SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094,  e-mail: sp.trzciana@swilcza.com.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podział lekcji
Dzwonki
Złota Księga
Wykaz podręczników
Dla Rodziców
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Galeria
Dyplomy i wyróżnienia
Wystawy szkolne
 

miejscowość

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
 

inne

Organ prowadzący
Zamówienia publiczne
Linki
 

nasi przyjaciele

 

Ewaluacja

Ewaluacja jest grupą wszystkich narzędzi do pozyskiwania
informacji mających wspomagać proces decyzyjny
i budować współodpowiedzialność za osiąganie
rezultatów pracy, nie oferuje natomiast gotowych rozwiązań
czy sposobów postępowania.

Raport z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły - 2017/2018

raport w formacie pdf TUTAJ 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły - 2016/2017

raport w formacie pdf TUTAJ 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły - 2015/2016

raport w formacie pdf TUTAJ 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły - 2014/2015

raport w formacie pdf TUTAJ 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły - I I półrocze 2013/2014

raport w formacie pdf TUTAJ 

Raport z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły - I półrocze 2013/2014

raport w formacie pdf TUTAJ 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły za rok 2011/2012

raport w formacie pdf TUTAJ 

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole przeprowadzona była ewaluacja zewnętrzna.

Poniżej znajdują się linki pod którymi znajdują się raporty z przeprowadzonej ewaluacji:

Szkoła podstawowa:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000265855130.pdf

Gimnazjum:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000266042133.pdf

  

   

 

Raport z ewaluacji, dostępny dla każdego, zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl, to efekt końcowy kilkutygodniowej pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w szkole lub innej placówce oświatowej.
Jest źródłem informacji na temat badanej placówki. Określa poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo. Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw. Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzają osobny komentarz. Określa on nie tylko poziom, na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie (od A - bardzo wysoki do E - niski), zawiera także konkretne przykłady.

 

 
 

posiadamy certyfikat

 

posiadamy certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

posiadamy Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

 

uczestniczymy w programie

 

nasza miejscowość na mapie

     
Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone