SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094,  e-mail: sp.trzciana@swilcza.com.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podział lekcji
Dzwonki
Złota Księga
Wykaz podręczników
Dla Rodziców
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Galeria
 

miejscowość

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
 

inne

Organ prowadzący
Zamówienia publiczne
Linki
 

nasi przyjaciele

 

Grono Pedagogiczne

 
Dyrektor:
mgr Artur Szary (nauczyciel dyplomowany)
 
Z-ca dyrektora:
mgr Agnieszka Małozięć  (nauczyciel dyplomowany)
mgr filologii j. rosyjskiego, j. niemieckiego, historia, WOS
Nauczyciele:
   

mgr Bogdan Barlik

(nauczyciel kontraktowy) -

mgr muzyki, chórmistrzostwo

mgr Alicja Basznianin

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr wychowania fizycznego,  wychowanie do życia

w rodzinie

mgr  Renata Czubocha

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr filologii polskiej, mgr filologii angielskiej, rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

mgr Anna Romanowska mgr wychowania fizycznego, EDB
   

mgr  Anna Foltman

mgr nauczania początkowego, 

mgr Joanna Gajewska - Ząbek
 (nauczyciel dyplomowany) -

mgr filologii polskiej, biblioteka szkolna

mgr Jakub Grodecki  

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr wychowania fizycznego, instruktor piłki nożnej

i pływania

mgr Barbara Hadyś

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, terapia pedagogiczna i resocjalizacja, doradca zawodowy, oligofrenopedagogika

mgr Jacek Kisiel

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr wychowania fizyczne, instruktor rekreacji ruchowej- specjalność pływanie, instruktor koszykówki

mgr Małgorzata Kurzeja

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr nauczania początkowego, przyroda, oligofrenopedagogika

mgr Dorota Łoboda

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr nauczania początkowego, terapia pedagogiczna, geografia

mgr Jacek Szydełko

 

mgr fizyki 

mgr Dorota Majka

(nauczyciel  dyplomowany) -

mgr matematyki, zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, geografia

 mgr Iwona Mikosz 

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr filologii j. niemieckiego, oligofrenopedagogika,

mgr filologii j. angielskiego

mgr Renata Misiuda

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagogika

mgr Monika Pietryka

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr filologii j. angielskiego, zarządzanie z marketingiem w przedsiębiorstwie, przyroda

 mgr Grażyna Różańska
(nauczyciel dyplomowany) -
 mgr techniki, matematyka

mgr Lucyna Rzepka

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, wychowanie przedszkolne

mgr Marta Smajdor

(nauczyciel mianowany) -

mgr edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

mgr Agnieszka Szumilas

(nauczyciel dyplomowany)  -

mgr techniki z informatyką, matematyka

mgr Anna Woźny 

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr filologii polskiej, biblioteka szkolna

mgr Marzena Worosz

 (nauczyciel mianowany) -

mgr biologii, przyrody

mgr Monika Wołowiec

(nauczyciel kontraktowy) -

mgr filologii polskiej, historia

mgr Teresa Zagulska

(nauczyciel mianowany) -

mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, plastyka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Anna Zych

(nauczyciel dyplomowany) -

mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej oraz pedagogiki religijnej i katechetyki

mgr Wojciech Ścibor

(nauczyciel kontraktowy)

mgr biologii, biotechnologia
 ks. dr Janusz Winiarski
(nauczyciel dyplomowany) -
mgr teologii
 
 mgr Anna Kowalska   
mgr Agnieszka Poniatowska 
 mgr Malwina Stupak    

 
 

posiadamy certyfikat

 

posiadamy certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

uczestniczymy w programie

 

nasza miejscowość na mapie

Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone