SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094,  e-mail: sp.trzciana@swilcza.com.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podział lekcji
Dzwonki
Złota Księga
Wykaz podręczników
Dla Rodziców
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Galeria
 

miejscowość

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
 

inne

Organ prowadzący
Zamówienia publiczne
Linki
 

nasi przyjaciele

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w r. szk. 2020/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603):

25, 26, 27.05.2021r.

Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe: 4 -17 stycznia  2021 r.
4. Koniec I semestru styczeń 2021 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r.
6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej:
a) język polski

b) matematyka

c) z języka obcego nowożytnego

 

 

25 maja 2021 r.

26 maja 2021 r.

27 maja 2021 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
8. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
 
 

posiadamy certyfikat

 

posiadamy certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

uczestniczymy w programie

 

nasza miejscowość na mapie

Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone