SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094,  e-mail: zs.trzciana@intertele.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podział lekcji
Dzwonki
Złota Księga
Wykaz podręczników
Dla Rodziców
Gazetka szkolna
Szkolny chór
Kalendarz roku szkolnego
Wycieczki
Nasze prace
Forum
Galeria
 

miejscowość

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
 

inne

Organ prowadzący
Zamówienia publiczne
Linki
 

nasi przyjaciele

 

Nasza miejscowość

Wieś, w której mieści się Zespół Szkół położona jest 14 km na zachód od Rzeszowa, na pograniczu dwóch głównych krain geograficznych: Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej.

fotografia udostępniona dzięki uprzejmości autora Józefa Ambrozowicza

    Miejscowość wzięła nazwę od trzcin, które przed wiekami porastały jej tereny. Jak podają kroniki wiejskie i legendy przekazywane przez kolejne pokolenia jej mieszkańców, aż po dzień dzisiejszy było tak: "W czasie najazdu Tatarów na Polskę, zakonnicy-prawdopodobnie Dominikanie z Sandomierza zostali zamordowani i tylko czterem udało się zbiec. Przebyli puszczę i bagna jeziora w Trzcianie i czując się tutaj bezpiecznie wybudowali kościółek. Wówczas rosły na tych terenach olbrzymie lasy. Jezioro obfitowało w ryby, a jego brzegi porośnięte były trzciną. Trzciny zasłaniały przed nieproszonymi gośćmi, ułatwiały polowania. Od tych trzcin wzięła swą nazwę miejscowość Trzciana". /Kronika Trzciany - ze zbiorów prywatnych J. Kawalca/.

    Życie mieszkańców Trzciany sięga historią XIII wieku. W przeobrażeniach społeczno - kulturalnych, jakim podlegała Trzciana na przestrzeni dziejów, niemałą rolę odegrało szkolnictwo. Jego historia sięga wieków średnich (XVI, XVII w.) Funkcjonowały wówczas szkoły parafialne, które były własnością kościoła i gminy. Od początku XIX wieku istniała w Trzcianie szkoła ludowa, w której dzieci uczyły się głównie czytania, pisania, rachunków i katechizmu. Nauczanie nieprzerwanie odbywało się przez lata niepodległości, wojen światowych oraz czasów powojennych. Dobrze układała się współpraca grona pedagogicznego z rodzicami uczniów. Nauczyciele cieszyli się poważaniem, uznaniem i szacunkiem wsi. Życie szkolne bogacone było corocznie nowymi formami pracy. Działał np. zespół teatralny prowadzony przez żonę kierownika szkoły. Przygotowywane były programy artystyczne z okazji świąt, rocznic państwowych, uroczystości środowiskowe i szkolne. /z Kronik szkoły/.

    Szkoła borykała się z trudnościami lokalowymi. Istniały budynki pełniące rolę szkoły. Trudności finansowe, brak należytej organizacji pracy i tzw. "bieda galicyjska" nie pozwalały zrealizować zamierzeń i planów. Mimo znacznej, stopniowej poprawy życia mieszkańców wsi aż do lat 80 - tych bieżącego stulecia sprawy szkoły schodziły na plan dalszy w działaniach samorządów wiejskich, gromadzkich czy gminnych.

    W chwili obecnej Trzciana liczy około 3,5 tys. mieszkańców. Jest tutaj Zespół Szkół ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Muzyczna, Przedszkole oraz Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Działają zespoły amatorskie tj. chór "Cantus" z 70-letnią tradycją, zespół regionalny "trzcianiacy", kapela ludowa, drużyny sportowe, sekcja kolarska, szkolny chór "Kantuski",

    Dużą popularnością cieszy się Biblioteka Publiczna, mieszcząca się obecnie w nowym budynku Domu Kultury, tutaj także ma siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Trzciany oraz redakcja lokalnego czasopisma "Trzcionka". Istnieje Parafia Rzymskokatolicka z 100-letnim kościołem i zabytkowymi ołtarzami i organami.

    Wszyscy absolwenci szkoły podejmują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Mieszkańcy Trzciany pracują zawodowo w zakładach pracy Rzeszowa. Trzciana nazywana jest "sypialnią Rzeszowa". Nie ma tu typowych gospodarstw wiejskich i rolników. Jest to wieś otwarta o przenikających wzajemnie kulturach miejskiej i tradycjach wiejskich. Na tym tle, szkoła ma ogromne zadanie, by sprostać wymaganiom specyficznego środowiska. Dzisiaj tym bardziej, gdyż Gimnazjum w Trzcianie skupia uczniów nie tylko z Trzciany ale i z Błędowej Zgłobieńskiej oraz Dąbrowy.

wersje językowe

 

posiadamy certyfikat

 

posiadamy certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

uczestniczymy w programie

 

nasza miejscowość na mapie

Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone