SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094,  e-mail: zs.trzciana@intertele.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podział lekcji
Dzwonki
Złota Księga
Wykaz podręczników
Dla Rodziców
Gazetka szkolna
Szkolny chór
Kalendarz roku szkolnego
Wycieczki
Nasze prace
Forum
Galeria
 

miejscowość

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
 

inne

Organ prowadzący
Zamówienia publiczne
Linki
 

nasi przyjaciele

 

Informacje o szkole

Zespół Szkół w Trzcianie funkcjonował od 1 września 1999 roku do 31 sierpnia 2017r. W skład Zespołu wchodziły dwie szkoły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne nr 3. Od 1 września 2017 r. na podstawie Uchwały XXXIX/251/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r.  Zespół Szkół stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową.

    W roku szkolnym 2019/2020 uczy się w nim 242 uczniów w 13 oddziałach. Mamy 1 oddział kl. 0 (26 dzieci), 12 oddziałów Szkoły Podstawowej (216 uczniów).

Kadra pedagogiczna to 33 nauczycieli przedmiotów, pedagog szkolny oraz szkolny bibliotekarz. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne wykształcenie magisterskie. Dwudziestu trzech z nich  ma podwójne kwalifikacje specjalistyczne.

    Dzisiejsza szkoła zajmuje trzykondygnacyjny budynek z 17 salami lekcyjnymi, pełnowymiarową salą gimnastyczną, stołówką i biblioteką. Szkoła dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do sieci Internet , dwoma Internetowymi Centrami Informacji Multimedialnej, szkolna biblioteka zaś korzysta z programu komputerowego "MOL Optivum". Posiadamy również tablice multimedialne. W komputery wyposażone są także pomieszczenia administracji szkolnej. Nauczyciele mogą korzystać z dwóch kserokopiarek małej i dużej w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu dydaktycznego. Od strony północnej znajdują się boiska sportowe, a także tereny zieleni z zainstalowanymi urządzeniami do wychowania fizycznego, ogródek geograficzny i plac zabaw dla małych dzieci.

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego przez Unię Europejską i dzięki temu otrzymaliśmy dwa Centra Informacji Multimedialnej i jedną Pracownie opartą o system operacyjny Linuks.
              

Otoczenie Naszej Szkoły

   
 
 

posiadamy certyfikat

 

posiadamy certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

uczestniczymy w programie

 

nasza miejscowość na mapie

Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone