SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094,  e-mail: sp.trzciana@swilcza.com.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podział lekcji
Dzwonki
Złota Księga
Wykaz podręczników
Dla Rodziców
Dla Uczniów
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Projekty edukacyjne
Galeria
Dyplomy i wyróżnienia
Wystawy szkolne
Szkoła Promująca Zdrowie
Biblioteka szkolna
 

miejscowość

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
Parafia w Trzcianie
 

inne

Organ prowadzący
Zamówienia publiczne
Linki
 

informacja

Gmina Świlcza przystąpiła do konkursu
"Zdrowa Gmina"

Zespół Szkół w Trzcianie - Szkoła Promująca Zdrowie

Informacja dotycząca dopalaczy

W związku z potrzebą upowszechnienia informacji o działaniach podjętych w związku z nasileniem się problemów wynikających z handlu substancjami zagrażającymi życiu i zdrowiu młodzieży poniżej zamieszczamy link do strony opracowanej przez MEN:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/masz-problem-daj-sobie-pomoc-skorzystaj-z-bezplatnej-pomocy-telefonicznej-i-online-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli.html

Promocja i profilaktyka zdrowia
W Zespole Szkół w Trzcinie promocja zdrowia jest ważnym priorytetów. Szkoła należy do krajowej sieci Szkół Promujących Zdrowie. Społeczność szkolna podejmuje różnorodne działania prozdrowotne, zachęca do zdrowego stylu życia. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i konferencjach. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
w osobie Joanny Gajewskiej- Ząbek uczestniczył 14 kwietnia 2015 roku w Rzeszowie w II Konferencji Naukowo-Szkoleniową pt. „Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych" zorganizowanej przez Wydział Medyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Konferencji przewodniczyła Prof. zw. dr hab. n. med. Zofia Olszowy, a program przedstawiał się następująco:
 Magiczna witamina Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Gmiński
 Etykiety - cała prawda o żywności Mgr Urszula Binduga
 Rak szyjki macicy – profilaktyka i wczesna diagnostyka dr Ryszard Palczak
 Udary mózgu jako choroba cywilizacyjna- rola profilaktyki
i stylu życia w walce z czynnikami ryzyka – dr Helena Bartyzel Lechforowicz
 Starzejąca się skóra" dr Dalia Chrzanowska
 Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach
i placówkach – (m.in. realizacja rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”) Mariola Kiełboń – st. wizytator, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 W mojej bezpiecznej i przyjaznej szkole - Kreowanie zdrowego, bezpiecznego
i przyjaznego środowiska szkoły. Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, Bożena Zięba - Dyrektor Szkoły
Choroby cywilizacyjne, zwłaszcza układu krążenia i nowotwory są problemem epidemiologicznym w krajach wysokorozwiniętych. Podstawowe znaczenie
w poprawie zdrowotności społeczeństw jest skuteczna profilaktyka. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych powinno rozpocząć się na najwcześniejszych etapach edukacji. Kluczowe znaczenie w tym zakresie odgrywają nauczyciele, którzy mogą
w umiejętny sposób wprowadzić w treści programowe nauczanych przedmiotów współczesne poglądy nt. patogenezy chorób cywilizacyjnych. Wydarzenie to miało charakter naukowo-szkoleniowy.
Zajęcia profilaktyczne

W dniu 19 maja 2014 roku ZOZ Nr 2 w Rzeszowie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Programy Profilaktyczne Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zorganizował dla uczennic:
- Gimnazjum Zespołu Szkół w Trzcianie,
prelekcję na temat profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. W spotkaniach uczestniczyło ponad 40 uczennic.
Podstawowym celem nawiązanej współpracy pomiędzy ZOZ Nr 2 a WOK-iem jest edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej, a zakładane jej efekty to:
- Wzrost wiedzy na temat raka piersi, raka szyjki macicy oraz podstawowej przesiewowej diagnostyki tych chorób.
- Wzrost umiejętności praktycznych uczennic w zakresie samobadania piersi.
- Ukształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie.
- Wsparcie informacyjne dla rodziców młodzieży szkolnej, zwłaszcza kobiet.
Obecnie tego typu działania są niezwykle istotne z uwagi na ciągły, niski poziom korzystania z badań profilaktycznych przez kobiety, w tym kobiety po 50 roku życia. Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego do maja 2014 roku na terenie Powiatu Rzeszowskiego przebadało się jedynie 600 kobiet, a 18 189 nadal zwleka
z badaniami lub o nich nie słyszała.
Tym samy prowadzone przez nas działania profilaktyczne z zakresu raka piersi i raka szyjki macicy są bardzo ważne, gdyż wiele kobiet nie posiada na ten temat wiedzy,
a największą przeszkodą w walce z epidemią raka szyjki macicy oraz piersi jest brak edukacji.
 

XXIX  EKOFORUM

W dniu 30 września 2013 r. Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego ze Świlczy zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie XXIX EkoForum Klastra „ Dolina Ekologicznej Żywności ” pt. „ Edukacja ekologiczna – korzyści z pracy pszczół ”. Zespół Szkół w Trzcianie reprezentował mgr Jacek Kisiel. Głównym tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w ramach Programu „ Zdrowo jem – zdrowo żyję ” , które zaprezentowała dyrektor szkoły mgr Bożena Zięba. Uczestnicy EkoForum mieli również okazję wysłuchać ciekawych wykładów na temat wpływu odżywiania na zdrowie człowieka. Ekologiczni pszczelarze z Podkarpacia, panowie Marek Barzyk i Krzysztof Bałon, omówili wartości odżywcze i lecznicze produktów pszczelich. Dodatkowo zebrani degustowali miody oraz inne produkty pochodzące z podkarpackich pasiek ekologicznych. Z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład farmaceutki, pani Jolanty Miklar, opisujący wpływ jakości i rodzaju jedzenia na zdrowie. Goście EkoForum wysłuchali również informacji o Klastrze „Dolina Żywności Ekologicznej” i proponowanych zmianach dotyczących rolnictwa ekologicznego w projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, instytucji wspierających rolnictwo, nauczyciele, rolnicy ekologiczni, rodzice uczniów. Wszyscy zgodnie podkreślali konieczność prowadzenia działań edukacyjnych związanych z utrwalaniem zasad zdrowego odżywiania      i zdrowego stylu życia.                            

 

Przydatne informacje:

 

       Grypa sezonowa: profilaktyka - wersja doc - TUTAJ

       Rola śniadania w żywieniu - wersja doc - TUTAJ

       Zasady bezpieczeństwa  - wersja doc - TUTAJ

       Jak radzić sobie ze stresem  - wersja doc - TUTAJ

Zachęcamy wszystkich  do zapoznania się z aktualnościami dotyczącymi promocji zdrowia w szkole.

 

                                                                 Informacje -  TUTAJ

20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce

Z okazji 20–lecia ruchu Szkół Promujących Zdrowie w dniu 27 sierpnia 2012 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się Jubileuszowa Konferencja pt. Idee Janusza Korczaka wciąż aktualne w szkole promującej zdrowie, zorganizowana przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Głównym celem konferencji było podsumowanie 20-letniego dorobku sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce oraz wspólne świętowanie tego wspaniałego jubileuszu. Zaprezentowano idee Korczaka w kontekście działań ruchu Szkół Promujących Zdrowie w Polsce, działania wybranych wojewódzkich sieci szkół promujących zdrowie, działania wybranych szkół projektowych i z krajowym certyfikatem. Dokonano analizy aktualnej sytuacji w sieciach wojewódzkich i szkołach promujących zdrowie na bazie zebranych danych.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, wielu instytucji wspierających od lat ruch Szkół Promujących Zdrowie w Polsce, osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju sieci, wojewódzcy koordynatorzy sieci, dyrektorzy szkół i szkolni koordynatorzy ze szkół promujących zdrowie oraz członkowie pierwszego Polskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie. Naszą szkołę reprezentowała pani Dyrektor Zofia Draus.

Podczas konferencji odczytano także list, który do uczestników skierowała Vivian Barnekow ze Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

4. listopada 2011 roku Minister Katarzyna Hall wręczyła Krajowe Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie. Wśród 20 wyróżnionych palcówek z całej Polski znalazła się nasza szkoła. O przyznaniu certyfikatu decydowała Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, działająca przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. O nadanie Krajowego Certyfikatu mogły ubiegać się szkoły wszystkich typów, należące do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i posiadające certyfikat tej sieci co najmniej przez 3 lata.

 

Więcej informacji -  TUTAJ

(Zobacz galerię TUTAJ)

 
 

herby szkoły

 

posiadamy certyfikat

 

Posiadamy Certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

Uzyskaliśmy Wojewódzki Certyfikat  Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Uzyskaliśmy Krajowy Certyfikat  Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 
 

uczestniczymy w programie

 

uczestniczymy w programie

 

nasza miejscowość na mapie

 

Przewóz uczniów zapewnia

 

 Posiadamy Nową Pracownie (Linuksową)

 
Naszą stronę odwiedzono
razy
Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone (WM)