy monitorowania osiągnięć dydaktycznych oraz frekwencji w danym roku szkolnym.

Drogi Rodzicu, jeśli jeszcze nie podałeś swojego adresu e-mail wychowawcy zgłoś to jak najszybciej, aby wychowawca mógł dopisać Twój adres e-mail do bazy danych. Dzięki temu będziesz mógł się logować do e-dziennika.

Dla ułatwienia podajemy adres internetowy do zalogowania się  do platformy dziennika elektronicznego naszej szkoły - TUTAJ.

Mogą Państwo również kliknąć logo e-dziennika (znajdujące się obok lub w panelu bocznym głównej strony szkoły).

Podajemy również instrukcję logowania się dla rodziców - plik MSWord TUTAJ

 

Półkolonia

Tegoroczny letni wypoczynek dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzcianie trwał od 25.06.2018r. do 06.07.2018r.
Organizatorem półkolonii „Kolorowe lato” był LKS „Trzcianka” Trzciana i SP w Trzcianie. Kadrę jak co roku stanowili wolontariusze-nauczyciele: Maria Stachura-Sołtys, Lucyna Rzepka, Krystian Nowak. Kierownictwo pełnił p. dyrektor Stanisław Filarowski.
Dzięki dofinansowaniu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dotacji Wójta Gminy Świlcza z wypoczynku skorzystało 35 dzieci- uczniów kl. 0-III SP.
Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby dzieci nie tylko wypoczywały, ale rozwijały swoje zainteresowania i pasje, pogłębiały wiedzę, zdobywały umiejętności, uczyły się współdziałania w grupie i czuły się bezpiecznie.
Dlatego w tym roku, dzięki pozyskanym środkom pieniężnym, udało się zorganizować szereg wycieczek edukacyjnych.
Odwiedziliśmy Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, gdzie obejrzeliśmy wystawę czasową, uczestniczyliśmy w pokazie hutniczym. Niemałą frajdą było wykonywanie własnoręcznie „szklanego medalu” z logo KROSNO-MIASTO SZKŁA. Podczas warsztatów plastycznych dzieci poznawały sztukę dekorowania i malowania na szkle. Wykonały przepiękne obrazki, które zabrały ze sobą na pamiątkę.
Kolejny wyjazd autokarem, na który uczniowie nie mogli się doczekać, to Kolorowy Świat- Centrum Zabaw w Rzeszowie. Tutaj atrakcjom nie było końca- trampoliny, dmuchańce, baseny z piłeczkami, tory przeszkód na czteropoziomowych konstrukcjach. Chętnie poznawali tajniki gry na automatach.
W Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych, gdzie oprócz zwiedzania XIX- wiecznej zagrody, prezentacji tradycyjnego pieca do wypału ceramiki, półkoloniści mogli utoczyć własnoręcznie naczynia na kole garncarskim. Dzbanki, wazoniki, kubeczki prezentowały się wspaniale.
Kolejną atrakcją był wyjazd na Krytą Pływalnię „Wodnik” w Głogowie Małopolskim. Zabawa
w wodzie z udziałem instruktorów była doborowa.
Wspaniałą przygodą był dla wszystkich całodniowy pobyt w Siedlisku „Janczar” w Pstrągowej. Niektórzy po raz pierwszy dosiadali konia i jeździli na maneżu. Były więc emocje, a sama jazda bryczkami po okolicy doskonałym relaksem. Na koniec gry, zabawy i pieczone kiełbaski!
Do kina „Zorza” w Rzeszowie na film pt. „Bella i Sebastian” jechaliśmy tym razem pociągiem. Był spacer ulicami miasta a w kinie popcorn. Uśmiechy towarzyszyły nam przez cały dzień.
Zwiedziliśmy również Piekarnię „Bednarz” w Trzcianie, gdzie przyglądaliśmy się sprzętom i bogatemu wyposażeniu zakładu oraz poznawaliśmy etapy powstawania chleba.
Spotkania z ciekawymi ludźmi w RDTL w Trzcianie cieszyły się również ogromnym zainteresowaniem. Takim było spotkanie z p. Józefem Wilgą- hodowcą i miłośnikiem pszczół. Nie tylko mogliśmy się wiele dowiedzieć nt. życia tych owadów, ale również skosztować smacznego miodu. Było bardzo słodko!
Zajęcia z p. Michałem Flisem- wiceprezesem Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów były niezapomnianą lekcją historii. Uczestnicy poznawali życie żołnierzy w czasie II wojny światowej. Mogli przymierzyć mundur, hełm, ubrać wojskowe buty, dotknąć prawdziwej broni. A to już wcale niemało.
Wizyta funkcjonariuszy Policji z Głogowa Młp. i strażaków z OSP Trzciana miała charakter prewencyjny. Uczyliśmy się zasad bezpieczeństwa, poznawaliśmy zagrożenia. Mogliśmy również dotknąć akcesoriów policyjnych i strażackich, wejść do radiowozu policyjnego i samochodu strażackiego. Na koniec uczestniczyliśmy w pokazach strażackich.
Nie zabrakło inspiracji plastycznych i kulinarnych. Dzieci tworzyły „Wakacyjne pocztówki”, prace plastyczne pod okiem p. Doroty Jędral i piekły kruche ciasteczka przy współudziale pań kucharek na czele z szefową p. Agnieszką Dworak. Było kolorowo, artystycznie i przede wszystkim smacznie. Ciasteczkami zajadaliśmy się przez kilka dni.
Każdy dzień półkolonii to gry, zabawy, konkursy i piosenki przy dźwiękach gitary p. Krystiana. A na zakończenie były dyplomy i nagrody dla każdego uczestnika.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt za pomoc, wsparcie i życzliwość, aby nasze dzieci miały udany wypoczynek.

Lucyna Rzepka
 

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, że  w dniu 3 września 2018 r. o godzinie 8.00 odbędzie się Msza Święta w Kościele Parafialnym, a około godziny 9.00 uroczystość rozpoczęcia roku w szkole.

Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców/prawnych opiekunów.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 r. zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2017/2018. Pan Dyrektor Stanisław Filarowski podziękował wszystkim za całoroczną pracę i pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce. Wiele ciepłych słów do uczniów, nauczycieli i rodziców skierowała Pani Jolanta Wasilewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Uczniowie, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem otrzymali nagrody książkowe. Uhonorowano też uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach, wysokie wyniki w sporcie, a także za pracę na rzecz wolontariatu, PCK, SU i w wielu innych dziedzinach. Na koniec przewodniczący samorządu uczniowskiego podziękował całemu gronu pedagogicznemu i dyrekcji za owocną współpracę, a pan dyrektor życzył wszystkim wspaniałych wakacji. Po uroczystym apelu wszyscy uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami. Jeszcze raz poruszona została tematyka bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, po czym wszyscy udali się na zasłużone wakacje.

Zobacz galerię - TUTAJ

Samorząd Uczniowski życzy ....

Życzymy uczniom, Radzie Pedagogicznej, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom 

wspaniałych, bezpiecznych i słonecznych wakacji,
pełnych fantastycznych przeżyć i niezapomnianych wrażeń,
interesujących podróży,
niesamowitych przygód z przyjaciółmi,
uśmiechu na twarzy każdego dnia
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

 

"Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn"

Romain Rolland

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne składają podziękowanie Radzie Rodziców oraz wszystkim osobom angażującym się w życie szkoły.

Dziękujemy za znaczący wkład  pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie naszej placówki.

 

 

18 czerwca 2018r. reprezentanci oddziałów przedszkolnych: Martyna Leśniowska, Artur Szymków, Kacper Jaworski, Inga Ziemińska, Pola Ziemińska wzięli udział w III Gminnej Olimpiadzie Przedszkolaka w Świlczy. Patronat honorowy nad Olimpiadą Przedszkolaków objął Wójt Gminy Świlcza mgr inż. Adam Dziedzic. W Olimpiadzie wzięły udział dzieci z przedszkoli z terenu gminy Świlcza. Zabawa miała na celu kształtowanie u dzieci cech charakteru (śmiałości i odwagi, wiary we własne siły, współdziałania w grupie, przestrzegania przepisów), zapoznanie z ideą Igrzysk Olimpijskich oraz z ceremoniałem olimpijskim, zachęcanie do uprawiania sportu oraz integrowanie przedszkoli i szkoły poprzez wspólną zabawę. Na początku pani dyrektor mgr Danuta Rusin powitała wszystkich zebranych, następnie został zapalony „znicz olimpijski” przez Wójta Gminy Świlcza i nastąpił przemarsz drużyn z flagą Polski. Przed przystąpieniem do rywalizacji odśpiewano Hymn Polski. Konkurencje sportowe w których zmagały się dzieci to: bieg slalomem na czworakach, przeskoki nad przeszkodami, skoki z woreczkami na czas, rzut obręczą do celu, przekładanie piłki nad głową . Olimpijskie zmagania oceniali sędziowie. Po podliczeniu punktacji okazało się że I miejsce zdobyła nasza drużyna z Oddziałów Przedszkolnych. Po uroczystym wręczeniu pucharów, dyplomów i nagród oraz pamiątkowych zdjęciach nasi zwycięzcy wrócili do szkoły. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji.

M. Stachura-Sołtys

Zobacz galerię - TUTAJ

 

 

Mobilne Oceanarium
 

11 czerwca klasy 0-III wzięły udział w projekcie edukacyjnym pod nazwą „Mobilne Oceanarium”
Dzieci przebywały w specjalnej kapsule gdzie została wyświetlona prezentacja 3D. Miały wrażenie, że przebywają w głębi oceanu, dzięki pływającym wokół nich egzotycznym rybom. Zobaczyły też morskie żółwie, płaszczki, delfiny, a nawet rekiny. W czasie pokazu lektor tłumaczył zagadnienia związane z życiem w oceanie, opowiadał o rybach, ssakach i roślinach. Poza tym uczniowie mogli dotknąć piękne okazy muszli morskich.
Była to fascynująca lekcja przyrody.


M. Smajdor

Zobacz galerię - TUTAJ


 

Informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego dla dzieci z gminy Świlcza w Szkole Podstawowej w Trzcianie w dniach od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż rodzice dzieci, które są zapisane na dyżur w naszej szkole proszeni są o wpłatę należności za wyżywienie podczas dyżuru kwoty 50,40 zł.

Wpłaty należy dokonywać od 15.07.2018 r. do 31.07.2018 r. na konto szkoły.

nr konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004

 

Państwa Anglojęzyczne w Naszych Oczach

25 maja 2018r. w Zespole Szkół ZDZ w Rzeszowie ogłoszono wyniki II Edycji Międzyszkolnego Konkursu ,,Państwa Anglojęzyczne w Naszych Oczach’’. Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie plakatu bądź prezentacji multimedialnej o tematyce anglojęzycznej, w obu kategoriach czołowe miejsca zajęli reprezentanci naszej szkoły, uczniowie klasy IIIb gimnazjum. I miejsce w kategorii ,,Plakat’’ zajął Mateusz Piszczek, III Aleksandra Dziedzic, natomiast w kategorii ,,Prezentacja Multimedialna’’ I miejsce zajęła Magdalena Rzepka. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, ciekawych pomysłów i wyjątkowego ujęcia tematu. Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły. Życzymy kolejnych sukcesów!

Renata Czubocha
 

 

Podsumowanie akcji: „Każdy znaczek wspiera misje”

Tradycją w naszej szkole jest akcja Księży Misjonarzy – Werbistów z Pieniężna. Zbiórka wydawałoby się niepotrzebnych, ostemplowanych znaczków pocztowych. Jednak świadomość, jaka przyświeca działaniu to pomoc podopiecznym w różnych częściach świata. Jednoczy ludzi wokół dobrej sprawy i przypomina o tym, że każdy może pomóc drugiemu człowiekowi, niezależnie od sytuacji finansowej i czasu. Wystarczą tylko dobre chęci, rozpropagowanie idei zbiórki znaczków wśród rodziny i znajomych by pomóc innym.
W czasie komisyjnego przeliczenia przez uczniów Szkolnego Koła Caritas, okazało się, że zebraliśmy 1726 egzemplarzy, które przekazaliśmy Księżom Misjonarzom. Oczywiście najwięcej znaczków zbierano rodzinnie i „na czele” bezinteresownej pomocy uplasowało się rodzeństwo: Zuzanna i Karol Piątek oraz Krystian i Adrian Depa. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję pomocy!
 

„NOWE SZATY KRÓLA” – MUSICAL

23 maja 2018r. uczniowie klas 0-3 SP uczestniczyli w musicalu profilaktycznym „Nowe szaty króla”, organizowanym przez Teatr Muzyczny Forte z Wrocławia, który odbył się w kinie Zorza w Rzeszowie. Główny bohater opowieści próbując nadążyć za modą zapomina, co naprawdę jest ważne. Jedna z jego zachcianek stała się udomowiona lama, która towarzyszy mu podczas kolejnych przygód. Swą błyskotliwość i inteligencję okazuje komentując wydarzenia w żartobliwy i dowcipny sposób, przy każdej nadarzającej się okazji. Niestety jest ignorowana i lekceważona ze względu na swój wygląd. Musical zachęcał do wspólnej zabawy, poprzez znakomity humor, zaskakujące zwroty akcji, oferując odpowiedni dla dzisiejszych czasów morał i przesłanie edukacyjne. Śledząc losy rozkapryszonego króla i jego wiernej lamy mali widzowie dowiedzieli się, że o wartości człowieka nie decyduje ani zasobność portfela, ani metka przy ubraniu, ale to w jaki sposób traktujemy innego człowieka.

Lucyna Rzepka
 

 

„Zielona Szkoła Pana Kartona”

W roku szkolnym 2017/20178 uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Trzcianie wzięli udział w II edycji programu edukacyjnego „Zielona Szkoła Pana Kartona” organizowanego przez Fundacje Prokarton we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia.
Celem programu było poznanie sposobów segregacji odpadów, recyklingu i troski o naturalne środowisko. Na zajęciach dzieci rozwijały zainteresowania przyrodnicze , uczyły się segregacji odpadów i sposobów ich przetwarzania. Zdobytą wiedzę uczniowie utrwalali wykonując różnorodne zadania, zawarte w kartach pracy. Nie zabrakło też gier i zabaw ruchowych. Projekt podsumowały zajęcia „Odpady segregujemy i lepiej żyjemy” po których uczniowie otrzymali pochodzące z recyklingu gadżety.


Renata Misiuda
 

Zobacz galerię - TUTAJ

 

Konkurs fotograficzny – edycja 2018 r.  rozstrzygnięty !!!

        Z wielką przyjemnością informujemy iż Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Odkrywamy nieznane zabytki powiatu rzeszowskiego” został rozstrzygnięty.

Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 164 zdjęcia, które cechował bardzo wyskoki poziom.
       Po długich i burzliwych ustaleniach podczas rozstrzygania konkursu fotograficznego jury w składzie:
Przewodniczący – Adam Kus - Kierownik Działu Multimedialnych Technik – WDK Rzeszów,

Członkowie:
- Zbigniew Lis – administrator RDTL w Trzcianie,
- Monika Czerkies – instruktor WDK Rzeszów
wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji:
I miejsce – Amelia Lis uczennica SP w Bratkowicach
II miejsce – Michał Bednarek uczeń SP nr 28 w Rzeszowie
III miejsce – Adrian Depa  uczeń SP w Trzcianie
oraz przyznało pięć wyróżnień:
Tymoteusz Kołcz, uczeń ZS w Jasionce
Milena Piotrowska, uczennica ZS w Jasionce
Klaudia Dworak, uczennica SP w Głogowie Małopolskim
Mikołaj Garlak, uczeń SP w Głogowie Małopolskim
Wojciech Rogala, uczeń SP w Głogowie Małopolskim
    Nagrody ufundowane są przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Starostwo Powiatowe.
    W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na zgodność z tematem konkursu, jakość i estetykę prac oraz oryginalne ujęcia.
Rozdanie nagród nastąpi w późniejszym terminie po uprzednim powiadomieniu laureatów konkursu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.

protokół plik pdf TUTAJ

 

Zdjęcie z gali rozdania nagród - TUTAJ

 

Galeria nagrodzonych prac:

I miejsce - Amelia Lis

Most kolei wąskotorowej - Szklary

Ruiny - Dynów

Tunel kolei wąskotorowej - Szklary

Dwór - Zgłobień

Kaplica Starzeńskich - Dynów

 

II miejsce - Michał Bednarek

Zabytkowy spichlerz wybudowany przez Włodzimierza Ścibora Rylskiego

- Zwięczyca (w różnych ujęciach)

III miejsce - Adrian Depa

Przydrożna piwnica - Nosówka

 

Wyróżnienia:

Tymoteusz Kołcz

Spichlerz XVIII  w Łące

 

Mikołaj Garlak

Kaplica mszalna - Lecka

 

Klaudia Dworak

Kapliczka stykowska - Styków

 

Milena Piotrowska

Dom ze studnią - Jasionka

Miech z chaty kowala - Jasionka

 

Chata kowala - Jasionka

Chata wśród świerków - Jasionka

Czas się zatrzymał - Jasionka

 

Wojciech Rogala

Cykl 5 fotografii - "Nasi przodkowie"

- stary zabytkowy cmentarz w Przewrotnem

 

Konkurs plastyczny - Na tropie ginących zawodów

 

Nasza uczennica z klasy VII Klaudia Klesyk zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym z okazji Nadzwyczajnego Roku świętego Józefa Kaliskiego przez Wydawnictwo PROMYCZEK, Stowarzyszenie „Promyczek dzieciom” oraz związek Rzemiosła Polskiego. Na konkurs nadesłano ponad 700 prac. Cele konkursu: duchowo – artystyczno – integracyjne. To przypomnienie dawnych zawodów, które są już mało znane, a właściwie „wymierające”. Taki zawód zduna, również w wymiarze religijnym przedstawiła Klaudia. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Anna Zych

 

 

Od uprawy do potrawy

Miło nam poinformować, ze nasza szkoła uzyskała certyfikat programu "Od uprawy do potrawy", którego celem było zainteresowanie tematyka zdrowego odżywiania się.

 

Certyfikat tutaj

 

Wycieczka przyrodnicza

15 maja uczniowie klas V A i V b uczestniczyli w wycieczce do przetwórni soków "Owocowe smaki" w Trzcianie. Naszym celem było poznanie procesu przetwarzania owoców i tłoczenia soków. Uczniowie mieli również okazję do degustacji świeżego, naturalnego soku.

M. Pietryka

Zobacz galerię - TUTAJ

Pokaz Ratownictwa Medycznego

26.04. 2018 r. Pracownicy Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przeprowadzili w naszej szkole pokaz ratownictwa medycznego dla uczniów klas 0-4. Zajęcia były poprzedzone możliwością obejrzenia wyposażenia karetki ambulansu. Cenne były zwłaszcza ćwiczenia z fantomami, w trakcie których dzieci uczyły się, w jaki sposób rozpoznać osobę nieprzytomną, powiadomić pogotowie ratunkowe, prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową uciskając klatkę piersiową i wykonując sztuczne oddychanie. Ratownicy pokazali jak zabezpieczyć poszkodowanego stosując folię termiczną. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko zobaczyć, ale również spróbować, w jaki sposób z takiego sprzętu korzystać. Pokaz cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Był ciekawą formą doskonalenia i poszerzenia wiadomości i umiejętności tak ważnych dla ratowania życia ludzkiego.

D. Łoboda
 

Zobacz galerię - TUTAJ

 

Sukces Aurelki

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczennica naszej szkoły Aurelia Lis zajęła II miejsce w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego MACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOUTNAMET w kategorii uczniów klas I-III szkoły podstawowej, który odbył się dnia 24 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach.
Serdecznie gratulujemy!!!


Iwona Mikosz
 

Mój krajobraz Współtworzę i Chronię

25 kwietnia 2018r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Mój krajobraz Współtworzę i Chronię” pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Stowarzyszenia „Pro Carpatia”. Celem konkursu było uświadomienie niezwykle ważnej roli człowieka w krajobrazie, jako osoby odpowiedzialnej, kształtującej i chroniącej krajobraz. II miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły Zuzanna Piątek z kl. VII SP oraz III miejsce Klaudia Klesyk również z klasy VII SP. Gratulujemy!


Marzena Worosz
 

Kongres Edukacyjny "IT i szachy" w G2A Arena

Dnia 25.04.2018r. uczniowie z klas I-III w składzie: Kołodziej Krzysztof, Polak Grzegorz, Ruda Adam, Świstara Amelia i z klas IV-VI w składzie: Bugiel Krystian, Piątek Karol, Pisula Miłosz, Ruda Martyna reprezentowali naszą szkołę w Drużynowym Turnieju Szachowym, który odbył się w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym G2A Arena w Jasionce. Zmagania odbywały się w ramach I Kongresu Edukacyjnego "IT i szachy", którego celem było pokazanie korzyści, jakie w nauczaniu matematyki i informatyki dają umiejętności szachowe.

W zawodach wzięło udział 161 drużyn nie tylko z woj. podkarpackiego, ale także z małopolskiego i lubelskiego. Wszyscy zawodnicy spisali się bardzo dobrze , otrzymali pamiątkowe dyplomy i notesy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
 


Zobacz galerię - TUTAJ

 

 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Informujemy, że przedłużony zostaje czas przesyłania prac na Powiatowy Konkurs Fotograficzny pn. „Odkrywamy nieznane zabytki powiatu rzeszowskiego”. Prace można nadsyłać do 14 maja 2018 r.

Uczestniczymy w programie „Aktywna tablica”

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy szkół, nauczycielki: Dorota Majka i Renata Misiuda uczestniczyły w szkoleniu „Aktywna tablica w praktyce”. Program seminarium, które miało miejsce 16 kwietnia 2018r. obejmował:

1.Zadania szkoły dotyczące wdrożenia TIK w procesie nauczania w szkołach wynikające z rządowego programu „Aktywna tablica”.

2.Tablica interaktywna i monitor dotykowy jako narzędzia wspomagające proces dydaktyczny- edukacyjne aspekty stosowania technologii informacyjnych.

3.Stosowanie TIK w nauczaniu, jako narzędzie aktywizujące ucznia do pracy.

4. Tworzenie scenariuszy pracy przy zastosowaniu tablic interaktywnych
oraz monitorów dotykowych.

5. Sposoby wykorzystania otwartych zasobów sieci Internet w nauczaniu.

6.Przykłady dobrych praktyk zastosowania urządzeń, które szkoły nabyły w ramach programu „Aktywna tablica”.

Chcemy by technologie informacyjno- komunikacyjne były narzędziem, które stosowane w szkole wesprze metody nauczania i uczenia się.

D.Majka ,R.Misuda

 
 
 

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

17 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie: podkomisarz Renatą Bednarską i starszym aspirantem Marcinem Skoczylasem. Zaproszeni goście w formie prezentacji multimedialnej przedstawili uczniom klas 0-3 Szkoły Podstawowej występujące zagrożenia i omówili zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Wspomnieli o niebezpiecznych sytuacjach czyhających w domu, na ulicy, w szkole, podczas spotkania
z nieznajomym oraz poprawnym zachowywaniu się wobec psa. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali, odpowiadali na zadawane pytania i dzielili się swoimi przeżyciami.
 

Finał IV. edycji „Najdłuższej Książki Świata”

40 uczniów Szkoły w Trzciane z klas 0A, 0B, 1A, 2A wzięło udział w IV. edycji akcji „Najdłuższa Książka Świata”. Rokrocznie akcja organizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Celem przedsięwzięcia jest promocja książki, propagowanie idei głośnego czytania oraz uczestnictwa w kulturze. Dzieci przygotowały piękne i kolorowe prace plastyczne inspirowane twórczością Wandy Chotomskiej. Każda z nich to niepowtarzalna historia, przedstawiająca wyobrażenia dzieci na temat przeczytanego fragmentu książki.
Tegoroczna edycja, cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem, wpłynęło 1277 prac, które łącznie mierzą aż 536,58 m. W sumie, po czterech edycjach, „Najdłuższa Książka Świata” osiągnęła długość 779,58 m aż 1849 stron.

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w imprezie otrzymały okolicznościowe plakietki, zakładki do książki oraz lizaki, szkoły natomiast pisemne podziękowania.
11 kwietnia 2018 r. na Rzeszowskim Rynku odbył się finał tej akcji, w którym uczestniczyli zaproszeni uczniowie z wybranych szkół. Gościem specjalnym tegorocznego finału była Ewa Chotomska, pisarka i autorka tekstów piosenek dla dzieci oraz córka Wandy Chotomskiej.
 

Egzaminy gimnazjalne w naszej szkole

Od środy nasi uczniowie sprawdzają efekty trzyletniej nauki w gimnazjum. Egzamin gimnazjalny rozpoczęty! Młodzieży z naszej szkoły towarzyszy duża doza niepewności, bo to według uczniów najtrudniejszy test i bardzo wiele od niego zależy. Życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły dostaną się do wymarzonych szkół średnich.

Zobacz galerię - TUTAJ

 

Nasz Dyrektor i gimnazjaliści w radiu Rzeszów

https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/11263/po-pierwszym-dniu-egzaminu-gimnazjalnego

https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/10851/steres-gimnazjalny#ajx/wiadomosci/11283/kolejny-dzien-egzaminow-gimnazjalnych-dzis-czesc-przyrodniczo-matematyczna

 

 

Kolejne sukcesy Zuzanny Bednarz

Zuzanna Bednarz, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Trzcianie odnosi kolejne sukcesy. Została powołana do KADRY NARODOWEJ Polskiego Związku Tenisowego. Wróciła z Cetniewa, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich ze zgrupowania reprezentacji Polski. Czeka ją kolejny pracowity okres. 13 kwietnia 2018 roku rozpoczyna eliminacje do turnieju LONGINES FUTURE TENNIS ACES on the road to the French Open. Natomiast 15 kwietnia bieżącego roku rozpocznie zgrupowanie reprezentacji Polski w Żywcu. Zuzia zajmuje 108 miejsce na Światowej Liście Tennis Europe, co daje jej w swoim, 2005 roczniku, miejsce pierwsze w Polsce. Gratulujemy Zuzanno! Powodzenia! Życzymy dalszych sukcesów!

 

Zaproszenie  tutaj

Powołanie tutaj

 

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego
„Kartka Wielkanocna”

27 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Trzcianie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ph. "Kartka Wielkanocna ", który był przeznaczony dla uczniów klas IV-VII SP i klas II-III gimnazjum. Organizatorami konkursu były panie: Teresa Zagulska i Agnieszka Szumilas. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej wykonanej w dowolnej technice plastycznej lub jako praca komputerowa w formacie graficznym: *.jpg, *.gif , *.png.
Komisja Konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość, samodzielność, estetykę, jakość, koncepcja plastyczna oraz technikę wykonania.
Otrzymane od uczniów prace zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe:
I kategoria klasy IV-VI SP
II kategoria klasy VII SP oraz II i III gimnazjum.
W poszczególnych kategoriach komisja przyznała nagrody i wyróżnienia.
NAGRODY:
I kategoria wiekowa:
I miejsce – Carmen Bury IV b
II miejsce – Julia Kocur kl. V a
III miejsce – Bartłomiej Klesyk V a

Wyróżnienie: Patryk Ślęzak IV a i Weronika Kwoka V a

II kategoria wiekowa:
I miejsce – Karolina Borek II gimnazjum
II miejsce – Małgorzata Augustyn III gimnazjum
III miejsce – Patrycja Porada VII

Wyróżnienie: Gabriela Koprek VII, Zuzanna Piątek VII, Roksana Król II gimnazjum


Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy pierwszych miejsc nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy.

T. Zagulska
 

Zobacz galerię nagrodzonych prac - TUTAJ

Wyniki szkolnego konkursu ,,WIELKANOCNE KOSZYKI " 

W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny ,, KOSZYCZEK WIELKANOCNY” dla klas 0 - III SP, a jego głównym celem było odkrywanie i promowanie młodych talentów. 27 marca 2018 roku odbyło się wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz słodkich upominków do wielkanocnych koszyczków wszystkim uczniom kl. 0 - III SP, którzy brali udział w konkursie „ KOSZYCZEK WIELKANOCNY ".
Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach:
1. „ KOSZYCZEK WIELKANOCNY” - praca płaska , format A - 4 ( kl. 0 - I SP ) ;
2. „ KOSZYCZEK WIELKANOCNY” - praca przestrzenna ( kl. II - III SP ).
Jury w składzie : E. Furmaniak i M . Stachura - Sołtys wyłoniło spośród 43 uczestników konkursu 26 laureatów.
W I kategorii „ KOSZYCZEK WIELKANOCNY” - praca płaska , format A - 4
w kl. 0 - I SP wyłoniono 11 laureatów :
I miejsce ex aequo :
Michał Pijanowski - kl. 0 A
Marta Pomianek - kl. 0 B
Izabela Zagulska - kl. 0 B
Mateusz Dziedzic - kl. I A
Milena Płaza - kl. I B
Daria Gieroń - kl. I B
Liliana Kania - kl. I B
Wyróżnienia:
Aleksandra Hadyś - kl. 0 A
Martyna Leśniowska - kl. 0 A
Karol Pomianek - kl. 0 B
Tomasz Kocur - kl. I B
W II kategorii „ KOSZYCZEK WIELKANOCNY”- praca przestrzenna, format A - 4 w kl. II - III SP 15 laureatów :
I miejsce ex aequo :
Oliwia Stępień - kl. II A
Eliza Szalony - kl. II B
Dorian Gałucha - kl. II B
Karol Hadyś - kl. II B
Aleksandra Gierlak - kl. II B
Kamil Porada - kl. II B
Szymon Jajko - kl. III
Jacek Czachor - kl. III
Wyróżnienia:
Wiktoria Wilk - kl. II A
Sandra Grochmal - kl. II A
Patryk Litwa - kl. II A
Emilia Pomianek - kl. II B
Wiktoria Mytych - kl. II B
Patryk Koprek - kl. II B
Weronika Książek - kl. III

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

naucz.: E. Furmaniak
naucz.: M. Stachura - Sołtys

Zobacz galerię - TUTAJ

 

Wiosna, wiosna...

Wiosna to jedna z piękniejszych pór roku, dlatego uczniowie klas Ib i III postanowili ją godnie powitać. Z tej okazji przygotowali przedstawienia: „Witamy wiosnę” oraz „Wiosenne przebudzenie”, które zaprezentowali dzieciom klas 0-III. Mali aktorzy spisali się wzorowo, doskonale pokazali swoje umiejętności sceniczne, wokalne i kabaretowe. Po występie dzieci wiosna już na dobre zagościła w naszej szkole. Zrobiło się radośnie, przyjemnie i kolorowo.

R. Misiuda

Zobacz galerię - TUTAJ

 

 

VI Gminny Konkurs Matematyczny w Rudnej Wielkiej

23 marca 2018 r. w Rudnej Wielkiej odbył się VI Gminny Konkurs Matematyczny. W konkursie wzięło udział 12 uczniów klas gimnazjalnych z Trzciany, Bratkowic, Świlczy i Rudnej Wielkiej. Naszą szkołę reprezentowali Wiktor Woźny, Jan Stawarz oraz Bartosz Królikowski. Zmagania rozpoczęły się o godzinie 8:00. Test zawierał 19 zadań, w tym 15 zamkniętych i 4 otwarte. Wszyscy uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami matematycznymi.
Miło nam poinformować iż uczeń naszej szkoły - Wiktor Woźny, uczeń klasy III A G okazał się bezkonkurencyjny i zajął I miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.
 

XV GMINNY KONKURS REGIONALNY ,,MOJE GNIAZDO ”

W dniu 21 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach, odbył się Gminny Konkurs Regionalny ,, Moje Gniazdo ”.
Uczniowie z klas I - III SP brali udział w kategorii plastycznej : ,, Pisanka do mojego koszyczka ''. W konkursie uczestniczyło łącznie 24 dzieci z klas I - III szkół podstawowych z terenu gminy Świlcza. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pisankę według własnego pomysłu. Z naszej szkoły udział wzięło 4 dzieci.
Miło nam poinformować, iż uczennica naszej szkoły - Emilia Pomianek z klasy II B zajęła I miejsce. Uczennica z klasy II A - Oliwia Stępień otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy Emilce Pomianek oraz Oliwii Stępień i życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Furmaniak
 

 

Tradycyjnie, już od lat, w okresie Świąt Wielkanocnych uczniowie naszej szkoły nie zapominają o pensjonariuszach Domu Opieki Społecznej przy ulicy Łabędziej w Rzeszowie. W tym roku do akcji włączyli się członkowie Szkolnego Koła Caritas. Jak zawsze spotkanie naszych uczniów z podopiecznymi Domu Opieki przebiegło w bardzo życzliwej i radosnej atmosferze, a drobne upominki i własnoręcznie wykonane karteczki świąteczne sprawiły ogromną przyjemność. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tegorocznej akcji.


Renata Czubocha Anna Zych
 

XV Gminny Konkurs Recytatorski

Konkurs odbył się 20 marca br. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z siedzibą w Trzcianie. Skierowany był do uczniów klas 7 Szkół podstawowych i klas gimnazjum z terenu Gminy Świlcza.Wzięło w nim udział 23 uczestników.
Komisja Konkursowa w składzie:
1. Zofia Dziedzic
2. Zofia Draus
3. Roman Olszowy
4. Artur Szary
postanowiła nagrodzić następujące osoby:
kategoria poezja śpiewana:
I MIEJSCE- Kamila Szeliga- SP w Trzcianie
II MIEJSCE- Izabela Kłeczek- SP nr 1 w Bratkowicach
III MIEJSCE- Karolina Kąkol- SP w Rudnej Wielkiej
wyróżnienie- zespół muzyczny Teenages Team- SP w Dąbrowie
wyróżnienie- Adrian Depa- SP w Świlczy


kategoria poezja recytowana:
I MIEJSCE- Ola Janiszewska- SP w Świlczy
II MIEJSCE- Jagoda Grędysa- SP nr 1 w Bratkowicach
III MIEJSCE- Laura Grędysa- SP w Trzcianie
wyróżnienie- Brygida Wojton- SP nr 2 w Bratkowicach
wyróżnienie- Zuzanna Kwaśny- SP w Rudnej Wielkiej

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Ponadto pozostali uczestnicy dostali dyplomy i drobne upominki.
Organizatorzy wyrażają serdeczne podziękowania komisji konkursowej oraz sponsorom, osobom zaangażowanym w organizację konkursu.
Szczególny obecny rok 100- lecia odzyskania niepodległości Polski wraz z konkursem poezji patriotycznej wpisuje się w edukację historyczną młodzieży i jest jednym z eventów organizowanych przez Gminę Świlcza.


Gratulujemy i dziękujemy!!!
 

Zobacz galerię - TUTAJ
 

Ramowy program rekolekcji szkolnych 2018
w Szkole Podstawowej w Trzcianie


Środa 21.03.2018

8:15 – 9:25 Nauka dla klas 0 - 4 Szkoły Podstawowej
• zbiórka w szkole o 8:00, klasy przechodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• o godz. 9:25 nauczyciele przyprowadzają dzieci do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.

9:30 – 11:00 Nauka dla klas 5 - 7 SP i 2 – 3 Gimnazjum
• zajęcia odbywają się wg. planu lekcji od godziny 8:00,
• na godzinę 9:30 klasy przychodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• o godz. 11:00 nauczyciele przyprowadzają uczniów do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.
• /klasy 3 gimnazjum w tym dniu mają próbne egzaminy gimnazjalne - część humanistyczna/

Czwartek 22.03.2018

8:15 – 9:45 Nauka dla klas 5 - 7 SP i 2 – 3 Gimnazjum
• zbiórka w szkole o 8:00, klasy przechodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• od 8:15 do 9:45 nauka i adoracja wraz ze spowiedzią,
• o godz. 9:45 nauczyciele przyprowadzają uczniów do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.

9:50 – 11:00 Nauka dla klas 0 - 4 Szkoły Podstawowej

• zajęcia odbywają się wg. planu lekcji od godziny 8:00,
• na godzinę 9:50 klasy przychodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• o godz. 11:00 nauczyciele przyprowadzają dzieci do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.

Piątek 23.03.2018

8:15 – 10:00 Nauka dla klas 0 - 4 Szkoły Podstawowej
• zbiórka w szkole o 8:00, klasy przechodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• od 8:15 do 9:00 nauka rekolekcyjna,
• o godz. 9:00 uroczysta Eucharystia na zakończenie rekolekcji,
• około godz. 10:00 nauczyciele przyprowadzają dzieci do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.

9:00 – 11:00 Eucharystia i Droga Krzyżowa 5 - 7 SP i 2 – 3 Gimnazjum
• zajęcia odbywają się wg. planu lekcji od godziny 8:00,
• na godzinę 9:00 klasy przychodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• o godz. 9:00 uroczysta Eucharystia na zakończenie rekolekcji,
• około 10:00 Droga Krzyżowa,
• o godzinie 10.30 nauczyciele przyprowadzają uczniów do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.
• /klasy 3 gimnazjum w tym dniu mają próbne egzaminy gimnazjalne - część matematyczno-przyrodnicza/


 

Wyjazd klas 0 – III do teatru

15 marca uczniowie klas 0 – III wraz z wychowawcami wybrali się do teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na przedstawienie pt. „Przygody Koziołka Matołka”. Spektakl był wierną adaptacją komiksu Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Mimo, że Koziołek Matołek nie był najmądrzejszym zwierzątkiem na świecie, to na pewno nie brakowało mu sprytu, śmiałości, ciekawości, uroku osobistego i poczucia humoru, które pozwalały wyjść mu cało z każdej opresji. Ten mały wesoły cwaniak z odwagą ruszał na podbój świata – z Koziej Wólki wybierał się do Pacanowa, przy okazji zahaczając o Warszawę, Stany Zjednoczone, Afrykę, Azję, a nawet… Księżyc. Przez swoje figle i nieroztropność nieraz wpadał w tarapaty, ale śpiewająco (dosłownie, bo przedstawienie to swego rodzaju musical) i z wdziękiem zawsze udał mu się wybrnąć z sytuacji. Spektakl bardzo spodobał się dzieciom i wspominając niezwykłe przygody koziołka wrócili do szkoły.
 

 

Powiatowy konkurs z języka angielskiego

 

Więcej czytaj tutaj

 

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi – 14.03.2018r.


Celem wydarzenia było popularyzowanie matematyki i przełamanie niechęci do tego przedmiotu. Uczniowie chętnie wzięli udział w tym wydarzeniu. Wyrazem zaangażowania były opaski na ich rękach - z liczbą Pi.
Udowodniliśmy wszystkim, że matematyka, to nie tylko trudne zadania, “suche liczby”
i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda.
Uczniowie wzięli udział w konkursach zadaniowych pogrupowanych 3 kategorie - dla klas IV-V, klas VI-VII, klas II –III gimnazjum. Wygrały klasy: V b, VI i III a.
Mamy nadzieję, że tego dnia każdy uczeń znalazł coś dla siebie interesującego. Nawet na tak poważną naukę, jaką jest matematyka, warto czasem spojrzeć z lekkim przymrużeniem oka. Święto matematyki niewątpliwie miało walory dydaktyczne, ale to także ciekawy sposób uatrakcyjnienia naszego szkolnego życia, a więc… przyjemne z pożytecznym!
Serdecznie gratulujemy wszystkim klasom, dziękujemy za pełne zaangażowanie
i dobrą zabawę.
 

Nieugięci …
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Trzcianie


1 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Trzcianie zgromadzili się reprezentanci władz samorządowych w osobach zastępcy wójta Gminy Świlcza – pana Sławomira Styki, radnego powiatowego – pana Sławomira Miłka, radnego Gminy Świlcza - pana Kazimierza Polaka, sołtysa Trzciany – pana Kazimierza Łagowskiego. Uroczystość uświetnił również swoją obecnością proboszcz parafii Trzciana – ksiądz Janusz Winiarski. Na sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna na czele z panem dyrektorem Stanisławem Filarowskim.
Jako pierwszy zabrał głos pan dyrektor, który w krótkim i wymownym przemówieniu przypomniał historię Żołnierzy Wyklętych. Następnie zastępca wójta pan Sławomir Styka zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość jest dla szkoły w Trzcianie również okazją do przywitania nowego dyrektora. Tę kwestię poruszył również ksiądz proboszcz, wspominając jednocześnie o konieczności przekazywania narodowej tradycji i historii młodemu pokoleniu.
Uczniowie świadomi tragicznych wydarzeń historycznych sprzed 67 lat godnie uczcili pamięć poległych żołnierzy, wśród których był między innymi mieszkaniec Trzciany Mieczysław Kawalec. W programie słowno – muzycznym przygotowanym pod opieką nauczycieli: pani Elżbiety Marczydło, pani Moniki Wołowiec i pana Bogdana Barlika zaprezentowano niezłomną postawę Wyklętych i jej wpływ na współczesne pokolenie. Tło inscenizacji stanowiła minimalistyczna acz wymowna dekoracja wykonana przez panie Teresę Zagulską i Dorotę Majkę. Prezentowała ona białe i czerwone płótna schodzące się na czarnym tle w polską flagę narodową. Miał to być wyraz powstawania Polaków z upadków, ich nieustannej walki o wolność, niezależność, o polskość.
Kolejni recytatorzy i piosenkarze pojawiali się na scenie w czarnych strojach z biało-czerwonymi przepaskami na prawych ramionach. W prezentowanych utworach zarówno tych deklamowanych, jaki i śpiewanych wspominali o poświęceniu i walce Żołnierzy Wyklętych. Przypomnieli ich tragiczny los, zapewniając o nieustającej pamięci i chęci przekazania tych wartości potomnym. Całość zakończył apel straconych. W czasie wyczytywania imion Niezłomnych Żołnierzy, uczniowie przy dźwiękach werbla ustawili się z płonącymi zniczami w rękach, tworząc krzyż. Ostatnią piosenką był patriotyczny utwór hiphopowy w wykonaniu gimnazjalistów.
Po inscenizacji poświęconej obchodom dnia 1 marca, przybyli goście i reprezentacja uczniów wraz z panem dyrektorem złożyli okolicznościową wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze pod tablicą przy kościele parafialnym upamiętniającą Mieczysława Kawalca. Oddali hołd tym, którzy szukali Światła w mroczne dni, przed Bogiem tylko chyląc kark…

Monika Wołowiec
 

Zobacz galerię - TUTAJ

Szymon Tupaj finalistą z języka angielskiego!

Miło nam poinformować, że uczeń klasy II gimnazjum – SZYMON TUPAJ - został finalistą konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego. Sukces Szymka jest tym znaczący, iż jest on dopiero w klasie II gimnazjum i już znalazł się na liście najlepszych uczniów z języka angielskiego na Podkarpaciu. Warto dodać, że konkurentami Szymka byli głównie uczniowie z gimnazjów z oddziałami dwujęzycznymi.

 

SUKCESY SPORTOWE ROK SZKOLNY 2017/2018

We wrześniu 2017 r. na spotkaniu wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół Gminy Świlcza, został opracowany Gminny Kalendarz Imprez Sportowych. Wszystkie drużyny , które wygrały na szczeblu gminnym reprezentowały nas w rozgrywkach powiatowych. Uczniowie naszej szkoły zajmowali wysokie miejsca, zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum. Wyniki naszych uczniów.
Szkoła Podstawowa:
I – miejsce w mini – piłka nożna chłopców turniej halowy

I – miejsce w mini- piłka koszykowa dziewcząt
I -  miejsce mini – piłka siatkowa dziewcząt
II - miejsce mini – piłka siatkowa chłopców
II – miejsce w tenisie stołowym dziewcząt
II – miejsce w mini – piłka koszykowa chłopców

II – miejsce w mini – piłka nożna dziewcząt turniej halowy

Dziewczyny w zawodach powiatowych zajęły I miejsce i awansowały do rozgrywek wojewódzkich !!!

Na szczeblu powiatowym II miejsce w półfinale zajęły dziewczyny w mini- piłce koszykowej

Gimnazjum:

I – miejsce w piłce siatkowej chłopców
I – miejsce w piłce siatkowej dziewcząt II – miejsce w piłce koszykowej chłopców
II – miejsce w piłce koszykowej dziewcząt II – miejsce w tenisie stołowym dziewcząt

Na szczeblu powiatowym IV miejsce w finale zajęły dziewczyny i chłopcy w piłce siatkowej !

Jakub Grodecki

 

 

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI STOSUJĄCYCH TIK

Szkoła Podstawowa w Trzcianie bierze udział w programie MEN "Aktywna Tablica", z którego sfinansowano zakup dla szkoły tablicy interaktywnej z projektorem oraz interaktywnego monitora dotykowego.

W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli w ramach powołanej Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) w nauczaniu.

Celem powołania i działania tej sieci jest przede wszystkim:

- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami, m.in. wymiana scenariuszy zajęć,

- analiza "dobrych praktyk" stosowana przez uczestników,

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.

 

Szkolny konkurs recytatorski z języka angielskiego

Dnia 15 lutego w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski z języka angielskiego. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom, więc niezwykle trudnym dla jury było wyłonienie zwycięzców, którymi zostali:
I miejsce – Aleksandra Mytych
II miejsce – Oskar Pisula i Dawid Bartnik
III miejsce – Mikołaj Kotowicz.

 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VII SP oraz II i III gimnazjum z terenu powiatu rzeszowskiego do wzięcia udziału w V edycji POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO.

REGULAMIN KONKURSU tutaj

 

 

Dzień  BABCI I DZIADKA

KOCHAMY NASZE BABCIE                    
I DZIADKÓW TEŻ KOCHAMY
W DNIU BABCI
I W DNIU DZIADKA
ŻYCZENIA IM SKŁADAMY
 

    Dziadkowie są troszeczkę rodzicami, troszeczkę przyjaciółmi i zawsze obrońcami swoich wnucząt. Odzwierciedlają oni oblicze całkiem odmiennej miłości, ponieważ wnuczęta stwarzają im okazję do bezgranicznej miłości i wyzwalają niespożyte pokłady energii życiowej. To właśnie relacja dziadkowie – wnuki sprawia, że rodzina czuje się szczęśliwa.
W tym roku uroczystość  z okazji Dnia Babci i Dziadka, którą przygotowali  uczniowie klas 0a
i 0b Szkoły Podstawowej w Trzcianie, odbyła się 25 stycznia 2018 r. w GCK. Frekwencja była wspaniała. Przybyli  wszyscy zaproszeni  dziadkowie i  babcie, ale  również rodzice
i rodzeństwo. Dziękujemy im za to.

Swoją obecnością zaszczyciły nas Panie dyrektor naszej placówki – G. Różańska i A. Małozięć.

Dzieci   zaprezentowały przedstawienie, w którym znalazły  się nowatorskie Jasełka
z udziałem  zwierzątek  oraz  wiersze, piosenki o babci i dziadku i tematyce zimowej. Piękna scenografia i kolorowe stroje sprawiły, że zaproszeni goście z zainteresowaniem słuchali małych aktorów. Dzieci świetnie wcieliły się w role,  odważnie i bez tremy prezentowały swoje umiejętności a Pani Sylwia Adamus akompaniowała dzieciom podczas śpiewania kolęd
i piosenek.

Jak co roku, również i teraz, z wielkim zaangażowaniem i zapałem  zerówczaki przygotowały dla swoich Babć i Dziadków przepiękne,  pomysłowe upominki:  ceramiczny wisior dla babci, który wykonały w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie oraz puchar dla Superdziadka, wykonany ze styropianowych kubeczków.

Dzień Babci i Dziadka to doskonała okazja do kształtowania u przedszkolaków uczuć miłości, dobroci, szacunku, postaw odwzajemniania troskliwości i ciepła. Dziadkowie to najbardziej wyrozumiałe istoty, które bardzo często wychowują wnuki do czasu ich pójścia do przedszkola. Dlatego dzieci czują się z nimi szczególnie związane. Babcie i Dziadkowie nieraz boleśnie przeżywają rozstania z wnukami, myśląc  czasem o ich nieporadności i małym przygotowaniu do życia w grupie. Dlatego możliwość pokazania im wnucząt radośnie śpiewających, tańczących, mówiących wierszyki z zaangażowaniem, przejęciem i oddaniem jest bardzo ważna.
Wspólny poczęstunek był doskonałą okazją do rozmów, w czasie których wszyscy mogli podzielić się wrażeniami. Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich pociech. Podziwiali ich postawę, umiejętności, wkład pracy włożony w przygotowanie spotkania. 

Po każdej takiej uroczystości wzrasta więź między dziećmi i ich dziadkami. Wszystko pozostaje na długo w pamięci  małych aktorów i widzów.
Dla tych właśnie wartości, tych chwil, wspólnych przeżyć wzajemnej integracji, warto podtrzymywać to rodzinne święto i kontynuować tradycje.

Organizatorzy (wychowawcy klas 0a i 0b - L. Rzepka i M. Stachura- Sołtys) kierują serdeczne podziękowania rodzicom, którzy nie tylko dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale okazali dużą pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu imprezy.

 

                                                                                  Lucyna Rzepka

 

Zobacz galerię - TUTAJ

 

„Od uprawy do potrawy”

Dnia 13 lutego klasa V a i V b wraz z Panią Moniką Pietryką i Panią Joanną Gajewską – Ząbek uczestniczyły w wycieczce do supermarketu Tesco. Wycieczka odbyła się w ramach programu „Od uprawy do potrawy”. Celem ekspedycji było zapoznanie uczniów z różnorodnością zdrowych produktów oraz zachęcenie ich do spożywania produktów pełnowartościowych. Panie prowadzące ekspedycję przypomniały, że istotnym jest sprawdzenie składu produktu oraz jego terminu ważności przed dokonaniem zakupu. Uczniom najbardziej podobała się możliwość degustacji poszczególnych produktów. Na zakończenie ekspedycji na uczniów czekała niespodzianka w postaci samodzielnego wykonania jogurtu z owocami i bakaliami. Na pamiątkę wycieczki otrzymaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych oraz plakat wykonany przez naszych uczniów prezentujący piramidę zdrowego żywienia.

Monika Pietryka

 

 

Rekrutacja 2018/2019

WZORY PODAŃ

 • karta zgłoszenia do klasy 0 - plik doc TUTAJ

 • deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - plik doc TUTAJ

 •  podanie do kl. I SP - plik doc TUTAJ

 • potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej - plik doc TUTAJ

 • karta zgłoszenia dziecka na świetlicę - plik doc TUTAJ

 

Przekaż 1% naszej szkole

Wdzięczność jest tym najważniejszym składnikiem życia, pełnego zadowolenia i sukcesów.
/Jack Canfield/


         Dziękujemy za wielki 1% podatku za rok 2016 na rzecz naszej szkoły!
W imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy z głębi serca podziękować Państwu, za finansowe wsparcie naszej szkoły poprzez przekazanie nam 1% podatku za rok 2016. Pieniądze wpłacone dzięki Państwa wspaniałomyślności przeznaczone zostały na zakup pomocy i urządzeń dydaktycznych dla naszych uczniów. Za wpłaconą kwotę zakupiliśmy pomoce do zajęć logopedycznych oraz dwa mini-roboty do nauki programowania i rozwijania logicznego myślenia.


        Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcą Państwo wesprzeć nasze edukacyjne działania także w tym roku. Ucieszy nas każdy odpis, który zostanie przekazany na rzecz szkoły. Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku fundacji „Młodzi Młodym”, w której nasza szkoła ma założone subkonto. Z zebranych w ramach Akcji 1% środków skorzystają nasze dzieci, dlatego prosimy o przekazywanie informacji Rodzinom, bliskim i przyjaciołom.
Wystarczy tak niewiele, aby spełnić nasze marzenia!

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:
0000270261
oraz poniższy cel szczegółowy:
SP TRZCIANA 6504

 

Z wyrazami wdzięczności

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
 

FERIE W SZKOLE

GRAFIK - pdf TUTAJ
 

WYWIADÓWKA

Dyrektor szkoły informuje, że 26 stycznia 2018 r. (piątek) odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami. Na spotkaniach zostaną przedstawione rodzicom wyniki w nauce i zachowaniu uczniów w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 oraz ważne informacje dotyczące poszczególnych klas i szkoły.

 Początek godzina 18.00 sala gimnastyczna. Serdecznie zapraszamy.

 

DZIEŃ SENIORA 2018

Zobacz galerię - TUTAJ
 

http://www.swilcza.com.pl/index.php/229-artykuly/artykuly-2018/aktualnosci-gminne-2018/3421-srebrne-bozonarodzeniowe-spotkania-senioralne-w-trzcianie

 

Konkurs "Alfik Matematyczny"


Konkurs ten odbył się 22 listopada 2017 roku. Z naszej szkoły wzięło w nim udział 22 uczniów klas IV – VII SP i II – III G.
Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny. Jego celem jest promocja uzdolnionej matematycznie młodzieży oraz rozwijanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nauką matematyki poprzez stworzenie im możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami.
Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Udział w Alfiku Matematycznym jest znakomitą okazją do pobudzenia aktywności uczniów, rozwoju umiejętności twórczego myślenia, samodyscypliny oraz automotywacji do pracy i nauki. Pozwala on również zdiagnozować potencjał zdolności matematycznych i zaangażowanie uczniów we własną edukację.

Na poziomie klas czwartych:
Mikołaj Kotowicz – najlepszy wynik w szkole (94. miejsce w województwie)
Na poziomie klas piątych:
Rafał Dudek – najlepszy wynik w szkole (34. miejsce w województwie)
Na poziomie klasy siódmej:
Dawid Bartnik – najlepszy wynik w szkole (24. miejsce w województwie)
Na poziomie klasy drugiej gimnazjum:
Aleksandra Dziedzic – najlepszy wynik w szkole (49. miejsce w województwie)
Na poziomie klas trzecich gimnazjum:
Wiktor Woźny – najlepszy wynik w szkole (13. miejsce w województwie)

Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

 

Dorota Majka

 

Spotkanie z podróżnikiem- Indie

17 stycznia 2018r. odbyło się w naszej szkole kolejne już spotkanie z podróżnikiem –przedstawicielem grupy Trzask. Pan Maciej Kras podzielił się wrażeniami z podróży do Indii, zaprezentował niezwykle ciekawe zdjęcia, na których piękne, egzotyczne krajobrazy, wspaniałe zabytkowe miasta, bogate pałace i świątynie kontrastują z dzielnicami nędzy, gdzie miliony biednych ludzi koczuje na brudnych, pełnych zwierzęcych odchodów ulicach oraz sterty odpadów. Podróżnik opowiadał o tradycjach i wierzeniach Indusów.
Wszyscy z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści pana Macieja. Przekazane informacje i udokumentowane na zdjęciach fakty, jednych zachwyciły, inni byli zniesmaczeni brudem, zgiełkiem i ogólnym chaosem panującym w tym kraju. Spotkanie było znakomitą lekcją geografii.
 

Zobacz galerię - TUTAJ

 
 

Ogłoszenia Wójta Gminy Świlcza

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie kryteriów

i terminów rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

plik pdf TUTAJ

Zarządzenie Wójta w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Świlcza w okresie ferii letnich

plik pdf TUTAJ

 

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

"BOMBKA BOŻONARODZENIOWA"

Czytaj więcej - TUTAJ

 

Życzenia dla samotnych

Czytaj więcej - TUTAJ

 

Zaproszenie  na lekcję koleżeńską

Zapraszamy wszystkich nauczycieli na lekcję koleżeńską w ramach TIK,  która odbędzie się 4.01.2018r. w sali 214, temat zajęć: Diagramy procentowe.
 

Życzenia Świąteczne

 

 

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

Emilia Waśniowska „Wieczór Wigilijny”
 

Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom administracji i obsługi, Rodzicom i Uczniom naszej Szkoły życzę szczęśliwych, radosnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.


Dyrekcja

W świątecznym klimacie…


Jasełka bożonarodzeniowe oraz widowisko słowno-muzyczne pt. „Chodzimy po kolędzie”, wystawione 22 grudnia, złożyły się na program spotkania opłatkowego uczniów klas Ib i III. Dzieci w pięknych strojach, przygotowanych przez rodziców, zaprezentowały scenki przeplatane kolędami i pastorałkami. Po występie wszyscy spotkali się przy wigilijnym stole łamiąc się opłatkiem i składając sobie świąteczno-noworoczne życzenia.
Serdecznie dziękujemy panu Krystianowi Nowakowi za oprawę muzyczną oraz rodzicom uczniów kl. Ib i III za aktywne włączenie się w przygotowanie spotkania.


R. Misiuda

Zobacz galerię - TUTAJ
 

Gwiazdka w kręgielni i w parku trampolin
 

21 grudnia 2017 roku uczniowie klas Vb i VI naszej szkoły wzięli udział w wyjeździe integracyjnym. Razem z wychowawczyniami Dorotą Majką i Moniką Wołowiec udali się najpierw do parku trampolin Happy Jump, gdzie byli uczestnikami wyskokowych zajęć wychowania fizycznego. Następnie w kręgielni Kula w Rzeszowie rywalizowali w grupach o miano Mistrza Toru. Zabawa był przednia. Uczniowie wrócili zmęczeni, ale zadowoleni. Już planują kolejny wspólny wyjazd. Gdzie tym razem? Może na łyżwy? ;-)

M. Wołowiec

Zobacz galerię - TUTAJ
 

 
 

Kolejne sukcesy Zuzi Bednarz

 

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

Nagrody  w  GMINNYM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„THE WORLD  OF  ENGLISH” rozdane!

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców .
W konkursie wzięło udział 51 uczniów z sześciu szkół terenu Gminy Świlcza.
Nagrodzeni zostali następujący uczniowie:
I miejsce Aleksandra Dziedzic
Ola Janiszewska
II miejsce Zuzanna Wilk
Justyna Majda
III miejsce Julia Błońska
Amelia Dworak
Wyróżnienia:
Zuzanna Styka
Weronika Wota
Gabriela Uss Wąsowicz
Julia Bogaczewicz
Oliwia Kulig
Karolina Wołowiec
Wojciech Trala
Agnieszka Rygiel
Zuzanna Piątek

Wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.


Renata Czubocha Teresa Zagulska
 

Zobacz galerię - TUTAJ

Wizyta Mikołaja...

Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień - 6 grudnia. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na siebie czekać. Już od samego rana zawitał do naszej szkoły i zaczął odwiedzać dzieci w klasach.
Na samym początku - Nasz Gość udał się do naszych najmłodszych, czyli do dzieci z „zerówki”. Wszystkie maluszki bardzo przeżywały to spotkanie. Na niejednej twarzy można było zobaczyć niepewność i obawę, czy Mikołaj ich odwiedzi i dostaną prezenty. Dzieci dzielnie zaśpiewały przygotowaną piosenkę i powiedziały wierszyki. Mikołaj wręczył każdemu dziecku wspaniały prezent i musiał się pożegnać, ponieważ czekały na niego jeszcze inne dzieci.

 

Wycieczka do Flyparku w Rzeszowie

Dnia 12 grudnia 2017 roku uczniowie klas IVa, IVb i VII szkoły podstawowej pod opieką wychowawców udali się do Flyparku w Rzeszowie.
Flypark to największy na Podkarpaciu park trampolin w skład którego wchodzi osiem stref tematycznych, z różnorodnymi trampolinami, basenem z gąbkami, ścianką wspinaczkową
i wieloma innymi atrakcjami. Dobry humor dopisywał wszystkim uczestnikom. Po intensywnych ćwiczeniach wszyscy uczestnicy zabawy poczuli głód, w związku z czym udaliśmy się na małe co nieco, oczywiście do ..... McDonald's.

Iwona Mikosz
 

 

Statut SP

Plik pdf - TUTAJ

 

Zobacz galerię - TUTAJ

 

Andrzejki

Zobacz galerię - TUTAJ

 

 „Lekcja pokory”

4 grudnia gościliśmy w naszej szkole aktorów z Artystycznego ARS Kraków, którzy zaprezentowali uczniom klas V-VII SP i II G spektakl pod tytułem „Lekcja pokory” wg Karola Wojtyły. Akcja przedstawienia rozgrywa się w krakowskim antykwariacie, prowadzonym przez Leopolda Pascala. Właściciel zakładu ma pod swoją opieką młodego praktykanta. Stara się zarazić go pasją do piękna i prawdziwej sztuki. Życie płynie leniwie aż do chwili, gdy w sklepie pojawia się pewien mężczyzna, który przychodzi z nietypową propozycją. Leopold, próbując pomóc praktykantowi w nabyciu umiejętności odpowiedniego podejścia do klienta, wdaje się z gościem w ciekawą grę. W spektaklu wykorzystano motyw filozoficzny tzw. Zakładu Pascala. Mimo pozornie trudnej tematyki poruszanej w utworze sposób interpretacji zaproponowany przez aktorów angażuje młodego widza, działa na niego emocjonalnie, stwarzając pole do dalszych przemyśleń.

Monika Wołowiec

Zobacz galerię - TUTAJ

Kolejne lekcja ze szkołą muzyczną Yamaha- 1 grudnia 2017r.


Tym razem w roli głównej wystąpiły skrzypce: małe, duże, altówka, elektryczne. Dzieci miały przyjemność wysłuchać kilku wspaniałych utworów wykonanych na każdym z tych instrumentów przez panią Gabrielę Sasielę. Poznały też kilka sposobów gry na skrzypcach, tj. legato, staccato, tremolo, pizzicato. Audycję zakończono znanym wszystkim przebojem „Despacito”.
Dziękujemy artystom i czekamy na kolejne spotkanie.

Marta Smajdor


Zobacz galerię -
TUTAJ

 

Andrzejki w "Kolorowym Świecie"

W tym roku klasy I i III SP - 27 listopada , a klasy 0 i II SP - 28 listopada wraz z wychowawcami spędziły Andrzejki w "Kolorowym Świecie".
Tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, baseny z piłeczkami, trampoliny, wspinaczka oraz dmuchańce do zjeżdżania i skakania to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na naszych uczniów w centrum rozrywkowym „Kolorowy Świat” przy ul. Z. Kozienia w Rzeszowie.
Z okazji Andrzejek Panie opiekunki przygotowały dla dzieci specjalne atrakcje m.in. wróżby, zabawy z chustą animacyjną, rzucanie do celu - aby wywróżyć co czeka nas w przyszłości.
Była to dobra okazja do aktywnego spędzenia czasu, doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz integracji ze swoimi kolegami i koleżankami. Podczas zabawy towarzyszył dzieciom dobry humor i niespożyta energia.
Pobyt bardzo szybko dobiegł końca. Dzieci pożegnały się z tym bajkowym miejscem i pełne niezapomnianych wrażeń wróciły do szkoły.


T. Zagulska


Zobacz galerię -
TUTAJ
 

 

Żywa lekcja historii

Słowiańskie miecze, zbroje pierwszych wojów, hełmy św. Wojciecha, topory i wiele innych to eksponaty historyczne, które 28 października pojawiły się w naszej szkole za sprawą pan Michała Bogaczewicza, rekonstruktora z Rudnej Wielkiej.  W ciekawy i przystępny sposób przybliżył on młodzieży okoliczności bitwy pod Cedynią. Opowiedział o słowiańskiej taktyce wojennej. Zademonstrował broń wykorzystywaną na polu bitwy. Szczegółowo omówił uzbrojenie woja z drużyny Mieszka I. Uczniowie mogli podziwiać i przymierzać eksponaty zgromadzone przez pana Michała. Żywo uczestniczyli tej niecodziennej lekcji historii.

Monika Wołowiec

Zobacz galerię - TUTAJ

 

Różaniec - konkurs rozstrzygnięty!

Jak dziecko blisko matki czuje się bezpieczne, tak i my czujemy się bardzo bezpieczni pod opieką Maryi […]. Nigdy nie porzucajcie różańca – odmawiajcie różaniec, tak jak Ona o to prosiła”.

Papież Franciszek

 

Od trzech lat w październiku, w naszej szkole organizowany jest konkurs na najpiękniejszy różaniec. Cieszy się on dużą popularnością, a uczniowie liczą kolejne paciorki i wykonują je samodzielnie lub przy pomocy rodziców i rodzeństwa. Mimo, że konkurs jest organizowany przez nauczycieli religii po raz kolejny i tym razem nie brakowało pomysłów. Były różańce wykonane różnymi technikami: z guzików, bibuły, ziaren, chrupek, koralików…

Przypominały o październiku – miesiącu różańca świętego, 100 – leciu objawień Matki Bożej w Fatimie oraz tegorocznej modlitwie „Różaniec do granic”.

Jury w składzie: p. Anna Zych, p. Renata Czubocha i ks. Damian Jacek miało nie lada wyzwanie, prace prezentowały się na wysokim poziomie. Ostatecznie przyznano następujące nagrody:

W grupie dzieci z klas 0a i 0b:

I miejsce – Izabela Zagulska

II miejsce – Anna Królikowska

III miejsce – Michał Pijanowski

W grupie dzieci młodszych (I – III):

I miejsce – Aleksandra Gierlak

II miejsce – Joanna Mazur

III miejsce – Liliana Kania

W grupie uczniów klas IV – VII:

I miejsce – Zuzanna Piątek

II miejsce – Weronika Komza

III miejsce – Tatiana Depowska

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy laureatom i uczestnikom!

 

Anna Zych

Zobacz galerię - TUTAJ

 

Wiem czym oddycham - głosuj na czujnik

Wiem, czym oddycham” to konkurs skierowany do lokalnych społeczności i ich mieszkańców, którzy chcą monitorować stan jakości powietrza w swojej okolicy. W ramach akcji zostanie zainstalowanych 150 czujników w całej Polsce, abyśmy wiedzieli, czym oddychamy. Wiem, czym oddycham to również cykl działań, które mają nam uświadamiać, jaki wpływ na nasze zdrowie i życie ma zanieczyszczone powietrze i jak mu przeciwdziałać. Na portalu wiemczymoddycham.pl udostępnionych jest wiele ciekawych informacji przygotowanych przez ekspertów.

Wiem czym oddycham to kampania edukacyjna zorganizowana przez Avivę mająca na celu uświadomienie problemu jakości powietrza w Polsce.

Wesprzyj swoim głosem  naszą szkołę

https://wiemczymoddycham.pl/glosowanie/9af991a7-21b0-4af7-a64f-38da4c66bae0

 

 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA

  W VI edycji Gminnego Konkursu Pięknego Czytania organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną pod hasłem Czytamy utwory  Jana Grabowskiego i Stanisława Wyspiańskiego nasi uczniowie zajęli III i II miejsce w kategorii klas I- III/ IV-VI  szkół podstawowych .

GRATULUJEMY!!!

 

Zobacz galerię - TUTAJ

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”,29 listopada, w naszej szkole odbył się konkurs poezji i pieśni patriotycznej . Konkurs skierowany był do uczniów klas O-III, a jego główny cel to poznanie najpiękniejszych patriotycznych utworów literackich i muzycznych, odkrywanie i promowanie młodych talentów oraz kształtowanie poczucia dumy narodowej. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłosiła się spora grupa wykonawców. W sumie wystąpiło 41 uczniów z klas 0-III, w trzech kategoriach: recytatorzy, soliści i zespoły muzyczne. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, wykazali się ciekawą interpretacją wybranych utworów.
Jury w składzie: R. Misiuda, D. Łoboda i E. Furmaniak wyłoniło laureatów:
W kategorii recytatorzy:
I miejsce ex aequo - Oliwia Stępień - kl.IIa i Franciszek Kubiś - kl.III
II miejsce ex aequo - Eliza Szalony – kl.IIb i Aleksandra Gierlak - kl.IIb
III miejsce -Piotr Stokłosa - kl.Oa
Wyróżnienia:
1.Michał Kozak-kl.Oa
2.Kacper Jodko-kl.Ib
3.Liliana Kania-kl.Ib
4.Adam Ruda-kl.IIa
5.Dominika Walczyk-kl.IIb
6.Dorian Gałucha-kl.IIib
7.Emilia Pomianek-kl.IIb
8.Wiktoria Mytych-kl.IIb
9.Tomasz Wróbel-k.III
W kategorii soliści:
I miejsce - Dorota Kubicka kl.Ob
II miejsce - Eliza Szalony kl.IIb
III miejsce - Kamila Tomaka-kl.IIb
Wyróżnienia:
1.Izabela Zagulska -kl.Ob
2.Dorian Gałucha – kl.IIb
3.Emilia Pomianek – kl.IIb
4.Katarzyna Bury – kl.III
W kategorii zespół:
I miejsce ex aequo -Martyna Szczepanowska, Nina Sławęcka-Cisek, Martyna Leśniowska, Emilia Lis, Maria Mrowińska, Patryk Kania z klasy Oa oraz Anna Królikowska, Pola Ziemińska, Zuzanna Pisula- kl.Ob
II miejsce - Liliana Kania, Zuzanna Ślęzak, Katarzyna Stawarz- kl.Ib
III miejsce ex aequo- Wiktoria Wilk, Amelia Chmaj -kl.IIa oraz Dominika Walczyk, Aleksandra Gierlak -kl IIb
Wyróżnienia:
1.Marta Pomianek , Iga Ziemińska – kl.Ob
2.Judyta Ignas, Joanna Mazur kl.Ib
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!

Renata Misiuda
 

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO ,, OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI ” W KL. II A i B SP W TRZCIANIE W R. SZK. 2017/2018
 

W r. szk. 2017/ 2018 w klasach 2a i 2b Szkoły Podstawowej w Trzcianie jest realizowany projekt edukacyjny ,, Od grosika do złotówki ”.
Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości ( pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.
Główne cele programu to :
• nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu ;
• nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
naucz.: Elżbieta Furmaniak
Marta Smajdor

„Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych”
Lekcja pokazowa z języka angielskiego w klasie III b gimnazjum
 

William Artur Ward, jeden z najczęściej cytowanych amerykańskich pisarzy, stwierdził kiedyś, że nauczyciel powinien nie tylko demonstrować, ale przede wszystkim inspirować. Sprawić, że uczniowie sami zainteresują się danym tematem i zechcą samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę, a w rezultacie wykorzystają ją w praktyce. Taki właśnie cel wytyczyłam sobie przystępując do przygotowania lekcji. Były oczywiście i inne, zgodne z podstawą programową, takie jak, zapoznanie uczniów z materiałami dotyczącymi krajów anglojęzycznych, wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji i tworzenie poprawnych wypowiedzi umożliwiających komunikację językową.

Więcej tutaj

 

Caritas dziękuje – współpraca naszej Szkoły z Caritas

W imieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. dr Piotr Potyrała skierował podziękowanie na ręce pani dyrektor Grażyny Różańskiej. Sięga ona kilkuletniej działalności Szkolnego Koła Caritas i dotyczy uczniów oraz nauczycieli zaangażowanych w czynną pomoc bliźniemu.
W listopadzie w odbyły się warsztaty, z przedst. Grona Pedagogicznego zorganizowane w Ośrodku Caritas w Budach Głogowskich. Dotyczyły szeroko pojętej problematyki pomocy drugiemu człowiekowi z zakresu zapobiegania chorobom depresji, zjawiskom takim jak: samobójstwa, zaburzenia odżywiania, samookaleczenia. Poświęcone były szeroko pojętym zachowaniom autodestrukcyjnym występującym wśród dzieci i młodzieży.
Projekt pn. „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”, realizowany jest przez Caritas naszej Diecezji przy współpracy i finansowaniu przez Ministerstwo Zdrowia w ramach środków Narodowego Programu Zdrowia w latach 2016-2020.
 

Kto dziękuje – dwa razy prosi

W bieżącym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych we współpracy z Księżmi Werbistami z Pieniężna kontynuujemy akcję: „Każdy znaczek wspiera misje”. Akcja ta zorganizowana przez Szkolne Koło Caritas polega na zbieraniu ostemplowanych znaczków pocztowych, które należy wyciąć z ok. półcentymetrowym marginesem. Prosimy nie odklejać znaczków z kopert i widokówek (zajmują się już tym wolontariusze). Następnie znaczki przekazywane są Księżom Werbistom z Pieniężna, którzy odsprzedają je filatelistom, a fundusze uzyskane w ten sposób przekazują na cele misyjne – jako pomoc podopiecznym w różnych częściach świata.
Otrzymaliśmy podziękowanie z Pieniężna, które w dużej mierze należy się rodzeństwu Karolowi, Zuzi i Klaudii Piątek, którzy przynieśli w ubiegłym roku szkolnym największą ilość znaczków.
W dobie rozwiniętej technologii informatycznej, Internetu, sms–ów, e–maili, itp., kiedy coraz mniej znaczków pocztowych dociera do naszych domów, każdy z nich ma ogromną wartość dla misji. Może niektórzy nawet nie zdawali sobie sprawy, że znaczek, który miał zostać wrzucony do kosza, może uczynić wiele dobra, oczywiście, jeżeli na to sami pozwolimy!
Znaczki pocztowe prosimy przynosić do wychowawców klas. Zbiórka trwa do końca maja 2018 r.

 

Tenisowe sukcesy naszej uczennicy

Polski Związek Tenisowy opublikował 20.11.2017r. następującą informację:

Świetny wynik Zuzanny Bednarz w turnieju U12 Tennis Europe GD Tennis Cup w Turcji. Zuzanna dotarła do półfinału singla w turnieju do lat 12.
W grze podwójnej, w parze z Jaquelyn Ogunwale wygrała cały turniej. Brawo Zuzia!

 

Zuzanno, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Cieszy nas fakt, że uczennica naszej szkoły tak świetnie radzi sobie na kortach tenisowych nie tylko w Polsce.


Renata Czubocha


 

ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PANI JESIEŃ”

17 listopada odbyło się wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz słodkich upominków wszystkim  uczniom kl. 0-III, którzy brali udział w konkursie „PANI JESIEŃ”. Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach:
kl.0-ISP i kl.II-IIISP. Jury w składzie M.Kurzeja i L. Rzepka poniżej przedstawia listę nagrodzonych uczniów:

I miejsce /kl.0-ISP/:

Emilia Lis - kl.0a

Izabela Zagulska - kl.0b

Liliana Frańczak - kl.Ia

Hubert Komza -kl.Ia

Laura Gawrońska kl.-Ib

Lena Gawrońska - kl.Ib

Daria Gieroń - kl. Ib

Dawid Gonet - kl.Ib

Zuzanna Ślęzak- kl.Ib

 II miejsce:

Martyna  Szczepanowska - kl.0a

Amelia Dziedzic  - kl.Ia

Judyta Ignas - kl.Ib

Milena Płaza - kl.Ib

Kacper Jodko - kl.Ib

Tomasz Kocur -kl.Ib

 III miejsce:

Martyna Leśniowska -kl.0a

Katarzyna Stawarz - kl.Ib

Wyróżnienia:

Amelia Mika –kl.0a

Wiktoria Smagała –kl.0a

 I miejsce /kl.II - IIISP/:

Emilia Pomianek - kl.IIb

Eliza Szalony - kl.IIb

Emilia Hadyś - kl.III

II miejsce:

Aleksandra Gierlak- kl.IIb

Kamil Porada -kl.IIb

Dominika Walczyk -kl.IIb

Katarzyna Bury- kl.III

Jacek Czachor -  kl.III

 III miejsce:

Dorian Gałucha - kl.IIb

Patryk Koprek - kl.IIb

Dawid Szczepanowski - kl.IIa

Wyróżnienia:

Jakub Leśniowski - kl.IIb

Oliwia Stępień -  kl.IIa

Hubert Grobelny - kl.III

 

Dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!

 

M. Kurzeja

Zobacz galerię - TUTAJ

Dzień Pluszowego Misia

W dniach od 20 do 24.11.2017 tematyka zajęć w oddziałach przedszkolnych dotyczyła misia i wiązała się ze Świętem Pluszowego Misia, przypadającym na 25 listopada. W tym czasie dzieci z kl. 0a i 0b przynosiły z domu swoje ulubione pluszowe misie, którymi chętnie się bawiły i w towarzystwie pluszaków brały udział w różnych formach aktywności.
Zerówczaki poznały historię pluszowego misia, dowiedziały się co nieco o życiu niedźwiedzi, słuchały bajek, ciekawostek o misiach, wykonywały papierowe misiowe maski.
Uczestniczyły w warsztatach, które miały miejsce w Publicznej Bibliotece w Trzcianie z udziałem maskotki Misia Uszatka oraz w zajęciach otwartych w Szkole Podstawowej pod tytułem „Dobranocki z dawnych lat”, w czasie których rysowały i malowały swoich ulubieńców.
Brały udział w Gminnym Konkursie Plastycznym: „Mój Przyjaciel-Pluszowy Miś”, wykonując przytulanki, które zostały przekazane do Domu Dziecka w Rzeszowie. Nagrody za zajęcie I miejsca przyznano: Emilii Lis, Martynie Leśniowskiej, Ninie Sławęckiej – Cisek, Marcie Pomianek, Antkowi Pomiankowi, Karolowi Pomiankowi, Izabeli Zagulskiej.
22 listopada Dzieci – Misie stały się prawdziwymi Zerówkowiczami podczas imprezy przedszkolnej.
Bawiły się z Misiem Puchatkiem, tańczyły, recytowały wiersze, śpiewały piosenki, rozwiązywały zadania - wykazując się różnorodnymi sprawnościami i umiejętnościami. Na pamiątkę tego ważnego dla nich dnia złożyły uroczyste przyrzeczenie – bycia dobrymi przedszkolakami , otrzymały nagrody i dyplomy.
 

EDUKIDO  TO NIE TYLKO KLOCKI

16 i 17 listopada 2017r. uczniowie klas 0-III uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „Edukido” opartych na klockach LEG0. Tematem warsztatów była grawitacja i zjawiska nią rządzące. Aby dowiedzieć się jak działa siła grawitacji, zadaniem dzieci było zbudowanie motocykla
a następnie wprawianie go w ruch, aby praktycznie pokazać jak ona działa.
Pod okiem instruktora konstruowały motocykle z klocków, supermaszyny, gdyż wyobraźnia dzieci nie ma granic. Poznawały w ten sposób podstawy techniki i zasady konstruowania.
W ciekawy sposób zdobywały wiedzę, stawiały mnóstwo pytań, dzieliły spostrzeżeniami,
chwaliły swoimi osiągnięciami i sukcesami. Wiele emocji dostarczyła „jazda motocyklem” po specjalnie przygotowanym torze. Dzieci mogły zaobserwować jak wygląda jazda motocykla, czyja maszyna dojedzie najdalej…. i od czego to zależy.
Przekonaliśmy się, że Edukido to nie tylko klocki – to wiedza, ciekawe treści, nowe umiejętności, ładunek pozytywnej energii. Ale najważniejsze to dobra zabawa i radość, która z niej płynie, a która udzieliła się dzieciom.

L. Rzepka

Zobacz galerię - TUTAJ
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszej szkole odbyły się wyjątkowo uroczyście. 10 listopada uczniowie ubrani w odświętne stroje, dodatkowo udekorowani w biało – czerwone wstążki lub kotyliony uczestniczyli w uroczystym apelu. Prześledzili wspólnie, co działo się na ziemiach polskich w ciągu 123 lat zaborów. Wiersze i pieśni w wykonaniu uczestników montażu słowno-muzycznego przypomniały uczniom jak Polacy chwytali za broń i walczyli o odzyskanie niepodległości. Na zakończenie zaprezentowały się dziewczęta – uczennice gimnazjum w układzie choreograficznym.

Zobacz galerię - TUTAJ

 

Przegląd piosenki patriotycznej

9 listopada 2017r. grupa uczniów z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły wzięła udział w II Przeglądzie Piosenki Patriotycznej dla przedszkoli gminy Świlcza.
Organizatorem było Przedszkole Publiczne w Świlczy a honorowy patronat nad Przeglądem objął Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic.
Na scenie wystąpiły dzieci 6 letnie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Świlcza. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Przedszkola Publicznego w Świlczy witając wszystkich gości i uczestników. Następnie część artystyczną przedstawiły dwie grupy starszaków z Przedszkola w Świlczy. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 7 grup przedszkolnych ( ok. 45 przedszkolaków) z różnorodnym repertuarem. Nasz zespół składał się z 6 osób: Martyny Leśniowskiej, Aleksandry Hadyś, Piotra Stokłosy, Ingi Ziemińskiej, Poli Ziemińskiej i Doroty Kubickiej. Dzieci pod opieką p. Marii Stachury-Sołtys i p. Bogdana Barlika zaśpiewały piosenkę pt. „ Piechota” przy akompaniamencie instrumentów muzycznych.
Po występach głos zabrał pan Wójt Adam Dziedzic. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie patriotyzmu w wychowaniu młodego pokolenia i pogratulował dzieciom, nauczycielom i rodzicom.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki przygotowane przez organizatorów.
 

Zobacz galerię - TUTAJ

Planetarium w naszej szkole

 
We wtorek 7.11.2017r. naszą szkołę odwiedziło mobilne planetarium. Tego dnia dla klas IV – VII SP i II – III gimnazjum odbyły się zajęcia astronomiczne.
Ogromny przenośny namiot sferyczny dostarczył sporo „kosmicznych wrażeń”. To narzędzie edukacyjne, umożliwiło zobaczenie i zrozumienie zjawisk astronomicznych, które zazwyczaj obserwuje się z Ziemi lub ogląda przez teleskopy.
Uczniowie w sposób przyjemny i z zaciekawieniem poznali Układ Słoneczny. Była to też dla nich okazja do pogłębienia swojej dotychczasowej wiedzy o Kosmosie oraz odbycia cudownej podróży po niebie. To było bardzo ciekawe i pouczające spotkanie.

Dorota Majka
 

SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM UCZENNICY KLASY II B SP W TRZCIANIE


Uczennica klasy II b SP w Trzcianie została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem ,,Z baśniowego kufra”, którego organizatorem była SP w Niedźwiadzie Dolnej pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i burmistrza Ropczyc . W konkursie wzięło udział 251 szkół z 16 województw. Dostarczono 1250 magicznych przedmiotów. Nagrodzono prace 60 uczestników, wśród których znalazła się uczennica naszej szkoły - Wiktoria Mytych z klasy II b SP. Wykonała ona magiczny przedmiot ,, Kwiat paproci ” ( na podst. baśni J.I. Kraszewskiego ,, Kwiat paproci”). W dniu 6 listopada 2017 roku miało miejsce wręczenie dyplomów i nagród 60 laureatom konkursu. Gratulujemy Wiktorii Mytych i życzymy dalszych sukcesów.

naucz.: Elżbieta Furmaniak
 

Pierwsze spotkanie ze Szkołą Muzyczną Yamaha


 

W piątek 27 października odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym audycja muzyczna przeprowadzona przez Szkołę Muzyczną Yamaha. Prowadzący zaprezentowali instrumenty strunowe, szarpane czyli gitary. Uczniowie mieli okazję zobaczyć m.in. gitarę klasyczną, basową, elektryczną i ukulele. Każdy mógł usłyszeć różnorodność brzmienia tych instrumentów, a nawet spróbować na nich zagrać. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Zobacz galerię - TUTAJ


 

„By krucha pamięć nie zniszczyła wspomnień…”


Listopad to czas zadumy i refleksji nad niebem, świętością, życiem wiecznym. Czas, kiedy w szczególny sposób wspominamy tych, co odeszli.
7 i 10 listopada uczniowie zrzeszeni w Szkolnym Kole Caritas (dwie grupy), wraz ze swoją Opiekunką udali się na pobliski cmentarz parafialny. Odwiedzili groby tych, których znali osobiście lub tylko z opowiadań. Modlili się nad grobami rodziców, krewnych, przyjaciół, znajomych, tych, których znali oraz zmarłych, których groby są już nieco zapomniane. W atmosferze modlitewnej zapalili znicze, które przynieśli ze sobą. Zatrzymywali się przy kolejnych grobach i we wspomnieniach zastanawiali się nad kruchością życia ludzkiego. W ten sposób pragnęli pomóc tym, którzy oczekują w czyśćcu.
 

Zobacz galerię - TUTAJ

Komunikat dla Rodziców


Ze względu na brak zapotrzebowania na wydłużoną opiekę świetlicową po godz.16.30. /po przeprowadzonej tygodniowej analizie frekwencji uczniów/, informujemy Rodziców, że od poniedziałku 13.11.2017 roku świetlica szkolna pracować będzie do godz. 16.30.

Jeżeli występuje konieczność przedłużenia pracy świetlicy proszę o zgłaszanie potrzeb na konkretny dzień tygodnia do wychowawców świetlicy.

 

Sukces Emilki

23 października 2017r. Emilka Lis z oddziału przedszkolnego kl.0a zdobyła II miejsce w XII edycji Gminnego Konkursu Papieskiego „Z Wadowic Do Świętości” pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Konkurs organizowany był przez SP nr 2 w Bratkowicach i GCK
w Świlczy. Dziewczynka wykonała pracę plastyczną nt: „Nadzieja to marzenia i oczekiwania zawinięte w jedną paczkę”, w której ukazała swoje marzenia i nadzieje na przyszłość.
Gratulujemy!!!


Lucyna Rzepka
 

Akademia Bezpiecznego Puchatka

 Akademia Bezpiecznego Puchatka jest programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Został on dodatkowo rozbudowany o materiały związane z przydatną dla dzieci tematyką pierwszej pomocy, efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności, mają za zadanie pomóc w przekazaniu dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu.
Po zakończeniu zajęć odbędzie się Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa będący podsumowaniem zajęć Akademii Bezpiecznego Puchatka. Udział w teście jest obowiązkowym elementem programu, dlatego też po przeprowadzeniu testu, szkoła nabywa prawo do posługiwania się prestiżowym certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”
Program przygotowywany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji.
 

 

SPOTKANIE UCZNIÓW   KLAS   II - III  SP  W  TRZCIANIE Z  PISARKĄ   -   P.  ZOFIĄ  STANECKĄ

Dnia 23 października 2017 roku odbyło się spotkanie uczniów klas II - III SP wraz z wychowawczyniami z autorką świetnych książek dla dzieci - p. Zofią Stanecką, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcianie. Dzieci zapoznały się z twórczością p. Zofii Staneckiej, która znana jest jako autorka serii książek o Basi, trollach, robotach, statkach i wielu innych, pełnych mądrości i ciepłego humoru. Autorka przekazała dzieciom wiele cennych informacji o procesie powstawania książki i ludziach, którzy ją współtworzą. Omówiła jak wygląda jej codzienna praca i skąd czerpie inspiracje. Dzieci miały okazję poczuć się artystami, przelewając za pomocą p. Zofii wizerunek swojego wyśnionego psa. Autorka przeprowadziła z dziećmi dyskusję o wolności. Dzieci zastanawiały się, co to dla nich znaczy ,, być wolnym”, czy istnieją jakieś granice wolności, których nie może przekroczyć nawet sam król, indywidualnie próbowały zilustrować wyrażenie ,, Jestem wolny (-a)”. Dzieci mogły zakupić książki pisarki i otrzymać jej autograf. Mamy nadzieję, że kontakt z pisarką przyczyni się do tego, że dzieci chętniej będą sięgały po publikacje autorki.
Dziękujemy organizatorom spotkania za zaproszenie nas na spotkanie z p. Zofią Stanecką.


Elżbieta Furmaniak

 

PODRÓŻ PO POLSCE

23 października 2017r. w naszej szkole odbyły się bardzo interesujące zajęcia edukacyjne pt: „Podróż po Polsce”. Wzięły w nich udział dzieci z klas 0-3.Podczas zajęć uczniowie „odbyli” długą podróż po różnych zakątkach Polski. Odwiedzili m.in. Gniezno – gdzie wysłuchali „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie” oraz przypomnieli sobie znaczenie barw narodowych. Kolejno wysłuchali „Legendy o Smoku Wawelskim” związanej oczywiście z Krakowem. Poznali zabytki Krakowa oraz strój krakowski. Dowiedzieli się także co to jest „Trójmiasto”. Bardzo chętnie wzięli udział w quizie wykazując się dużą wiedzą na temat morza i wody. Podróżując po Polsce nie ominięto najważniejszego miasta ,czyli stolicy. Tutaj dzieci przypomniały sobie „Legendę o Warsie i Sawie” i poznały zabytki Warszawy. Podróż zakończyła się w górach. Uczniowie mogli zobaczyć strój góralski, dowiedzieć się co to jest „gwara” i jak nazywa się najwyższy szczyt Tatr.
Zajęcia okazały się bardzo dobrą lekcją języka polskiego, geografii i historii.


Maria Stachura- Sołtys

Zobacz galerię - TUTAJ
 

INFORMACJA

Dyrekcja Szkoły informuje rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe, że od dnia 6 listopada 2017 roku od poniedziałku do piątku zostanie wydłużony czas pracy świetlicy  do godziny 17.30.

 

Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych rozpoczyna okres poświęcony wspomnieniom tych, którzy odeszli. Tego dnia odwiedzamy cmentarze, by zapalić znicze na mogiłach bliskich. Naszym obowiązkiem i wyrazem patriotyzmu jest również nawiedzanie grobów bohaterów narodowych. Jak co roku przed uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzcianie wraz z opiekunem SU Moniką Wołowiec odwiedzili cmentarz, aby zadbać o mogiły lokalnych bohaterów. Uczniowie uporządkowali groby, ozdobili je kwiatami i zapalili znicze. Od wielu lat wychowankowie naszej szkoły opiekują się grobami żołnierzy na pobliskim cmentarzu w Trzcianie. Systematycznie odwiedzają mogiły poległych podczas II wojny światowej żołnierzy: lotnika por. Stanisława Ciocha i plut. Władysława Ciocha, który stracił życie w bitwie pod Bzurą w 1939 roku oraz Jana Juchy – Sybiraka, żołnierza armii gen. Andersa, a także Nieznanego Żołnierza - Legionisty I Brygady Legionów Polskich 1914-1918. Otaczają także opieką grób byłego kierownika szkoły w Trzcianie Edmunda Banickiego. Dla młodzieży to doskonała lekcja patriotyzmu i historii, a także możliwość oddania hołdu naszym lokalnym bohaterom.

Zobacz galerię - TUTAJ

 

Jesienne inspiracje plastyczne naszych uczniów

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i podziwiania galerii prac naszych uczniów z klas 0-III SP i klas gimnazjalnych. Jesteśmy dumni z tego, ze w naszej szkole rodzą się takie talenty plastyczne. Patrzmy i podziwiajmy!

Zobacz galerię - TUTAJ

 

„ODKRYWAMY TAJEMNICE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO WSPiA“

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wezmą udział w projekcie "Odkrywamy tajemnice laboratorium kryminalistycznego WSPiA".

Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przez min. 270 Uczniów/Uczennic klas II i III gimnazjum poprzez realizację modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie (WSPiA) we współpracy z Partnerami: Gminą Świlcza i Gminą Czudec.

 

Więcej o projekcie:

http://www.wspia.eu/uczelnia/projekty/projekty-w-realizacji/projekt-odkrywamy-tajemnice-laboratorium-kryminalistycznego-wspia

 

Dzień Edukacji - ZMP

 

18.10.2017 r. odbyło się w naszej placówce spotkanie nauczycieli emerytów z ZMP z terenu gminy Świlcza. Na uroczystość przybyli również Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic i prezes ZMP Janusz Biliński.

Uczniowie z naszej szkoły pod opieką pani Marty Smajdor przygotowali montaż słowno-muzyczny, który obejrzeli wszyscy przybyli goście.

 

Zobacz galerię - TUTAJ

 

 

UROCZYSTE PASOWANIE NA "PIERWSZAKA"

16.10.2017 r. - obchodzony był Dzień Pierwszaka. Pierwszoklasiści udowodnili, że zasługują na miano ucznia. Trafnie odpowiadali na pytania wychowawców, dotyczące właściwego zachowania się w szkole, zasad przechodzenia przez jezdnię. Nie przeraziły ich trudne pytania o nazwę szkoły, czy nazwisko pani dyrektor i wice dyrektor. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. W godnej postawie na baczność odśpiewali hymn państwowy, na sztandar szkoły ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor G. Różańska dokonała pasowania na ucznia wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia" dotykając ołówkiem ramion swoich podopiecznych. Dopełnieniem aktu pasowania było wręczenie przez wice dyrektor A. Małozięć pamiątkowych dyplomów, które z dumą prezentowali w sesji zdjęciowej. Podczas uroczystości były tańce przy muzyce, zabawy, konkursy i słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.
Pierwszoklasistom życzymy, aby każdy dzień spędzony w szkolnych ławkach oraz na szkolnych korytarzach był wesoły i radosny, a także dużo siły i wytrwałości w dążeniu do wiedzy oraz osiągnięcia dobrych wyników w nauce
 

Zobacz galerię - TUTAJ

 

GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "THE WORLD OF ENGLISH"

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII SP oraz II i III gimnazjum z terenu Gminy Świlcza do wzięcia udziału  w Gminnym konkursie z języka angielskiego "THE WORLD OF ENGLISH".

SZCZEGÓŁY KONKURSU tutaj

 

Dzień Nauczyciela z „Przerwą na kabaret”.


Święto nauczycieli - okiem emeryta


Dzień Nauczyciela obchodzony jest na całym świecie w ponad 100 krajach. Najhuczniej świętuje się w Tajlandii, gdzie uczniowie padają do stóp swoich nauczycieli, wręczają im też wianuszki z jaśminu oraz kwiaty. W Polsce święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która została powołana z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. To piękne święto przypomina o rewolucyjnych dokonaniach Komisji Edukacji Narodowej, a dzień 14 października został uznany świętem nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników oświaty czynnych zawodowo i emerytowanych.

Z tej wyjątkowej okazji Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Trzcianie zorganizowała wraz z sekcją socjalną wyjście wszystkich nauczycieli, pracowników i emerytów do Filharmonii Podkarpackiej na autorski program pt. „Przerwa na KABARET" trzech grup kabaretowych: FORMACJI CHATELET, KABARETU K2 oraz Andrzeja GRABOWSKIEGO .
Przez ponad dwie godziny szóstka znakomitych Artystów kabaretowych „stawała na głowie", aby rozśmieszyć rzeszowską publiczność do łez. A ponieważ 14 października był to Dzień Nauczyciela, mottem przewodnim całego programu została szeroko pojęta EDUKACJA. Całość prowadzili: Barbara Tomkowiak i Adam Małczyk.


Słów kilka o kabarecie…


Kabaret to forma sztuki widowiskowej, mająca charakter zazwyczaj satyryczny. W Polsce praktycznie od samego początku istnienia poruszał trudne tematy, o których głośno się nie mówiło. Początkowo skecze dotyczyły polityki i tego co działo się w kraju. To była swego rodzaju walka o Polskę, o lepsze jutro. Zresztą, niektóre skecze z tamtego okresu są nadal aktualne. Gdy nadeszła wolność, tematy skeczy się bardzo zmieniły. Jednak do tej pory została chęć, by pokazać jak nasze życie jest stereotypowe. Niektóre kabarety poprzez zabawę próbują zmusić nas do zastanowienia się nad otaczającą nas rzeczywistością i tematami, które nas dzielą czyli tzw. tabu. Wydawałoby się, że w XXI w. nie ma nic, co by poruszało ludzką opinię. Dzisiejszy polski kabaret wcale nie stroni od ciężkich i trudnych tematów. Tak naprawdę pod pozorem zabawy wiele skeczy ma nam pokazać jak absurdalna jest rzeczywistość i że - po prostu- trzeba to zmienić.


„Jak ktoś chce się pośmiać, to się pośmieje” ….


Kabaret K2 powstał w Zielonej Górze w 2012 roku. Jego członkowie to Michał Zenkner i Bartosz Klauziński . Kabaret K2 tak pisze o sobie: „Zwiemy, a właściwie ksywujemy się Barciś i Mimi. Skecze piszemy oczywiście po to, żeby widza rozbawić. Ale nie tylko. Staramy się, żeby były "o czymś". Jednak jest to staranność nienachalna, unikamy dydaktyki. Jak ktoś chce się tylko pośmiać, to się tylko pośmieje. Jak ktoś szuka czegoś więcej, to znajdzie”. Ich najpopularniejsze skecze: to „Bar Kretyn - Swojska Chata", „Rumpologia czyli wróżenie z pośladków", „Królewski koniuszy".

Po obejrzeniu programu Kabaretu K2 nasuwa się następująca refleksja - twórcy K2 wnikliwie obserwują świat i szukają tematów dotyczących ich i nas, przetwarzają rzeczywistość, podkręcają absurdalność sytuacji. Nie boją się poruszać kontrowersyjnych tematów i robią to w jakimś celu. Przy tym nie są nachalni i nie krzywdzą ludzkich uczuć. Natomiast ich groteskowe puenty rozbawiają widzów do łez.


„Idź na Chatelet i śmiej się z sensem!”…


FORMACJA CHATELET to niepoprawni optymiści i wieczni buntownicy - ciągle wierzą, że poprzez kabaret zmienią świat i odkryją u ludzi nowe kontynenty świadomości. Robią to już od niemal 17 lat. Obecny skład to Adam Małczyk - sceniczny przywódca, Michał Pałubski - człowiek guma i kameleon czyli popularny „Buba" oraz Barbara Tomkowiak. Ich cieszące się popularnością skecze to: „Urząd Pracy", „Taksówkarz", "Pierwsza randka", „Zakład matrymonialny”.
Formacja Chatelet inaczej Teatr bądź Kabaret Form Niebywałych to krakowska grupa założona w 1996 roku. Oprócz występów estradowych i telewizyjnych Formacja Chatelet współpracuje również z krakowskim Teatrem Groteska. Kabaret Formacja Chatelet to już nie duet, ale trio. Sami twierdzą, że wychodzą na scenę, bo mają do spełnienia misję – rozbawić publiczność. Mówią: „Idź na Chatelet i śmiej się z sensem!”


Andrzej Grabowski - intelektualna eksplozja humoru.


Osobowością „Przerwy na KABARET” był Andrzej GRABOWSKI. To jeden z najważniejszych polskich aktorów ostatniego półwiecza. Typowo słowiańska „uroda"” brzuszek i łysinka, a także wiek - sprawiły, iż twórcy sitcomu „Świat według Kiepskich" powierzyli mu w 1999 roku rolę Ferdka Kiepskiego, o czym wspominał w rzeszowskiej filharmonii. Ponadto wystąpił w kilkudziesięciu filmach i serialach kreując zawsze mocne i wyraziste postaci bohaterów.
Na scenie kabaretowej jest intelektualną eksplozją humoru. Jego monologi rozśmieszają do łez zgromadzoną na widowni publiczność. Tak też było i w Rzeszowie.


Kabaret zbliża…


Ideą, która przyświecała organizatorom - Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Trzcianie była zapewne integracja społeczności, możliwość do spotkania się, porozmawiania, podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, troskami i radościami. I udało się. Wszyscy ze spektaklu kabaretowego wychodzili uśmiechnięci i zadowoleni. Dodatkowo nietuzinkowy humor występujących i niezwykle szybkie tempo przedstawienia, przyczyniło się do poprawy nastroju każdego z nas. Spotkanie w filharmonii było odskocznią od codziennych trosk i problemów - miłym Dniem Nauczyciela. Nie ulega wątpliwości - że kabaret zbliża…….

Dziękujemy Pani Dyrektor!


Z. Draus
 

 

Dzień NAUCZYCIELA


"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo
wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało."
J. Korczak


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom składam serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud, za ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie umysłów młodych pokoleń. Życzę Wam, aby niełatwa misja nauczyciela, przyniosła oczekiwane efekty, satysfakcję i zadowolenie z dobrze wykonanej pracy. Pamiętajmy, że wykształcona i dobrze wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro. Z okazji Waszego święta życzę Wam pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości, wytrwałości i wdzięczności uczniów.

Pracownikom oświaty, administracji i obsługi oraz nauczycielom - emerytom życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości
w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Dyrekcja

 

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego

Wiersz dedykujemy naszym drogim nauczycielom z okazji ich święta:

„Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się Dzień Nauczyciela.
Z okazji tego zaszczytnego Święta niech każda buzia będzie uśmiechnięta.
Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.
Za naukę, za przeogromny trud, jaki jest w naszą edukację wkładany, bukiet