SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094,  e-mail:sp.trzciana@swolcza.com.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podział lekcji
Dzwonki
Złota Księga
Wykaz podręczników
Dla Rodziców
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Forum
Galeria
 

miejscowość

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
 

inne

Organ prowadzący
Zamówienia publiczne
Linki
 

nasi przyjaciele

 

Historia

Tak jednak zawsze nie było. W Trzcianie brakowało odpowiedniej bazy i zaplecza, toteż zdecydowano się na rozbudowę szkoły. Pierwsze prace nad nowym obiektem  zaczęto w październiku 1986 roku. Pomysł rozbudowy zrodził się wśród mieszkańców wsi, którzy zawiązując Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, postanowili sfinalizować swój zamiar
i poprawić warunki nauki i pracy dzieci oraz nauczycieli. Początek inwestycji realizowano

  czynem społecznym, dlatego wszyscy murarze z Trzciany, nie pytając o zapłatę oraz warunki pracy i płacy przystąpili do stawiania murów szkoły. Różnorodność inicjatyw społecznych
i autentyczne zainteresowanie i zaangażowanie społeczników z Komitetu Rozbudowy, Komitetu Rodzicielskiego i nauczycieli szkoły pozwoliły przetrwać najtrudniejsze okresy. Komitet Rodzicielski organizował dochodowe zabawy
 z udziałem nie tylko mieszkańców wsi. Wraz z rozbudową szkoły trwała normalna praca dydaktyczna. Pod nadzorem wicedyrektora młodzież wykonywała na budowie wiele prac, nie tylko porządkowych. Czyniła to z radością i dobrowolnie, zachęcona dobrym przykładem rodziców i nauczycieli. W ciągu niespełna czterech lat stanął nowoczesny segment dydaktyczny, funkcjonalny i przestronny z  

 jasnymi klasopracowniami oraz tzw. segment żywieniowy.1 września 1990 roku odbyła się ogólnopolska inauguracja roku szkolnego
z równoczesnym otwarciem "nowej" szkoły. Fakt ten nie był przypadkiem ani też przejawem lokalnego snobizmu. Chlubne tradycje szkoły, jej osiągnięcia w dziedzinie 
kształtowania serc i umysłów dzieci, gotowość 
do poświęcenia 
i autentyczne zaangażowanie 

w realizacji powziętych zamierzeń sprawiły, że starania o przyznanie prawa do zorganizowania tej uroczystości zostały docenione. Wśród zaproszonych gości byli ministrowie: Edukacji Narodowej - prof. H. Samsonowicz, sprawiedliwości - A. Bentkowski, senator B. Fleszar, ówczesny wojewoda rzeszowski K. Ferenc i Kurator Oświaty J. Stanisz. Minister Samsonowicz powiedział: "Po raz pierwszy zaczynami rok szkolny w Rzeczpospolitej Polskiej. W tej szkole musicie nauczyć się wspólnie żyć, odpowiadać za to co robicie i znajdować przyjemność w rozwijaniu własnych talentów. Musicie odpowiadać za to co się w szkole dzieje, aby panowała tolerancja i poszanowanie dla etyki chrześcijańskiej".  
 
 
 
 

posiadamy certyfikat

 

posiadamy certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

uczestniczymy w programie

 

nasza miejscowość na mapie

Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone